_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

iran-ghalam@hotmail.com

www.iran-ghalam.de

يادداشتي بر مطلب :

 "طبل پنهان چه زنی؟ "

 

22.10.2007

سوسن نوروزی

با خواندن مطلبي بقلم يكي از ياران فرقه در يكي از سايت هاي رجوي با عنوان جنگ طلبان سفید پوش ! ياد سالهاي پيش تر افتادم واگر در جريان موضعگيري هاي سازماني قرار نداشتم باور ميكردم كه رهبر فرقه اولین قربانی دخالت بیگانگان وسیاست باج دهی ومماشات و............ باهمین ملایان جنگ افروز وضد بشربوده است.

در مقاله جنگ طلبان سفید پوش از صلح طلبی که از همه چیزش گذشته و با خون سرخ خود در راه مردم وآزادی میهن قیام کرده ؟! سخن گفته شده است.

ابتدا بايد حساب هواداران صادق و پاكبازي كه جان بركف براي آرمان هاي بشري و آزادي وطن مبارزه كردند را از حساب رهبران خيانت پيشه جدا نمود كه اگر آن جانبازان امروز در زمره شاهدان زنده بودند عليه اين رهبري باند مخوف و آدم فروش جبهه گيري داشتند و براي رسوايي رجوي ها در تلاش !

و سپس:

بايد پرسيد كدام صلح طلبي ؟

همه ما بخوبي ميدانيم كه اين ادعايي است كه واقعيت ندارد متاسفانه در روزهاي پاياني سال1357 كه ساختار جامعه دگرگون شد ه بود ، رخدادهاي پياپي مجالي نگذاشت تا انديشه رجوي مورد نقد قرار گيرد كه اگر اين فرصت براي ملت بود سره از ناسره تميز داده ميشد ، در آن صورت برگزيده شدن رجوي بعنوان رهبر سازمان ، آنچنان گسترده مقبول نمي شد. ولي در آن شرايط اين تشخيص امكان پذير نبود ، بدليل خفقان و سانسور ،آگاهي و شناخت در حد امروزه نبود ، جوانان رها شده از جو خفقان و ديكتاتوري ، تجربه شرايط دمكراسي را نداشتند ولي با صداقتي كه شايسته اش بودند با شاخص هاي ابتدايي به پيشواز نبرد ضد امپرياليسم رفتند و انتخاب مسير و رهبر !

يكي از شاخص ها براي انتخاب فرد اصلح در آن دوران ، زنداني بودن چهره هاي مطرح بود و رجوي نيز يكي از اين آزادشدگان ، كه بعلت همان خفقان و نيز خواست ساواك ، چهره عافيت طلب او كه همكاري با سازمان اطلاعات و امنيت را بر پايداري به اصول سازماني و ماندن در كنار ياران سربدار سازمان ترجيح داده بود پنهان مانده و ماهيت اش براي همگان ناشناس ! رجوي كه اين پله ترقي ! را با سرعت پيموده و در سايه ساواك در امنيت قرار داشت اينك با همين ظن ! به كساني كه از خشونت طلبي او بيزارند برچسب مامور وزارت اطلاعاتي بودن و بريده مزدور و ....را خرج مي كند تا بتواند ياوه هايش را بوسيله مريم بانو در بازار مكاره غربيان به حراج بگذارد!

رجوي از صبح آزادي از زندان ، بدليل برگزيده شدنش بعنوان رهبر از جانب ياراني كه سالها ي بعد ( فقط بدليل خواسته هاي برحق در پيمودن مسير مبارزه اصولي تشكيلات) مورد آزار و شكنجه هاي رعب آور او قرار گرفته كه سكوت كنند تا ديگر معترضين عليه رهبريت او ! تحريك نشده و لب نگشايند تا شايد وطن فروشي اش در پرده ابهام باقي بماند، آنچنان سر به عصيان برافراشته كه از بكار گرفتن هرگونه ابزار شكنجه و برگزيدن سخيف ترين آدمها بعنوان شكنجه گر در بخش اطلاعاتي سازمان و اراجيف گويي و سناريو سازي و كتمان حقايق كوتاهي ننموده است.آيا اين منش صلح طلبی است ؟

سپس ادعا نموده است :

چرا که اگر در این مورد عنایت نموده واوضاع را از همه جوانب نگاه کنید براحتی می توان دریافت که پرچمدار وصلح طلب واقعی و پیشتاز مخالفت با هر گونه جنگ افروزی وجنگ طلبی فاشیسم مذهبی تروریستی آخوندی وبه تبع آن دخالت نظامی وسیاسی و حمله بیگانه به ایران وایرانی ، همین مقاومت سازمانیافته مردم ایران میباشد ؟

بايد پرسيد:

آيا صلح طلبي است كه شرايط را براي كشتار بي رحمانه سعيد عزيزمان و ديگر همراهانش بوجود آورديد ؟

آيا صلح طلبي است كه بسياري را در غربت به زير شكنجه كشيده و تعدادي را قرباني نموديد ؟

آيا صلح طلبي است كه بسياري از منتقدين را بدليل جدايي طلبي اشان از فرقه به صحنه جنگ با نيروهاي ايران تحت نام فروغ جاويدان و .........كشانديد كه صبح پيروزي فرارسيده است ؟ و يا تعداد ديگري را به زندان ابو غريب روانه كردن تا مورد معاوضه با نيروهاي عراقي قرار گيرند ؟ و يا ديگران را يكه و تنها بسوي مرز ايران رها كردن و بعضا" دستور تيراندازي از پشت ! و ديگراني را با ضرب شكنجه و سناريوهاي .... بكام مرگ كشاندن ! آيا اين منش صلح طلبی است ؟

آيا صلح طلبي است كه كه پدري (جناب خرمي ) را بخاطر سرپرستي فرزند خود به دادگاه كشانده ايد ؟

آيا صلح طلبي است كه خانواده گرامي سميه محمدي را از سرپرستي فرزندشان محروم نموده ايد ؟

شايد سرپرستي فرزند در فرقه از گناهان جبران ناپذير است ؟

آيا در برهه جنگ باصدام هم پيمان شدن مخالفت با هر گونه جنگ افروزی وجنگ طلبی ............ مخالفت با دخالت نظامی وسیاسی و حمله بیگانه به ایران وایرانی ، همین مقاومت سازمانیافته مردم ایران میباشد ؟

سپس ادعا نموده است :

همین مقاومت سازمانیافته مردم ایران میباشد که با پرداخت بالاترین بهای ممکن، نه تنها 26 سال است که تمام عیار درگیر جنگ با فاشیسم ملایان است، بلکه اولین قربانی دخالت بیگانگان وسیاست باج دهی ومماشات و........ باهمین ملایان جنگ افروز وضد بشربوده است.

بايد پرسيد:

آيا نمي توان با اتخاذ استراتژي اصولي و نيز تاكتيك هاي صحيح هزينه مقاومت را به حداقل رساند تا از نيروهاي صادق و جان بركف در زمان پيروزي بهره برد ؟

يا بايد با پرداخت بالاترین بهای ممکن ......... به مبارزه پرداخت ؟ اين روش يعني پرداخت بالاترين بهاي ممكن از كدام سازمان و رهبري قابل پذيرش است ؟ غلط بودن استراتژي و اشتباه تاكتيك ها و لجاجت و پاي فشاري بيهوده براي قدرت طلبي كه بهايش خرج كردن جان هواداران براي كسب امتياز از جوامع بين المللي است. آيا چنين معامله اي براي ملت و خانواده ها قابل قبول است ؟

شايان ذكر است كه بكار بردن جملات اولین قربانی دخالت بیگانگان وسیاست باج دهی ومماشات و........ باهمین ملایان جنگ افروز وضد بشربوده است مبين اين مطلب است كه نويسنده در سالهاي 57 الي 60 بدنيا نيامده و يا خردسال بوده و از بيانيه ها و موضعگيري هاي سازمان آگاهي ندارد.

جهت اطلاع اين نوباوه مجاهد يادآوري مي گردد ، در سال 58 الي 60 همواره در نشستهاي هفتگي از طرف مسئولين و رابطين تشكيلاتي از نحوه برخورد با نيروهاي رژيم مورد بازجويي قرار گرفته و مكررا" تشويق به تهاجم ميشديم و در دكه هاي فروش نشريات ( كه در حقيقت دكه فريب براي جذب عناصري بود كه بهر دليل با رژيم حاكم در تضاد بودند( *) ولي با مشي سازمان نيز بيگانه ! ) اگر عليرغم دستورات تشكيلات خوي ستيزه جويي نداشتي و با نيروهاي مدافع نظام حاكم ، سعي بر گفتگو و بحث مي نمودي بايسته بود تا در نشستهاي سازمان به بازجويي هاي مسئول خود پاسخگو باشي و با ايما و اشاره و كنايه بهت مي فهماندند كه هنوز نتوانسته اي از خصلت هاي خرده بورژوازي كنده شوي و در نتيجه هنوز به يك ميليشياي مبارز تبديل نشده اي و ناچارا" به جمع پائين تر ( از نظر تقسيم بندي تشكيلاتي ) تنزل مي يافتي ! از همان موقع ضوابط ترفيع در تشكيلات نه حركت بر اصول اخلاقي و منش انساني و انقلابي و اسلامي ، بلكه تبديل شدن به عنصري خشونت طلب و خشونت جوي و مطيع رهبر، هدف رهبري سازمان بود ه است ، بلي نشست هاي حوض و غسل هفتگي ساختارش از ابتدا پي ريزي شده و از اركان لا يتغير تشكيلات. چرا؟ كه همواره مسئولين رده بالاي سازمان در فكر نبرد و جنگ بودند ، بنا براين ادعاي پرچمدار صلح طلب واقعی و پیشتاز مخالفت با هر گونه جنگ افروزی وجنگ طلبی ........... همین مقاومت سازمانیافته مردم ایران دروغي بيش نيست كه جنگ طلبي و جنگ ستيزي پيشينه فرقه رجوي است و بايد اين گفته را به باند جنگ طلب گفت كه :

سفسطه كردن ديگر بس است - طبل پنهان چه زنی ؟ طشت تو از بام افتاد!

سوسن- نوروزي – 25/07/1386

---------------------------------------------------------------

*
جذب نيروهاي مخالف في النفسه محكوم نمي باشد ، بشرط اينكه با معيارهاي انساني توامان بوده و باعث رشد فكري و فرهنگي اش باشي نه با هدف افزايش سياهي لشگر و نمايش هاي مسخره اي كه همگان ديديم بي ثمر است ! و نيز همواره در كنار خود نگهداري و از وجودش به نيكي و بهترين نحوه بهره جويي ، نه او را تبديل به فرمانبري بي چون و چراي نمايي و به محض شنيدن اولين زمزمه هايي كه خوش آيند رهبريت نيست او را به بازجويي بري و شكنجه نمايي تا سكوت اختيار كند يعني همان روشي را اتخاذ نمايي كه همواره محكوم است .

 

مطلبی دیگر از خانواده نوروزی:

ــ بمناسبت بيست و هفتمين  سالگرد شهادت حميد رضا نوروزي

ــ تقبيح حركات اخير مجاهدين در ضديت با جداشدگان

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد