_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

iran-ghalam@hotmail.com

www.iran-ghalam.de

نامه انجمن نجات به جناب گردون براون نخست وزیر بریتانیا

 

01.05.2008

 انجمن نجات

 http://www.nejatngo.org/index.php?news_id=4330&centre=

 

انجمن نجات
تهران، ایران
جناب گردون براون
نخست وزیر بریتانیا

30 آوریل 2008

آقای عزیز

انجمن نجات متشکل از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و خانواده های اعضای فعال سازمان در قرارگاه اشرف در عراق است. انجمن نجات قصد دارد کسانی را که به لحاظ ذهنی و عینی در قرارگاه اشرف گرفتار هستند را نجات دهد.

همانطور که احتمالا خوب میدانید، بیش از 3000 نفر ساکن قرارگاه اشرف میباشند. آنها کاملا در داخل قرارگاه ایزوله بوده و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. در این شرایط آنها موضوع مانیپولاسیون روانی مستمر تحت تکنیک های کنترل ذهن هستند که در تمامی فرقه های مشابه اعمال میگردد.

بر طبق مقررات داخلی سازمان، مانند بسیاری از فرقه ها در اطراف جهان، اعضای فرقه ها نباید با اعضای خانواده خود ارتباطی داشته باشند. سازمان مجاهدین خلق بروشنی در درون تشکیلات مشخص کرده است که خانواده "لانه فساد" بوده و تمامی اعضا باید بستگان خود را دشمنان مقدم خود به حساب بیاورند و لذا آنها را ترد کنند.

زمانی که دیکتاتور سابق عراق حاکم بود، خانواده های این اعضا صرفا سالها بدون هیچ امیدی برای دیدار با عزیزانشان منتظر ماندند. وقتی صدام حسین در عراق سرنگون شد، اشعه امیدی قلب آنان را روشن کرد و آنها تصور کردند که سالهای رنج و فراق سپری شده اند.

وقتی آنان دریافتند که حال نیز تحت حفاظت نیروهای ائتلاف در عراق، رهبران سازمان مجاهدین خلق هنوز بدون هیچگونه مانعی از مزایای ایزوله بودن قرارگاه اشرف در جهت حفظ اعضا بهره مند هستند این امید به سرعت از بین رفت. این موضوع علیرغم این مسئله است که سازمان همچنان به عنوان یک گروه تروریستی ممنوعه توسط ایالات متحده بعلاوه بریتانیا و اتحادیه اروپا معرفی گردیده است.

آنچه که در قرارگاه اشرف در عراق اتفاق می افتد یک نمونه روشن از یک فاجعه انسانی فرقه ای است. این افراد طی سالیان بشدت مانیپوله شده اند و در یک وضعیت توهم و فریب حاضر به انجام هر کاری شامل اقدام به خودکشی جمعی یا خودسوزی هستند.

خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق، کما اینکه اعضای سابق، اعضای فعال فعلی را قربانیان مقدم این فرقه مخرب تروریستی دانسته و درخواست دارند تا هر اقدام ممکن برای فراهم نمودن امکان دسترسی آنان به دنیای خارج و جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی صورت پذیرد.

اخیرا، دولت عراق چندین بیانیه صادر کرده و خواسته است تا قرارگاه اشرف منحل شده و رهبران سازمان برای جنایاتشان علیه مردم ایران و عراق بعلاوه اعضای خودشان محاکمه شوند. ما انتظار داریم که نیروهای ائتلاف به تصمیمات دولت عراق احترام گذاشته و لذا کوشش خود را جهت آزاد کردند ساکنان قرارگاه اشرف انجام دهند.

موضوع بعدی مربوط به کسانی است که سازمان را ترک کرده، تروریسم را نفی نموده ولی مایل نیستند به ایران بازگردند. این افراد خواهان مأمنی در یک کشور سوم می باشند. این ها تعداد 200 نفر بودند که در قرارگاه تحت کنترل نیروهای آمریکایی به نام TIPF زندگی میکردند. چند ماه قبل از حدود نیمی از آنها خواسته شد تا TIPF را به مقصدی نامعلوم ترک کنند. نیمی دیگر هنوز در TIPF زندگی میکنند و سرنوشت آنان نامشخص است.

ما از دولت بریتانیا، همچنانکه از سیاستمداران فعال مانند لرد کوربت که مدافع سرسخت سازمان مجاهدین خلق است انتظار داریم تا به این افراد که منتظر رفتن به یک کشور سوم هستند کمک نموده و بعد از سالیان آنان را بپذیرند. دولت بریتانیا قطعا میتواند برخی از این افراد را بپذیرد تا راه برای سایر کشور ها که بقیه را قبول کنند باز شود.

ارادتمند
انجمن نجات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن اصلی به زبان انگلیسی

Nejat Society Letter to The British Prime Minister

 

Nejat Society
Tehran, Iran

Rt. Hon. Gordon Brown
The British Prime Minister

30nd April 2008

Dear Sir

Nejat Society comprises former members of the Mojahedin-e Khalq Organization (MKO) and the families of active MKO members in Camp Ashraf in Iraq. Nejat Society aims to rescue those people who are mentally and physically captive in Camp Ashraf.

As you may well be aware, over 3,000 individuals reside in Camp Ashraf. They are completely isolated inside the camp and have no contact with the outside world. In these conditions they are subjected to the continuous psychological manipulation and mind control techniques which are practiced in all similar cults.

According to the rules within the organization, like many other cults round the world, cult members must not associate with members of their family. The MKO clearly states within the organization that the family is the ‘nest of corruption’ and all members should consider their relatives as their prime enemies and therefore reject and abandon them.

While Iraq was ruled by the former Iraqi dictator, the families of these members could only wait for many years without hope of seeing their beloved ones. Once Saddam Hussein was toppled in Iraq, rays of hope lit their hearts and they thought that their years of pain and separation were over.

This illusion faded quickly once they learned that now, under the protection of the Allied Forces in Iraq, the MKO leaders are still, unchallenged, enjoying the benefits of the isolation of Camp Ashraf in order to keep possession of the members. This is despite the fact that this organization remains designated as a proscribed terrorist group by the USA as well as Britain and the EU.

What is happening in Camp Ashraf in Iraq is a clear example of a cultic human catastrophe. These people have been highly manipulated for many years and in this state of illusion and deception are willing to do anything, including committing mass suicide or self-immolation.

The families of members of the MKO in Camp Ashraf in Iraq, as well as former members, consider the present active members to be the primary victims of this terrorist destructive cult, and urge you to take every possible step to facilitate their free access to the outside world and prevent a human catastrophe from taking place.

Recently, the Iraqi government has issued several statements demanding that Camp Ashraf be dismantled and the leaders of the organization put on trial for their crimes against the Iranian and Iraqi people, as well as crimes against their own members. We expect the allied forces will respect the decisions of the Iraqi government and will therefore make efforts to free the inhabitants of Camp Ashraf.

A further issue concerns those who have left the organization, rejected terrorism and who do not wish to go to Iran. These people are seeking safety in a third country. These are around 200 individuals who were living in the US forces controlled camp called TIPF. Some months ago about half of them were asked to leave the camp for unspecified destinations. The other half is still living in TIPF while their fate is not clear.

We expect the British government, as well as some active politicians like Lord Corbett who is a strong advocate of the MKO, to help these people who have been waiting for a third country to accept them for many years. The British government can surely accept some of these individuals and pave the way for other countries to take the rest.

Yours sincerely,
Nejat Society

 

--------------------

مطالب در ارتباط:

ــ پروژه مسعود رجوی زدایی در راه است ( پارس ایران )

ــ حضور مادر رضوان در مجلس سوئد ( میترا یوسفی )

ــ چه کسی مسئول است؟ کشته شدن یکی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در رودخانه مرزی ترکیه ( بنیاد سحر )

ــ کانون ایران قلم کشته شدن حسن میرزایی، یکی از اعضای جداشده از  سازمان مجاهدین خلق را محکوم می کند ( سایت ایران قلم )

ــ حسن میرزایی عضو جداشده از مجاهدین حین اخراج از ترکیه و عبور از رودحانه ترکیه و عراق کشته شد ( انجمن آریا )   

ــ درک و فهم مشترک از مبارزه با تروریسم ( سایت ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد