_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

www.iran-ghalam.de

«کانار» اطّلاع فرانسه از طرح آمريکايی ـ اسراييلی بمباران ايران را فاش می کند

 

02.10.2007

محمد علی اصفهانی

www.ghoghnoos.org

اين ديگر هفته نامه ی  Canard enchaînéو يا به قول دوستدارانش «کانار» است که اين بار از يک طرح آمريکايی ـ اسراييلی آماده ی اجرا برای حمله به ايران، و از تمرين های نهايی آن، پرده بر می دارد.

همه ی کسانی که با دنيای سياست و مطبوعات فرانسه  آشنا هستند، صرفنظر از هر قضاوتی که در باره ی «کانار» داشته باشند، از اهميّت اين هفته نامه ی استثنايی و ضريب تقريباً صد در صدِ درستی اطلاّعات و اسناد محرمانه يی که منتشر می کند، آگاهند.

تا به امروز، بارها و بارها، چهره های بسيار مطرحی در فرانسه ـ از رييس جمهوری و نخست وزير و وزير و وکيل گرفته تا پرنفوذ ترين فعالان اقتصادی و سياسی و فرهنگی، طعم تلخ افشاگری های دقيق و مستند اين نشريه ی «طنز» ـ که بسياری جدّی ترين نشريه ی فرانسوی می دانندش ـ را چشيده اند؛ و گاه بهای سنگينی هم بابت آن پرداخته اند.

نزديک به يک قرن، از حيات اين نشریّه ی هفتگی (شروع به کار: ۱۹۱۵) می گذرد. اين نشريّه، نخست «انسان آزاد» نام داشت؛ و بعد از آن که در همان آغاز کارش، به تيغ سانسور گرفتار شد، نام خود را به «انسانِ به بند کشيده شده» تغيير داد؛ و اندکی بعد تر هم اردک بودن را بی درد سر تر و در عین حال مناسب تر دانست، و کلمه ی «انسان» را با کلمه ی «اردک» عوض کرد؛ و نامش شد«اردک به بند کشيده شده: « Canard enchaîné ».

و جالب است که اين اردک به بند کشيده شده، همچنان شعار اوليه ی خودش را تکرار می کند که:

ـ تو می توانی قلم مرا بشکنی؛ امّا نمی توانی مرا سر به نيست کنی».

 

هر چند «کانار»، در کل، جزء طيف گسترده ی چپ فرانسه به حساب می آيد، امّا شايد در همين طيف هم، هيچ جريان عمده يی را نتوان يافت که از «شرّ» اين هفته نامه در امان مانده باشد.

جرج مارشه، دبير کلّ فقيد حزب کمونيست فرانسه، يکبار از سر لچ گفته بود که من اصلاً اين نشريه را نمی خوانم؛ و چندين بار هم فرانسوا ميتران سوسياليست و دوستان و همراهان او دادشان در آمده بود. و اين در حالی است که «کانار» در تمام ايام حيات خود، و در تمام دوره های انتخابات رياست جمهوری و مجلس و شهر و استان، در جهت به پيروزی رسيدن کانديدا های طيف گسترده ی چپ، و جلوگيری از انتخاب راستگرايان گام برداشته است.

و همين اخيراً هم، در يک «بازی» تلويزيونی کانال چهارم فرانسه، «فرانسوا اُلاند» دبير اوّل حزب سوسياليست فرانسه، به اجرا کننده که تيتر های خبری مطبوعات را برای او می خواند و از او می خواست که بگويد راست گفته اند يا دروغ، گفت که برای من از «کانار» بخوانيد [تا بتوانم بگويم که راست گفته است!]

به هر حال، هفته نامه ی «کانار»، در تازه ترين شماره ی خود، به تاريخ ۲۶ سپتامبر، در افشاگری يی با تيتری چشمگير در بالاترين قسمت صفحه ی اوّلش به شرح طرح تازه ی آمريکايی ـ اسراييلی حمله به ايران پرداخته است. افشاگری يی که می تواند هم به درک سخنان جنجال برانگيز برنار کوشنر، و بعد از او نيکولا سارکوزی، و نيز سخنگوی کاخ رياست جمهوری فرانسه، کمک کند؛ و هم به درک آتش بياری ديروز مسئولان تشکيلاتی مفسّر «ايرانی ـ انقلابی» فاکس نيوز آمريکا، اين بار در کنفرانسی مطبوعاتی دقيقاً در زمان و محلّی که بايد: در زمان اوج گرفتن زمزمزمه های اعتراض افکار عمومی فرانسه به دنباله روی سياسی دولت جديد اين کشور از آمريکا؛ و در پايتخت اين کشور: پاريس!

 و باز هم با همان پيام هميشگی:

ـ بجنبيد و تا دير نشده، برای نجات «جامعه ی جهانی» ـ به خصوص اسراييل و آمريکا ـ به ايران حمله کنيد...

«کانار»، تأکيد می کند که کاخ اليزه و مقامات بالای تصميم گيری سياسی در فرانسه، در جريان اين طرح هستند؛ و افزون بر اين، خود نيز اطّلاعات ديگری دارند.

مطابق نوشته ی «کانار»، پوتين، رييس جمهوری روسيه، به حاکمان ايران خبر داده است که طرح حمله ی آمريکا و اسراييل به ايران، وارد آخرين مراحل قبل از اجرا شده است.

به نوشته ی کانار، برای سرويس های جاسوسی روسيه حتّی مشخّص است که اين حمله قرار است در فاصله ی پايان ماه رمضان امسال تا حول و حوش شروع سال ۲۰۰۸ انجام بپذيرد.

نبايد فراموش کنيم که البرادعی که به شدّت از اوضاع، نگران است، توانسته است که از سازمان ملل برای يک بازرسی ديگر از ايران، تا اوّل دسامبر امسال، مهلت بگيرد.

سناريوی آمريکايی ـ اسراييلی، اينطور تنظيم شده است:

ـ اولين حملات را اسراييل انجام می دهد. هواپيما های اسراييل در اين حملات، به وسيله ی نيروی هوايی آمريکا و هواپيماهای رادار آواکس آن، راهنمايی می شوند و تحت پوشش قرار می گيرند.

ـ پس از آن، با بررسی نتايج به دست آمده، آمريکا مستقيماً وارد عمل می شود.

»کانار» تأکيد می کند که سرويس های امنيّتی فرانسه که فعل و انفعالات اخير را دقيقاً تحت نظر دارند، می گويند که اخيراً به منظور تمرين، هواپيما های آواکس نيرو ی هوايی آمريکا همراه با هواپيما های اسراييلی، چند بار در نزديکی اهداف مورد نظر در ايران، به پرواز در آمده اند.

و باز هم بر طبق اطلاعات سرويس های امنيتی فرانسه، روسيه در همين ايّام، سلاح های فوق العاده مدرنی از جمله موشک های ضد حملات دريايی، و موشک های ضد حملات هوايی يی مثل «اس ـ سيصد» و «تُر ـ ام يک» به ايران تحويل داده است.

فرانسه همچنين آگاه شده است که آمريکا، اسراييل را برای انجام اين عمليات، به بمب هايی با قدرت عبور از حفاظ های محکم، و توان نفوذ به اعماق مجهز کرده است.

حمله ی هوايی بسيار مرموز ششم سپتامبر اسراييل به سوريّه، و پرواز بلامانع و بی درد سر هواپيما های اسراييل از فضای سوريّه و کشور های همسايه را نيز ناظران، به عنوان بخشی از همين طرح، و تمرين و مطالعه ی نقاط ضعف و قوّت کار، ارزيابی می کنند.

با توجّه به دقّت هميشگی افشاگری های «کانار»، و تأثير بسيار آن بر امور داخلی فرانسه، David Martinon سخنگوی کاخ اليزه، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود، وقتی که يک روز بعد از انتشار «کانار»، مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت، نتوانست موضوع را تکذيب کند؛ و فقط به اين که در اين مورد توضيحی نمی دهد اکتفا کرد.

امّا او در عوض، در همين کنفرانس، بر «غير صلح آميز» بودن برنامه های اتمی ايران تأکيد کرد و اظهار داشت که آن چه در مرکز نطنز انجام می پذيرد، هدف نظامی دارد؛ و « نشانه هايی بسيار دقيق و قاطع، ما را به اين نتيجه گيری رسانيده است». و «همه می دانند» که چنين است. او حتّی به تکرار عين جمله ی آمريکا پرداخت:

ـ «پرونده، برای ما بسته نشده است»!

 

مطالبی دیگر از محمد علی اصفهانی:

ــ با بادهای خوشه ای پاییز

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد