_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

www.iran-ghalam.de

مرگ را با تو سخنی نيست

23.07.2007

فرج سرکوهی

شعر آلمانی زبان، در قياس با شعر فرانسوی و انگليسی، در زبان فارسی چندان شناخته نيست و جز برخی آثار کلاسيک های بزرگی چون گوته و شيلر و شعر تنی چند از معاصران، آثار چندانی در عرصه شعر از اين زبان به فارسی ترجمه نشده است.

هفته گذشته اعلام شد که خسرو ناقد ترجمه بخش مهمی از شعرهای «اريش فريد» شاعر بزرگ آلمانی زبان را در دست چاپ دارد. اين شعرها که درمجموعه يی با عنوان «مرگ را با تو سخنی نيست» منتشر خواهند شد، از کتابی با نام «اين گونه به ميان آلمانی ها آمدم » که در ۱۹۷۷ به چاپ رسيد، برگزيده شده اند.

اريش فريد در ۱۹۲۱ در اتريش در خانواده ای يهودی چشم به جهان گشود.

ارتش هيتلر اتريش را فتح کرد و پدر اريش فريد، به دست نازی ها به قتل رسيد. اريش فريد ۱۷ ساله از يهودی ستيزی و مرگ در کوره های آدم سوزی به انگلستان گريخت.

او در اوج جنگ، با بخش ادبی بی بی سی همکاری داشت اما پس از جنگ بی بی سی را در اعتراض به سياست های تبليغاتی اين موسسه عليه بلوک شرق و جنبش سوسيالستی ترک کرد.

در شعر فريد، سياست، اعتراض و شورش عليه قدرت در ساختاری منسجم و شاعرانه، چون عنصری درونی شده، ذهنيت شاعری را بيان می کند که موضع ضد قدرت خود را تا آخرين روزهای زندگی حفظ کرد.

اريش فريد در سال ۱۹۸۸ در يک جلسه شعر خوانی در لندن در گذشت.

از اين شاعر اتريشی پيش از اين دو کتاب «بر تيغه لبخند» و «شعر عاشقانه برای آزادی» به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

شاملوئی که محمد محمد علی می شناخت

کتاب در دست چاپ «شاملويی که من می شناختم»، مصاحبه بلند محمد محمد علی، نويسنده برجسته معاصر با احمد شاملو در سال ۱۳۷۲، چند مقاله و خاطرات محمد علی از احمد شاملو را در بر دارد.

مصاحبه جنجالی شاملو به دوران اولين چاپ در مجله آدينه و کتاب سه گفت و گو بحث های بسياری برانگيخت.

اين مصاحبه همراه با نگاه نويسنده ائی مطرح به يکی از بزرگ ترين چهره های فرهنگ ايران در صد ساله اخير مجموعه ائی جذاب و خواندنی ارزيابی شده است.

شعر استراليا در ايران

با انتشار کتاب «زندگی سياه» شعر معاصر استراليا نيز به زبان فارسی راه يافت.

جک ديويس، که مجموعه يی از شعرهای او در اين مجموعه به چاپ رسيده است، از چهره های برجسته شعر زبان انگليسی است که آوازه او در دهه های ۶۰ و ۷۰ از موطن او استراليا آغاز و در کشورهای انگليسی زبان گسترش يافت.

آثار او به ديگر زبان های اروپائی نيز ترجمه شده است.

شعر ديويس که در ميان جنبش های اعتراضی اروپا نفوذ بسيار داشت، فضای دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی و جنبش های نوگرايانه آن روزگار را به خوبی تصوير می کند . اين مجموعه را علی جعفری به فارسی ترجمه کرده است.

http://www.radiofarda.com/Article/2007/07/20/o1_books_weekly.html

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد