_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

iran-ghalam@hotmail.com

iran-ghalam@hotmail.de

www.iran-ghalam.de

اسناد تروریست بودن فرقه مجاهدین خلق جهت دادگاه های عالی بین المللی

20.05.2008

منبع : Mojahedin.ws

 

حکم دادگاه بدوی اتحادیه اروپا تصریح شده است سازمان مجاهدین خلق ایران از تاریخ ژوئن 2001 تاکنون هیچ اقدام تروریستی مرتکب نشده است. در این خصوص دادگاه بدوی اتحادیه اروپا یا ادعای سازمان مجاهدین خلق را ملاک صدور رای خود قرار داده و یا این ادعا به تحقیقات مستقل این دادگاه متکی بوده است.

آنچه در پی می آید گزارش مبسوطی است از عملیات تروریسیتی سازمان مجاهدین خلق که از تاریخ مورد نظر دادگاه بدوی یعنی از ژوئن 2001 به بعد توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شده است. این اسناد تماما از نشریات "مجاهد" ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق استخراج شده است. عملیات تروریستی سازمان بعد از تاریخ مورد نظر دادگاه بدوی اتحادیه اروپا، نشان می دهد:

 

استناد دادگاه صرفا مبتنی بر ادعاهای سازمان مجاهدین خلق بوده و در این رابطه تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین

 

الف ـ ادعای دادگاه مغشوش و فاقد وجاهت قانونی بوده و لاجرم اسناد فوق باید ضمیمه پرونده و مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

 

ب- صرف پذیرش ادعای سازمان مجاهدین خلق و اثبات برخورد غیر صادقانه در ارائه اطلاعات کذب به دادگاه بر این فرض تاکید دارد که ممکن است سازمان کماکان بر این مدار ادعاها و اطلاعات کذب دیگری را نیز مطرح کرده باشد. این اسناد به جد می تواند، دادگاه را نسبت به تجدید نظر در پروسه تحقیقات خود متقاعد کند.

 

 رای دادگاه مستند به تحقیقات و مطالعات مستقل دادگاه معطوف بوده که در این صورت:

 

الف ـ  اسناد فوق نشان می دهد که دادگاه جهت حصول به نتایج ملحوظ در رای خود، فاقد ابزارهای لازم بوده است.

 

ب- به همین سیاق کماکان می توان فرض غیر دسترس بودن منابع دیگری را که مستقیما می تواند در رای این دادگاه تاثیر تعیین کننده داشته باشد، محتمل دانست.

 

این حجم و میزان خسارات مالی و جانی ناشی از عملیات تروریستی سازمان از تاریخ ژوئن 2001 به بعد نیاز مبرم به دادرسی مجدد و پروسه تازه برای احراز و اثبات ادعاهای سازمان مجاهدین خلق و تجدید نظر در رای صادره را مورد تاکید قرار می دهد. مضاف بر اینکه اتحادیه اروپا در پاسخ به رای دادگاه بدوی بر صحت رای خود و تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق و آمادگی برای ارائه اسناد مکفی در این رابطه تاکید کرده است. از آنجا که تروریسم در حال حاضر به یک بلیه اجتماعی تبدیل شده و مهار آن صرفنظر از نهادهای قانونی و ذیصلاح بین المللی به یک وظیفه همگانی تبدیل شده، بر خود فرض می بینیم که تا حد امکان از موضع دفاع از امنیت مردم و حقوق شهروندی در مقابل تهدید بالقوه و بالفعل تروریسم، تمامی مراجع قانونی ذیربط را نسبت به هرگونه تساهل و قصور احتمالی و ناخواسته مطلع کنیم.

اسناد ذیل می تواند دادگاه بدوی اتحادیه اروپا را نسبت به تجدید نظر در دادرسی و مفتوح کردن دوباره پرونده سازمان مجاهدین خلق متقاعد کند.  مضاف بر اینکه اساسا دادگاه بدوی باید تبیین و تفسیر واقع بینانه ای از تروریسم ارائه دهد. آیا تعریف تروریسم به صرف یک عمل نظامی و تهدید کنده منحصر و محدود می شود؟ آیا نمی توان اقداماتی از نوع زمینه چینی روانی، سیاسی و ایدئولوژیک به قصد جنگ و نظامی کردن چالش های سیاسی را مرتبط و منطبق با اهداف تروریستی تلقی کرد؟ آیا لحن و ادبیات هتاکانه و تهدید کننده و ... مجاهدین وجهی از خشونت گرایی و تروریسم در سایه نیست؟ در همین راستا توجه و اهتمام شما را به موضع گیری های اخیر فرقه مجاهدین در قبال بیانیه شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا جلب می کنم. آیا این تنظیم رابطه حکایت از خفتن هیولای تروریسم در پناه دمکراسی غرب نمی کند.

آیا صرف نگه داشتن یک سارق در زندان به منزله تضمین امنیت مالی جامعه و شهروندان است؟ موقعیت فعلی فرقه مجاهدین به مثابه یک گروه تروریستی در بند لیست های اروپایی و وزارت امور خارجه، ممکن است به تعطیلی موقت عملیات تروریستی آنها منجر شده باشد، اما همه نشانه های ایدئولوژیک و سیاسی در این سازمان حکایت از وفاداری بی چون و چرا به آموزه های تروریستی دارد.

این عملیات به لحاظ تعدد، حجم و خسارات جانی و مالی حاکی از تناقض آشکار در ادعای سازمان و رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا دارد. جهت اطلاع آن دادگاه محترم و نهادهای بین المللی مربوطه و همچنین افکار عمومی، اسناد ارائه و خواستار پیگیری قضائی فرقه مجاهدین خلق می باشیم.

 

شماره هائی از نشریات سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات های تروریستی

 

نشریه مجاهد شماره 557 - مورخ   12 تیر 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 558 - مورخ   19 تیر 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 559 - مورخ   26 تیر 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 561 – مورخ   9 مرداد 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 563 – مورخ   8 آبان 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 564 - مورخ   15 آبان 1380  1

 

 

نشریه مجاهد شماره 564 - مورخ   15 آبان 1380  2

 

 

نشریه مجاهد شماره 564 - مورخ   15 آبان 1380  5

 

 

نشریه مجاهد شماره 565 – مورخ   25 آبان 1380  1

 

 

نشریه مجاهد شماره 565 – مورخ   25 آبان 1380  2

 

 

نشریه مجاهد شماره 566 – مورخ   29 آبان 1380  1

 

 

نشریه مجاهد شماره 566 – مورخ   29 آبان 1380  2

 

 

نشریه مجاهد شماره 567 – مورخ  13 آذر 1380

 

 

نشریه مجاهد شماره 577 – مورخ  29 اسفند 1380  1

 

 

نشریه مجاهد شماره 577 – مورخ  29 اسفند 1380  21

 

 

نشریه مجاهد شماره 578 – مورخ  14 فروردین 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 581 – مورخ  10 اردیبهشت 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 582 – مورخ  17 اردیبهشت 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 585 – مورخ  31 اردیبهشت 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 591 – مورخ   4 تیر 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 593 – مورخ   18 تیر 1381  1

 

 

نشریه مجاهد شماره 593 – مورخ   18 تیر 1381  2

 

 

نشریه مجاهد شماره 594 – مورخ   25 تیر 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 595 – مورخ    1 مرداد 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 596 – مورخ    8 مرداد 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 597 – مورخ    17 مرداد 1381

 

 

نشریه مجاهد شماره 599 – مورخ    31 مرداد 1381

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد