_________ И _________

" "

 

ی ی (50)

ی

 

ی ی

sobhani_m_h@hotmail.com

ی ی ݡ ی ی ی ی "" . ی ی ی. "" ی Ͽ

ی "" Ͽ

" " ی Ͽ

ی " یی ی ی" ی یی ی. ی ی یی ی ی ϐی ی ی ی . ۱۳۶۸ " ی ی " ی ی ۴ ی ǘ ی Ԑ ی ی ی ϡ ی " ی ی" یی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی .

ی ی یی ی ϡ ی Ԙی ی ی ی ѐ ѐ یѡ ی ی ی ی یѡ ʡ ی.

ی ی ی ی Ԙی ی ʡ ی ی ی ی ȍ ی ی . ی " ی ی" ۱۳۶۸ ی ی ی ی یی ϐی ی ی ی ی یی ی یی ϡ ی ی ییܘ " ی ی " ی ی ییی ی یܘیܐ ی ی ی ی ی ǘ . ی ی Ԙ ѐ ی ی یی ی ییی " ی " .

۱۳۷۰ ی . یی ی یی ی ʡ :

" Ԙی ی ی ی یی یی ی ϡ ی ی Ԙ ی ی ی ی یی ی ی ."

Ӂ ی یی ی یی :

" ی ی ی ی ی ی Ԙیی (ی یی) ی ی ϡ ی ی Ԙیی ی ی Ԙ ی ."

ی ی ی ی ی ی ی ی. Ӂ ی یی یی :

" ی ی ی ی ی ǘ ."

ی ی " ی " ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙیی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ʡ ی ی . ǐ ی ی Ԙیی ی ی ϐی ϡ ی ی Ԙیی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی " ی " ی . ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی " ی " ی .

ی " " ی (1) ی Ԙیی ی ȍ ی ϡ ی ی : " ی ی یی (2) Ͽ "

ی ϡ یی ی یی ی . ی ی" ی" ی ݘ ی ی ی ی . ی ی ی ʐ ی ی ی ی ϡ ی . یϐی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ Ԙیی ی ی ی . ی ی ی ی Ԙ . ی ی " " ی یی ی یی " ی " ی " ی " ی ی ی ی ǎ " " ی ی ی " ی" ی ی ی :

یی ی ی ییی ی " " ی Ͽ

ی ی ی ی ϡ ی :

" ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ...."

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی " ی " ی ی ی.

یی :

(1) ی Ԙیی ی . ی ی ی Ԙ ی " ی" . ی ۳۰ ۱۳۶۰ یی یی . ی Ԙی ی ۱۳۶۶ ی ییی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ј . ی Ԙی ی ی ݘ " یی" ی " ی" ی Ӂ ی ی . ی ی ۱۳۶۹ ی ی یی ی ی ی ی ǘی .

 

ی  ی

(2) " " ی Ԙیی ی یی ی .