_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

 هجوم به آقای سبحانی، خشونت بیمارگونه

20.04.2009

آرش رضایی ـ انجمن نجات

 من در یکی از خیابان های شهر محل اقامتم ( کلن ـ آلمان ) در حال عبور بودم که یک نفر از چماقدارانت ، یا شاید بهتر است بگویم، قربانیان فریب خورده فرقه ات با دشنام و تهدید و حمله فیزیکی به سراغم آمد . وی در حالی که بنظر می رسید چند تن از اوباشان دیگر فرقه شما نیز از دور وی را همراهی و حمایت می کنند به من نزدیک شد و با ضربات لگد و هل دادن و دشنام های رکیکی که تنها لایق شما و همسرتان می باشد، تلاش کرد که به قول شما من را تنبیه کند و یا به قول آقای مسعود رجوی من را از میدان به در و حذف کند.... "

نامه سرگشاده آقای سبحانی به مریم رجوی - چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

 

خانم مریم عضدانلو ، دیروز همرزمان و پیروان دو آتشه ی فرقه ی تحت رهبری همسرتان در میان بهت و ناباوری شهروندان آلمانی در شهر کلن به آقای محمد حسین سبحانی یکی از کادرهای ارشد تشکیلاتی جدا شده ی مجاهدین  (عضو سابق ستاد اطلاعات ، مرکزیت و شورای مرکزی مجاهدین خلق ) حمله ور شدند و با این رفتار زشت خویش به همگان ثابت کردند که  ادعاهای شما مبنی بر دفاع از حقوق بشر ، مبارزه برای رهایی انسانها و تحقق آزادی و دموکراسی ، در برابر دوربین های خبرنگاران رسانه های گروهی غربی و امریکایی چیزی جز سخنان گزاف و بیهوده نیست و بیشتر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد .

 

 خانم مریم عضدانلو ، مایلم تا در باره ی مفاهیمی چون ترور و اقدامات ستیزه جوبانه به شما و سایر رهبران مجاهدین نکاتی را یادآوری کنم شاید با تامل در آن ، از پارادوکس شگفت انگیزی که ذهنیت شما و رهبران مجاهدین را بشدت آزار می دهد رهایی یابید و بیش از این به تحرکات نابخردانه ، رسوا کننده و حماقت آمیز دست نزنید.

ترور ( Terror ) و ترورگری ( Terrorism)  در لغت در زبان فرانسه به معنای هراس و هراس افکنی ست . در سیاست به رفتارها ، کنش های خشونت آمیز و غیر قانونی برای سرکوبی مخالفان سیاسی و ترساندن آنها ترور می گویند. و نیز کردار گروههای سیاسی که برای رسیدن به هدف های سیاسی خود دست به اعمال و کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند ، ترور نامیده می شود. فاشیسم به جریان های و گروههای سیاسی اطلاق می گردد که در آن یک گروه انحصار قدرت را در دست داشته باشد و یک رهبر عقیدتی با ویژگی های فره مندانه یا کاریزماتیک ( Charisma ) و با قدرت دیکتاتوری بر آن گروه و دسته ، رهبری و اعمال قدرت کند.  یکی از وجوه فراگیر و عام فاشیسم بهره گیری از خشونت در اشکال گوناگون به ویژه به کار بردن ترور ، تهدید و سر انجام حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان است. در این میان توهین ، حمله و هجوم به عناصر سیاسی منتقد و معترض به کمک دسته های اوباش در خیابانها و تهدید به مرگ آنان از مصادیق عینی رفتار فاشیستی ست.

  خانم مریم عضدانلو ، حال با دقت و تعمق در توضیح مفاهیم سیاسی ذکر شده چگونه می توان رفتار ستیزه جوبان دارودسته ی رجوی در آزار و تهدید به ترور  آقای محمد حسین سبحانی را توجیه و درک نمود؟ وقتی شما در مواجه شدن با برخی پارلمانترها و سیاستمداران اتحادیه اروپا از ضرورت رعایت حقوق بشر حرف ها می زنید و شعار عوافریبانه می دهید ؟!!!

باید باور کنید که ،ناخشنودی از رفتار ستمگرانه و ستیزه جویانه ی نیروهای حرفه ای و تبهکار مجاهدین در آزار و سرکوبی منتقدین قانونی و منطقی آن هم در جوامع توسعه یافته و در میان بهت و ناباوری شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بر اساس اصول و ضوابط دموکراتیک اداره می شوند ، انگیزه های اصولی و انتقاد از دارودسته رجوی را به مثابه ی یک فرقه ی سیاسی خشن و تروریستی در ذهنیت افکار عمومی ، اندیشمندان و سیاستمداران هوادار رعایت حقوق بشر ، پایه ریزی می کند .

بی شبهه ، بی احترامی و اهانت به حقوق قانونی و ذاتی منتقدین دارودسته ی رجوی از جمله حق آزادی بیان و انتقاد ، از سوی عناصر ستیزه ی جوی فرقه ی مجاهدین ، حکایت تلخ و درخوری ست از پایمال شدن انسانیت و اهمیت ندادن به مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که در ماده 5 آن ذکر شده است : " هیچکس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی  یا اهانت آمیز قرار داد .   و در  ماده 19 تاکید شده است : " هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای و عقیده  بدون مداخله ی اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله ای که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی ، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند یا انتشار دهد. "

 

 و مشخص است که چرا آقای محمد حسن سبحانی عضو جدا شده مجاهدین نویسنده ی کتاب های پر بار و انتقادی "من از ابوغریب سرزمین درد و رنج می آیم" و "روزهای تاریک بغداد "  و یکی از منتقدین اصولی و منطقی ، مناسبات فاشیستی و مواضع ضد مردمی و ضد میهنی دارودسته ی رجوی ، مورد هجوم واقع می شود و ایشان به دلیل روشنگری ماهیت واقعی فرقه ی مجاهدین در میان شخصیت های سیاسی و نهادهای بین المللی و حقوق بشری این چنین در روز روشن و در برابر نگاههای بهت آلود شهروندان آلمانی مورد ضرب و شتم وحشیانه و خشونت عریان قرار می گیرد .

 

بی شک ، سازندگی جهان فردا به طرد و انکار فرقه های ستیزه جویانه و خشونت طلبی چون مجاهدین و القاعده وابسته است . بالضروره می بایست پرخاشگری بیمارگونه و رفتار ستیزه جویانه در اشکال و طرق گوناگون آن مورد نفی و انکار قرار گیرد  و مطرود گردد . این یک ضرورت تاریخی ست و ظهور چنین اندیشه ای مستلزم آگاهی و خردگرائی ویژه ای ست که در آن محکومیت همه جانبه باندهای تبهکاری چون مجاهدین و القاعده از سوی سیاستمداران و اندیشمندان دنیای مدرن و جوامع دموکراتیک و توسعه یافته ، یک شرط و الزام منطقی و معقولانه است.

در ارتباط:

نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی

در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان

.

.

محمد حسین سبحانی، سایت ایران قلم، چهاردهم آوریل 2009
http://www.iran-ghalam.de/2Haupt/3650-Tahajom%20be%20Sobhani-Koln-Deutschland13.04.09.HTM

لینک به متن انگلیسی
http://iran-interlink.org/index.php?mod=view&id=6207

خانم مریم رجوی

با سلام

ابتدا بدون مقدمه برای اطلاع خوانندگان شرح ماجرای تهاجم چماقداران تروریست و خشونت طلب فرقه شما را در شهر کلن آلمان می نویسم.

من در یکی از خیابان های شهر محل اقامتم ( کلن ـ آلمان ) در حال عبور بودم که یک نفر از چماقدارانت ، یا شاید بهتر است بگویم، قربانیان فریب خورده فرقه ات با دشنام و تهدید و حمله فیزیکی به سراغم آمد . وی در حالی که بنظر می رسید چند تن از اوباشان دیگر فرقه شما نیز از دور وی را همراهی و حمایت می کنند به من نزدیک شد و با ضربات لگد و هل دادن و دشنام های رکیکی که تنها لایق شما و همسرتان می باشد، تلاش کرد که به قول شما من را تنبیه کند و یا به قول آقای مسعود رجوی من را از میدان به در و حذف کند. او می خواست که دیگر من ننویسم و نگویم در فرقه چه می گذرد؟ او می گفت که چرا در پارلمان اروپا و مجامع بین المللی علیه فرقه مجاهدین سخن گفته ام؟ او می گفت اگر یکبار دیگر بنویسی یا در کنفرانسی شرکت کنی، تیکه بزرگم گوشم خواهد بود. من تلاش کردم خونسردی خودم را در قبال اعزام ماموران فریب خورده ات حفظ کنم و بدون هیچ واکنشی و تنها با صبر و تحمل اقدامات خشونت طلبانه و تروریستی شما را در شهر کلن ـ آلمان خنثی کنم. این فرد اوباش به مانند اوباشان چماقدارتان در سالن فیاپ پاریس در یونی 2007 که سر و صورت من را زخمی و خونین کردند هر لحظه گستاخ تر می شد و تهاجم کلامی و فیزیکی خود را گسترش می داد و در حالی که من تلاش می کردم که با موبایلم پلیس را به کمک بطلبم مانع می شد و اقدام به گرفتن موبایلم می کرد و یا هنگام کمک خواستن از یک رهگذر با دشنام و تهاجم بیشتر گفت که مادر ... دنبال شاهد می گردی؟ تو را جوری و جایی می زنیم که هیچ شاهدی نباشد و ...

من آگاهانه از ادامه شرح ماجرا خودداری می کنم، چرا که مقامات قانونی این تهاجم تروریستی و خشونت طلبانه را با جدیت در حال پیگیری هستند.

خانم مریم رجوی

اما سخن اصلی را با شما و مسعود رجوی به عنوان فرماندهان فرقه تروریستی مجاهدین خلق که مصمم تر از گذشته قصد دارید جوخه های خشونت طلب و تروریست خود را روانه خیابان های اروپا کنید، مطرح می کنم.

حتما یادتان هست که بر روی دیوارهای سلول انفرادی تان در قلعه اشرف در عراق برایتان نوشتم که استراتژی مبارزه مسلحانه جواب ندارد ؟ آیا جواب داشت؟ آیا گوش شنوا داشتید؟ آیا در زندان برایتان ننوشتم و نگفتم که همکاری با صدام حسین، دیکتاتور عراق، یک خیانت تاریخی است؟ الان چه کسی در عراق دست و پا می زند ؟ باقی ماندن در عراق برای چی؟ اسارت بیشتر قربانیان فرقه در عراق بخاطر چی؟ چرا پاسخگوی عمر تباه شده مردان و زنان از خودگذشته ای که زندگی ، جوانی، و اعتماد خود را هزینه حرص و طمع بیمارگونه آقای مسعود رجوی و شما کردند، نیستید؟ حال اگر کس یا کسانی شرح حال این اسیران را در قلعه اشرف در عراق بازگو کرد، باید برایش اوباش خشونت طلب و تروریست را در شهر کلن آلمان، و در یونی 2007 در شهر پاریس فرانسه گسیل کرد؟

در انتهای این نامه جهت اطلاع افکار عمومی و مقامات قانونی در کشور آلمان اعلام می کنم که مسئولیت هر گونه عمل تروریستی علیه من و خانواده ام در هر کدام از کشورهای اروپایی بر عهده رهبری فرقه مجاهدین خلق ( مریم رجوی و مسعود رجوی ) و اوباشان خشونت طلب و تروریست این فرقه می باشد.

محمد حسین سبحانی

Postfach 90 06 63
51116 Köln - Deutschland
Telefon: +49 (0) 1774829905
Email: sobhani_m_h@hotmail.com

رونوشت

ــ وزرای کشور کشورهای عضو اتحادیه اروپا

ــ وزرای خارجه کشورهای عضواتحادیه اروپا

---------

در همین رابطه:
http://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=1888

 متن کامل سخنان محمد حسین سبحانی در اجلاس برگزار شده در پارلمان اروپا

کانون قلم، هشتم مارس 2007 .

توضیح:

این جلسه در تاریخ 27.02.2007 به دعوت پارلمان اروپا در شهر بروکسل در مورد حضور سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا بعد از صدور رای دادگاه لوگزامبورگ برگزار شد. ریاست این جلسه را خانم آنگلا بیر نماینده تام الاختیار پارلمان اروپا در رابطه با ایران برعهده داشت. در این اجلاس که با حضور بیش از 70 نفر از اعضای پارلمان اروپا ، بویژه احزاب سبز در این پارلمان، خبرنگاران و کارشناسان امور تروریسم حضور داشتند. همچنین گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به نمایندگی از انجمن ها و کانون های مدافع حقوق بشر و مبارزه با فرقه گرایی و تروریسم در این اجلاس شرکت کرده بودند.

محمد حسین سبحانی:

خدمت خانم ها و آقایان محترم سلام عرض می کنم. همچنین از سرکار خانم آنگلا بیر ریاست محترم جلسه تشکر ویژه دارم. همچنین از سخنان بسیار ارزشمند سناتور جوزی دوبیه در مورد سازمان مجاهدین خلق بسیار سپاسگذار هستم. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم و تلاش می کنم در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم تجربیات بسیار تلخ خودم از سه دهه فعالیت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق وهمچنین پژوهش در مورد این فرقه مذهبی در اختیار شما قرار بدهم. موقعیت تشکیلاتی من در نشریه و اسناد منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق مشخص است و به عنوان عضو شورای مرکزی در این سازمان فعالیت می کردم ، بنابراین تجربیاتی را که خدمتتان ارائه می دهم ناشی از همکاری نزدیک و تنگاتنگ با این سازمان می باشد. من این تجربیات تلخ را با رنج و درد بسیار بدست آورده ام و بطور مشخص بیش از هشت سال، تاکید می کنم بیش از هشت سال، در زندان های انفرادی سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف به دلیل انتقاد به استراتژی مبارزه مسلحانه و تروریستی و روابط این سازمان با صدام حسین در حبس بودم. مدارک آن نیز توسط سازمان مجاهدین خلق منتشر شده که می توانم به نشریه شماره 592 متشره در تاریخ آگوست 2002 اشاره کنم که در اینجا این نشریه را مشاهده میکنید. بر طبق این سند سازمان مجاهدین نامه دست خط من را که در تحت فشار شکنجه و زور در داخل زندان از من گرفته شده، به چاپ رسانده است.. البته دستخط متعلق من است ولی همانطور که توضیح دادم با زور و شکنجه گرفته شده است، ولی براساس همین دستخط که سازمان مجاهدین خلق در نشریه مجاهدی شماره.592 صفحه 3 منتشر کرده، اعتراف کرده است که من از شهریور1371 برابر با سپتامبر 1992 به زندان انفرادی در قرارگاه شرف فرستاده شده ام. سپس بعد از هشت سال به دستور آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، رهبران این سکت مذهبی، به زندان اطلاعات و امنیت صدام حسین در بغداد تحویل داده شدم. و مدت 35 روز نیز در این زندان در حبس بودم و بعد از این مدت من را به زندان ابوغریب فرستادند که مدت یکسال نیز در این محل زندانی بودم. البته این مطالبی را که عرض کردم صرف تجربیات شخصی من نیست و فقط در مورد من اعمال نشده است، تعداد محدودی از دوستان در این جلسه حضور دارند که موارد نقض حقوق بشر در مورد این دوستان نیز اعمال شده است و همچنین دوستانی که فرصت نبوده در این جلسه شرکت داشته باشند. بنابراین ضمن تایید سخنان ارزشمند خانم آنگلا بیر در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر، تاکید می کنم که آن قطره ای از دریای نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین ،این سکت مذهبی می باشد. انتقادات من نسبت به سازمان مجاهدین به معنای تایید مواضع جریان ، یا دولت، یا رژیم جمهوری اسلامی نیست. من در حال حاضر به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر در امور سازمان مجاهدین دعوت شده و در این جلسه صحبت می کنم. هرگاه فرصتی بود که من در مورد حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنم، طبعاً در آن موارد نیز صحبت خواهد شد.

نکته ای که مایلم به آن اشاره کنم این است که سازمان مجاهدین مدعی است که بعد از سرنگونی صدام حسین دیگر عملیات مسلحانه و تروریستی انجام نداده است و این را به عنوان یک استدلال برای دادگاه لوگزامبورگ جهت خروج از لیست گروه های تروریستی در اتحادیه اروپا عنوان می کند. در صورتیکه این امری واضح و روشن است که وقتی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق سرنگون شد، دیگر آن عقبه ای که سلاح، تانک و تجهیزات و تدارکات لازم را به این سازمان می داد، وجود خارجی نداشت و گرفته شده بود. بنابراین این نکته که در این فاصله زمانی سازمان مجاهین عملیات مسلحانه و تروریستی انجام نداده است، دلیلی بر این نیست که این سازمان از اندیشه و بینش مبارزه مسلحانه و تروریستی دست برداشته است. سازمان مجاهدین یک تفکر با ساختار عمیق فرقه گرایانه می باشد که در سخنان آقای جوزی دوبیه این امر به خوبی اشاره شد و من و سایر دوستانم این موارد را از نزدیک مشاهده کردیم. جایگاه رهبری در سازمان مجاهدین، جایگاهی است که اعضا باید آن را بپرستند. در چند نوبت، صبح، ظهر و شب، در آیین ها و سرود های مختلف باید این امر و شعار درود بر رجوی فریاد زده شود و این امر روزانه تکرار می شود. من از دوستانی که از سازمان مجاهدین خلق حمایت می کنند و خوشحالم که در اینجا حضور دارند، سؤال می کنم آیا در سازمان و سکتی که ازدواج در آن ممنوع است و در آن جرم محسوب می شود، یک فرد لیبرال و آزادیخواه می تواند به این قانون خود ساخته در درون فرقه تن دهد؟

چرا ازدواج زنان و مردان در سازمان مجاهدین حرام است و حکم اعدام دارد؟

چرا علینقی حدادی عضو مرکزیت سازمان مجاهدین به دلیل باصطلاح همین جرم اعدام شد؟

به چه دلیل بسیاری از اعضای ناراضی سازمان مجاهدین در زندان ابوغریب در حبس بودند؟

آیا فرد و جریانی که نقض حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار می دهد نمی تواند شعار دمکراسی بدهد و مدعی برقراری آن شود.

سازمان مجاهدین خلق بعد از صدور حکم دادگاه لوگزامبورگ در دوازدهم دسامبر سال گذشته به دروغ، تاکید میکنم به دروغ، در رسانه های خودش و در داخل قرارگاه اشر�? مدعی شده که از لیست گروه های تروریستی خارج شده است که با توضیحاتی که آقای پاساو به عنوان یکی از مشاورین حقوقی پارلمان اروپا در این جلسه ارائه کرده اند،امری خلا�? و غیرواقعی می باشد. من توجه دوستانی که از سازمان مجاهدین خلق حمایت می کنند ( اشاره محمد حسین سبحانی به آقای پائولو کازاکا نماینده پرتغال در پارلمان اروپا بود) و سایر عزیزانی که دراین جلسه حضور دارند، را به نکته ای جلب می کنم. این نشریه را که مشاهده می کنید متعلق به سازمان مجاهدین خلق است و ارگان رسمی این سازمان محسوب می شود. در آرم سازمان مجاهدین خلق اسلحه کلاشینکوف به عنوان یک باور خشونت طلبانه و تروریستی طراحی و تزئین شده است. اگر سازمان مجاهدین خلق برای دست برداشتن از امر مبارزه مسلحانه و تروریستی جدی است، چرا این آرم را تغییر نمی دهد و تصویر سلاح را به عنوان یک ابزار خشونت طلبانه برای رسیدن به هدف از آن حذف نمی کند؟

با توجه به اینکه فرصت من بسیار کوتاه است و خانم آنگلا بیر هم در این مورد توضیح دادند، مایل هستم تشکر خودم را از شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا که در مورد حکم دادگاه لوگزامبورگ بیانیه ای را صادر کردند و همچنان تاکید کردند که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی می باشد، اعلام کنم. همچنین مایل هستم توجه نمایندگان محترم پارلمان اروپا را بر این نکته جلب کنم که با توجه به اینکه سازمان مجاهدین یک سازمان تروریستی و با ساختار عمیق فرقه گرایانه می باشد، ما نباید به دلیل مشکلاتی که در مورد نقض حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد، از یک سکت مذهبی و تروریستی حمایت کینم. اگر این سازمان به هر دلیل از لیست گروه های تروریستی خارج شود، این امر در تناقض با اصول اولیه حقوق بشر و دمکراسی است. چرا که سازمان مجاهدین در پرونده اش بعد از گذشت چهار دهه از تاسیس خود، موارد بسیاری از ترور مستشاران آمریکایی در زمان رژیم شاه و صد ها ترور خیابانی در زمان رژیم جمهوری اسلامی ، و ده ها ترور و قتل را در مورد اعضای منتقد و ناراضی خودش را چه در زمان رژیم شاه و چه در جمهوری اسلامی انجام داده است. بنابراین من و دوستانم نمی توانیم به عنوان افرادی که تجربیات گرانبهایی در مورد سازمان مجاهدین خلق دارند، بپذیریم که سازمان مجاهدین خلق از لیست گروههای تروریستی خارج شود. البته اگر رهبری سازمان مجاهدین یعنی آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی آمدند و مسئولیت بیش از دو دهه خونریزی ، عملیات مسلحانه و تروریستی که باعث شده روند دمکراسی در ایران به تاخیر بیفتد، بپذیرند. بعد از پذیرش این مسئله در یک دادگاه بین المللی خوب طبیعی است که در آنجا قوانین مشخص وجود دارد و می تواند به این وضعیت رسیدگی شود.

وقت من تمام شده است، از اینکه به سخنان من توجه کردید، سپاسگذار هستم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب در ارتباط با تهاجم چماقداران تروریست فرقه مجاهدین به اعضای جدا شده از این فرقه:

تهاجم خشونت طلبانه مجاهدین به اعضای جداشده محکوم است

 

 

 

 

20.04.2009

بتول ملکی

با توجه به مطالبی که در سایت های اینترنتی منتشر شده است، باز هم افراد مجاهدین خلق به طرف یکی از اعضای جداشده از فرقه مجاهدین، آقای سبحانی هجوم آورده و او را مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار دادند.

در همهمه فروپاشی کاخ پوشالی و خیالی سازمان مجاهدین و در میان این همه بدبختی هایی که از زمین و آسمان به دلیل سیاست های غلط و عدم تطبیق پذیری رهبری مجاهدین با واقعیت های سیاسی ، اجتماعی، بر سر آنها فرو می ریزد ولی مجاهدین باز هم بجای حل مسائل و مشکلات و درد بی درمان خودشان، به دنبال جداشده ها و منتقدین خود راه افتاده و به پاچه گیری آنها مشغول می باشند.

واقعا جای سؤال است که آیا شما تمام بن بست های سیاسی و استراتژیکی  خودتان را حل کرده اید؟

مثل دربدری ی که بعد از انحلال قلعه اشرف در عراق برایتان پیش خواهد آمد، و یا بی اعتنایی و بی اعتمادی مطلق مردم ایران چه در داخل و چه در خارج، و چگونگی خروج از لیست تروریستی آمریکا و کانادا و سایر کشورها. آیا همه اینها را حل کرده اید که اینطور باز هم  به اعضای جداشده خشونت طلبانه تهاجم می کنید؟

راستی مشکل مجاهدین بر سر چیست؟ شاید فکر می کنند که با فحاشی و تهاجم فیزیکی دهان افراد بسته می شود، اگر اینطور فکر می کنند باید به آنها گفت آن زمان که ما در داخل تشکیلات در حصار و زندان بودیم دهانمان بسته نشد ولی حالا که در دنیای آزاد زندگی می کنیم می خواهی که کسی سخن نگوید و اسرار هویدا نکند؟ باید هم اینچنین فکر کنی چون در ذهن علیل شما عقل و منطق جایی ندارد.

از نظر ما حمله و هجوم به افراد جداشده محکوم است و مقامات قانونی کشورهای اتحادیه اروپا باید بیش از گذشته اعمال تروریستی این گروه را زیر ذره بین قرار دهند.

 

تهاجم و برخورد فیزیکی فالانژهای رجوی با آقای محمد حسین سبحانی را محکوم می کنیم

 

20.04.2009

ایران پیوند
http://www.perseetavenir.com/farsi/?p=345

انجمن ایران پیوند با اعلام انزار از عمل چماقدارانه عوامل فرقه رجوی در ایجاد مزاحمت؛ فحاشی و برخورد فیزیکی برای اقای محمد حسین سبحانی از فرماندهان اسبق مجاهدین در شهر کلن المان؛ اعلام می دارد که:

1ـ چماق دارانی که برای آقای سبحانی ایجاد مزاحمت کرده اند قطعا از مرکز جرم و جنایت مجاهدین در شهرک اور سور اوز دستور گرفته بوده اند. اور سوراواز مرکز فرماندهی مریم رجوی میباشد.

2ـ این عمل نتیجه بلافصل خط خوردن نام فرقه مجاهدین از لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپاست؛ که باعث می شود این فرقه با دست بازتری نسبت به قبل به آزار و اذیت مخالفین و متقدین خود بپردازد.

3ـ مجاهدین همچنان یک فرقه تروریستی و خشونت طلب هستند؛ خشونت و تروردر ذات ایدئولوژیکی فرقه مجاهدین نهفته است.

4ـ ما دولتهای اروپایی؛ را مسئول حفاظت از جان و امنیت منتقدین و مخالفین مجاهدین می دانیم.

5ـ ما حمایت کامل خود را از فعالیتهای روشنگرانه و شجاعانه آقای محمد حسین سبحانی اعلام می داریم؛ و قطعا و یقینا در مبارز و پیکار آقای سبحانی بر علیه فرقه رجوی با وی همراه و هم قدم هستیم.

انجمن ایران پیوند

14 آوریل 2009

 

 

روز 17 ژوئن "روز مبارزه با چماقداری "

20.04.2009

پیام رهایی
http://payamerahai.com/?p=352#more-352

Link to Video file

paris_july_2007

Link to Video file

پیام رهایی پیشنهاد می کند بخاطراهمیت قبح چماقداری و مبارزه با این پدیده زشت روز 17 ژوئن یعنی روز حمله مجاهدین به مخالفین ایرانی خود در سالن فیاپ پاریس که بسختی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به نام روز مبارزه با چماقداری به ثبت برسد.

از طریق اطلاعیه ای که آقای سبحانی در سایت ایران قلم منتشر کردند، مطلع شدیم که ایشان برای چندمین بار توسط فریب خوردگان رجوی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

البته این امر تازه ای نیست و در راستای استراتژی خشونت و ترور مجاهدین کاملا شناخته شده است.

مجاهدین اگرچه توسط فشارهای بین المللی که در واقع جدا شدگان نقش مهمی در آن ایفا نمودند مجبور شدند تا برای خروج از بحرانی که در آن غرق شده اند تن به معاهدات و قوانین کشورهائی که در آن ساکن می باشند بدهند و از همه مهمتر بطور شفاهی به اروپائیان گفته اند مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته ایم با این استدلال که آمریکا آنها را خلع سلاح کرده است ولی این انتظار خارج از توان و ماهیت مجاهدین است که فرهنگ دیالوگ و تنظیم رابطه با دگراندیشان را جانشین چماق نمایند.

بکار بردن خشونت و چماق کشی با هدف ایجاد رعب و وحشت و منفعل کردن دگراندیشان سالهاست که از سوی مجاهدین به مخالفین اعمال میشود و در مواردی هم کارائی خود را نشان داده است. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و حتی بعضی از جدا شدگان از اینکه توسط مجاهدین به جاسوسی و… متهم نشوند و مورد ضرب و شتم قرارنگیرند سکوت اختیار کرده اند و ترجیح می دهند که با آنان شاخ به شاخ نشوند.

چماق و چماقداری آنسوی سکه تروریسم و خشونت کور مجاهدین است. ترور وسیله حذف مخالفین در قدرت و چماق کشی و عربده جوئی و هتک حرمت و اتهام زنی وسیله سرکوب مخالفین داخلی فرقه است.

مجاهدین در اروپا چون نمی توانند مخالفین خود را ترور کنند آنها را گوشمالی ایدئولوژیک می دهند و اگر روزی به ته خط برسند و آنطور که رهبر فرقه فرمان داده است مطمئنا به ترور آنان نیز می پردازند هرچند

که ترور شخصیتی و حقوق و حرمت انسانی در بسیاری از موارد بسیار بدتراز ترور فیزیکی است. اما عجالتا به آن نقطه نرسیده اند و به چماقداری بسنده می کنند.

اولین بار خانمی بنام کوکب که از عراق به فرانسه آمده بود و از مشکلاتی که مجاهدین برای بچه ها در رمادی بوجود آورده بودند و فشار ها و گرسنگی های اعضای جدا شده در شهر رمادی را بازگو کرده بود توسط مچاهدین در پاریس مورد اصابت مشت و لگد بینه های مریم قرار گرفت و بعد خانم ربابه شاهرخی معروف به مادر رضوان در سوئد که مادر دو شهید است مورد حمله فریب خوردگان رجوی قرار گرفت و دندانش را شکستند و سپس هادی شمس حائری در هلند و …. و بعد به منتقدین در سالن فیاپ پاریس و بعد سبحانی در شهر کلن آلمان و ….ادامه آن در آینده .

درروزگاری که چماقداران سابق که اتفاقا مجاهدین هم یکی از قربانیان آن بودند چماق را کنار گذاشته و مدرن شده اند و رو بسوی کار های فرهنگی و هنری و فیلم سازی آورده اند مجاهدین بر عکس به قهقرا رفته و چماق کشی را پیشه خود نموده اند.

پیام رهایی پیشنهاد می کند بخاطراهمیت قبح چماقداری و مبارزه با این پدیده زشت روز 17 ژوئن یعنی روز حمله مجاهدین به مخالفین ایرانی خود در سالن فیاپ پاریس که بسختی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به نام روز مبارزه با چماقداری به ثبت برسد.

این نام گذاری به دو جهت شایسته این روز است اول بدلیل این که در 17 ژوئن 2003رهبر چماقداران توسط پلیس فرانسه بجرم پول شوئی و ترویج خشونت و ترور دستگیر شد و دوم بدلیل حمله ایادی خانم عضدانلو در 17 ژوئن 2007 در سالن فیاپ به فعالین حقوق بشر که برای سخنرانی و حمایت از پناهندگان ایرانی گرد آمده بودند.

اتفاقا در آن روز در پاریس مانند امروز در شهر کلن آقای سبحانی بسختی گوشمالی ایدئولوژیک شد و بقیه افراد از جمله آقای علی اکبر راستگو و آقای هادی شمس حائری توسط چماقداران اعزامی مجاهدین از هلند و آلمان و چند کشور دیگر با چاقو و پنجه بکس به خاک و خون افتادند و مجاهدین محظوظ و مشعوف از این عمل راهی خانه های خود شدند.

مجاهدین با رندی و شعبده بازی سعی کردند این حمله وحشیانه را به حمله شوندگان و زخمی شدگان نسبت دهند اما هوشیاری و مظلومیت اعضای جدا شده و هوشیاری پلیس فرانسه مانع شد از آن که مجاهدین به اهدافشان برسند.

Link to Video file

paris_july_2007

Link to Video file

 

 

اعتراف به شکست فرقه رجوی – قجر

20.04.2009

نادر نادری ـ انجمن ایران باستان

.
http://www.perseetavenir.com/farsi/?p=351

وقتی خبر حمله به آقای سبحانی را شنیدم وانعکاس آنرا در رسانه ها وسایت ها به سالها قبل برگشتم که آقای رجوی این فرمان را بطور رسمی در یک نشست عمومی اعلام کردند که در صورت شکست تمامی جداشدگان را از دم تیغ خواهیم گذراند

وتأکید کردن که در صورت شکست باید تمامی جداشدگان را در اروپا یا امریکا و یا هر جای دیگر پیدا کنید و بقتل برسانید ونگران نباشید وقتی فرد جدا شده را کشتید بالای سر او باشید وبا افتخار بگوید مجاهد خلق هستم .زندان های اروپا هم مثل هتل است .

ولی آنچه که از این ماجرا میشود نتیجه گرفت این است که فرقه رجوی –قجر بیشتر از هر کسی وزودتر از هر کسی شکست خود را فهمید و لمس کرد . چون دستوری که رجوی برعلیه جداشدگان صادر کرده بود برای روز شکست بود .پس فرقه با زبان اشهد خود شکست را اعتراف کرد . البته این طور کارهای تروریستی علیه جداشدگان بار اول نیست وحمله به آقای سبحانی هم بار اول نیست . ولی آنچه حائز اهمیت است که در این زمان وبه این شدت وعلنی جدید بود .چون دقیقأ فرقه از یک طرف شکست کامل خودش را دیده واز طرفی هم خانم قجر فکر می کند که با این کارها می تواند اعضاء جداشده را بترساند واز میدان بدر کند . باید به خانم قجر گفت که کور خواندی درست است که به یک ی از دوستان جداشده حمله کرد ید این را مطمئن باشید تا زمانی که پای یک مناظره تلویزیونی یا مطبوعا تی با حضور احزاب سیاسی ایرانی ومردم ایران و….. نیآید . ما اعضای جداشده دست از افشاگری بر نخواهیم داشت وشدت افشاگری ها را بیشتر شدت می دهیم وعزممان را جزم تر کردیم ومنسجم تر از هرروز برای افشای ماهیت پلید شما . ما را ز سر بریده نترسانید .

حال آقایان پارلمانتر های که مدافع حقوق بشر هستید آیا این عمل را شما حقوق بشری میدانید یا یک عمل تروریستی ؟؟؟؟؟ حال وقت آن رسیده که با چشم بازتری نگاه کنید وبا افتخار زیر آرم یک فرقه مذهبی که سمبل آن سلاح کلا شینکف است با افتخار عکس و فیلم نگیرید. چون فردا باید جوابگوی عمل های تروریستی انها باشید .

از دولت های اروپای می خواهیم که تحت عنوان خارج شدن این فرقه از لیست تروریستی تان اجازه ندهید که اروپا میدان تاخت تاز فرقه رجوی و خانم قجر شود و مطمئن باشید که آتش مخرب این فرقه دامان جامعه شما را هم در بر خواهد گرفت مثل 17 ژوئن وجریان آدم سوزی ها . این طبیعت فرقه های مذهبی مثل فرقه رجوی است .فرقه های مذهبی به هیچ کس وهیچ چیزی ترحم نمی کنند حیات رهبران فرقه در بی رحمی وشقاوت وکشتار است .

در آخر ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به آقای مهندس سبحانی و آرزوی سلامت برای ایشان . تاکید میکنیم ما اعضای جداشده از فرقه رجوی تا زمانی که این فرقه پای یک مناظره نیآید با تمام توان دست به افشا گری خواهیم زد .

انجمن ایران باستان آینده درخشان . نادر نادری

 

اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش کج است

17.4.2009

محمد رزاقي ـ ایران باستان
http://www.perseetavenir.com/farsi/?p=331

http://www.razaghi13.blogfa.com/


(مسعود رجوی و ولینعمت اعدام شده اش صدام حسین)

در سایتها خبر حمله چماقداران فرقه رجوی به آقای سبحانی را می خواندم که یاد این شعر افتادم که می گوید:

اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش کج است

این شعر دقیقاً مصداق فرقه مافیایی رجوی است. فرقه مافیایی رجوی با حمله های تروریستی به جدا شده ها فقط و فقط شکست خودش را به اثبات می رساند. رهبر فرقه (مسعود رجوی) در نشست موسوم به حوض گفت:

(اگر شکست خوردیم، کشتن جداشده ها اولین کاری هست که باید انجام بدهیم. و اضافه کرد پول و سلاح از من و چکاندن ماشه و کشتن جدا شده ها و منتقدان از شما.)
من با شناختی که از این فرقه دارم فکر نمی کنم که این اقدام تروریستی علیه آقای سبحانی یک عمل خود به خودی و یا فردی باشد بلکه سناریو از طرف سران فرقه نوشته شده و به اجرا کننده دستور تشکیلاتی داده شده که آنرا به انجام برساند و این تصمیمات هم مشخص است که کجا گرفته می شود (اورسواز) مرکز فرماندهی فرقه در اروپا .
فرقه مافیایی رجوی در حالی دست به این عمل تروریستی میزند که همین چند وقت پیش مدعی بود از 2001 به بعد هیچ عملیاتی نداشته، پس معلوم میشود که این حرفها جز فریب ارگاتها و شخصیتهای اروپایی و… نبوده و فرقه رجوی به خاطر داشتن ماهیت وساختار فرقه گرایانه نمی تواند و نمی خواهد از خشونت و تروردست بردارد.
هموطنان، ارگانهای اروپایی، ارگانهای بین المللی،
همانطور که اطلاع دارید ما جدا شده ها قربانیان خشونت و تروریسم هستیم و با پشت سر گذاشتن صدها مانع و خطر توانسته ایم خود را به کشورهای آزاد و دمکراتیک برسانیم اما باز هم در اینجا مورد تهدید و آزار قرار می گیریم و این بار فرقه رجوی به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی می خواهد حذف فیزیکی ما را به مرحله اجرا در بیاورد.
بله فرقه مافیایی در مقابل افشاگری های جدا شده ها هیچ حرفی جز تهدید و حذف فیزیکی ندارد و به همین خاطر اوباش و تروریستهای خود را به صورت افسار گسیخته روانه خیابانهای اروپا کرده تا جداشده ها و قربانیان فرقه که شاهدان زنده جنایت و خیانت سران فرقه رجوی هستند را از صحنه حذف کنند. به همین خاطر و با وجود این تهدیدها لازم می بینم ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی در رابطه با آقای سبحانی به اطلاع ارگانهای امنیتی کشورهای اروپایی برسانم که با برخورد قانونی با عوامل تروریستی فرقه رجوی اجازه ندهند سران این فرقه از آزادی و دمکراسی کشورهایشان برای پیاده کردن اعمال تروریستی خود سوء استفاده کنند و من از این طریق اعلام می کنم که بکار گیری هر گونه عمل تروریستی و خشونت آمیز روی افراد جدا شده از فرقه رجوی باید محکوم گردد وتامین امنیت این افراد طبق قانون هر کشورمتوجه همان کشور می باشد.
من نیز در چند هفته پیش یاد آور شده بودم که اعزام مزدور اجیر شده برای به سکوت کشاندن فعالان حقوق بشری و جداشده ها راه به جایی نخواهد برد و تهدید کردن جداشده ها راه درست واصولی و منطقی نمی باشد ولی متاسفانه گوش سران فرقه بسته و نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند.
از این طریق اعلام می کنم مسئولیت هرگونه تهدید وعمل خشونت بار روی قربانیان فرقه رجوی متوجه سران فرقه در اروپاست و از همۀ ارگانهای دولتی و حقوق بشری درخواست می کنم بکار گیری خشونت و تروریسم از طرف فرقه رجوی را جدی بگیرند و اجازه ندهند خیابانهای اروپا محل تاخت و تاز تروریستهای فرقه مافیایی رجوی شود.
محمد رزاقی قربانی فرقه رجوی

 

کم حافظگی تاریخی مجاهدین و نتیجه معکوس ضرب وشتم

17.04.2009

س- سلطانپور
http://pars-iran.com/indexf.php?mod=view&id=4621

سال 64 برای پیوستن به مقاومت علیه جنگ و ندای صلح و برابری سفری به آلمان رفتم . توانستم با تشکیلات مجاهدین ارتباط بر قرار کنم . آن دوران سختی برای هواداران وتشکیلات از نظر مالی وامکانات بود . جنگ در جبهه ها ادامه داشت . تجاوز صدام به ایران ، باعث وحدت اکثریت مردم ایران شده بود و بالطبع این بهترین هدیه ای بود که صدام به حاکمیت داده بود که در لوای جنگ و دفاع ، نیروهای مخالف را نیز به عنوان ستون پنجم دشمن ، به خشونت سرکوب کند. نا امید ی در بین صفوف مخالفین و وحشت از سرکوب در داخل کشورو تلاشی تشکیلات داخل کشور به عد م اعتماد وسر خوردگی در خارج از کشور انجامیده بود.

هواداران سیاسی نیروها منجمله مجاهدین که جان سالم از لاجوردی و حکام شرع بدر برده بودند هنوز با ملا پیرامون خود در غرب و مردم ، ارتباط بر قرار نکرده بودو سرچشمه کمکهای مالی از داخل نیز بدلایل فوقانی تقریبا وجود نداشت. تقریبا تشکیلاتی وجود نداشت که بخواهد کمک مالی از داخل جمع آوری کند الا دستگیر و متلاشی نشود.

هادی غفاری سال قبل به آلمان آمده بود و می خواست کار مجاهدین را یکسره کند . وی به همراهی عده ای دیگر ، دریک شهر دانشجوئی آلمان به خوابگاه هواداران مجاهدین حمله کرده بود و گویا یکی از دانشجویان آلمانی هم کشته شده بود.
هادی غفاری یکی از عوامل اصلی در جریان عزل بنی صدر تادستگیری های مجاهدین و مبارزین در سر قرار ها و شکنجه و اعدام آنها بود
اتفاقا بعد از این حمله ، کمک های مالی دانشجویان غیر سیاسی به مجاهدین افزایش یافت و همینطور کمک های تدارکاتی و بالطبع جذب نیرو . که منجر به رشد کمی و کیفی تشکیلات در آلمان شد .بزرگترین تظاهرات ضد جمهوری اسلامی در آلمان را در سالهای بعد با بیش از چندین هزار نفر در آلمان برگزار کردند.

همانگونه که خشونت علیه نیروهای سیاسی در اوایل انقلاب باعث رشد کمی نیروها شد ، به همان دلیل نیز خشونت حاکمیت درجریان جنگ بسیاری از سازمانهای سیاسی منجمله مجاهدین را به دامن صدام غلطانید.

به عبارت ساده تر ، آنجا که خشونت باشد ، ممکن است باعث عقب نشستن کسی و یا کسانی شود ولی در اراده کسی که به راهی و باوری حتی اگر باطل و اشتباه باشد ، ، چندان خللی وارد نمی کند و اتفاقا باعث مظلومیت فرد مضروب ،آن تفکر می شود.

خشونت جناح ، انحصار طلب ، رای دهندگان را از ناظق به سمت خاتمی آورد د رحالیکه هردو به ولایت فقیه به عنوان خیمه نظام ، باوردارند ولی خاتمی توانست رای بسیاری را برای خود بگیرد و اتفاقا حاکمیت جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط تضمین کرد .

خشونت علیه دراویش گنابادی ، عملا آنانرا به یک موضوع سیاسی و اولویت امنیتی تبدیل کرده است .

خشونت علیه زنان و حجاب ، این موضوع را به یک مسله سیاسی ضد خودش که توان و انرژی زیادی از حاکمیت گرفته است ، تبدیل کرد ه است .

تجدید خشونت مجاهدین د راین دوران باعث شد که آنها در لیست تروریستی اروپا قرار بگیرند و 8سال انرژی و پول را صرف دادگاه های اروپا کنند تا بتوانند به قبل از دوم خرداد 76 برگردند.

تهدید و ضرب و شتم ، نیروهای منتقد و مخالف توسط هر فرد یا سازمان یا دولتی که باشد در هرکجای دنیا که باشد هم محکوم هست ،هم نتیجه عکس دارد و هم پیامدهای قانونی .

خشونت اگر جواب داشت ، در وحله اول سازمان مجاهدین خلق د رزمان شاه نابود شده بود. تفکر را با خشونت نمی توان نابود کرد .

در حالی که سالهاست هادی غفاری خشونت گرا ، از خشونت دور ی می کند و اصلاح طلب شده است ، رجوی ، خشونت گرا ، خشونت علیه نیروهای سابق خود را گسترش می دهد.

نحوه برخورد و عملکرد مجاهدین در مورد آقای سبحانی و اتهامات وارده توسط ایشان در مورد ضرب و شتم وی توسط مجاهدین در آلمان ، محکی برای این هست که آیا مجاهدین از گذشته و خشونت، که خود زمانی نه چندان دور ، از قربانیان آن بوده اند درس گرفته اند و می خواهند ،شکست های سیاسی و بحران های داخلی خود را با سرکوب و خشونت مخالفان و منتقدان پاسخ بدهند . کاری که در این سالهای اخیر ، پیشه کرده اند . در این صورت شتاب قطار انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین که بدون سوزن بان و راننده ، با ترمزبریده عقب عقب در سرازیری درحرکت هست ، بیشتر از مسیر دموکراسی و تکامل ، خارج می شود.


 

 

انجمن ایران سبز حمله خشونت بار مجاهدین به آقای محمد حسین سبحانی فعال حقوق بشر را محکوم میکند


16.04.2009

انجمن ایران سبز ـ کلن

http://www.iran-sabz.de/

اخیرا مطلع شدیم آقای محمد حسین سبحانی یکی از منتقدین فرقه مجاهدین از طرف اوباش مجاهدین مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.
سازمان مجاهدین خلق در حالی دست به اقدامات خشونت بار بر علیه فعالین حقوق بشری و منتقدین خود میزند که مدعی است اقدامات تروریستی را کنار گذاشته است. این اولین بار نیست که مخالفین مجاهدین مورد هجوم خشونت بار این فرقه تروریستی واقع میشوند بلکه سازمان مجاهدین اینگونه اقدامات خشونت بار را همچنان در دستور کار خود دارد. ارگانها امنیتی دولتها از آن بخوبی آگاه هستند.
آقای سبحانی یکی از مسئولین ارشد جداشده از سازمان مجاهدین میباشد و در راستای شناساندن چهره واقعی سازمان مجاهدین روشنگری میکند و باعث جلب توجه بسیاری از شخصیتهای سیاسی در ارگانهای بین اللملی و حقوق بشری شده است به همین دلیل سازمان مجاهدین او را بارها بخاطر فعالیتهای انساندوستانه و ضد فرقه ای، مورد ضرب و شتم و خشونت قرار داده است.
تلاشهای سیاسی سازمان مجاهدین که در تمامی عرصه ها با شکست کامل مواجه شده است و در بن بست دست و پا میزد، تنها راه برون رفت خود را بکارگیری خشونت برعلیه منتقدین خود میبیند. منتقدینی که مشت خالی سازمان مجاهدین را در بزنگاههای مختلف باز کردند و چهره واقعی و عوام فریب آن را بدنیا معرفی کردند. موج جداشده گان از سازمان مجاهدین که در حصار اشرف در عراق برای آزادی خود لحظه شماری میکنند، سازمان مجاهدین را به وحشت انداخته است.
انجمن ایران سبز ضمن محکوم کردن این اقدام بی شرمانه تروریستی معتقد است اقدامات تروریستی و خشونت طلبانه مجاهدین قادر به وادار کردن مخالفان به سکوت و گوشه گیری نیست بلکه باعث هرچه رساتر شدن این صدا ها میشود.

انجمن ایران سبز ـ کلن

15.04.2009


Iran-sabz Association e.V.

Postfach 680271

50705 köln

phone: +49(0)1775781379

www.iran-sabz.de

info@iran-sabz.de

mail_iransabz@yahoo.com

 

 

 

 

نگاهی به تهاجم چماقداران فرقه رجوی به محمد حسین سبحانی در شهر کلن ـ آلمان

 پول و سلاح از من، چکاندن ماشه از شما

15.04.2009

علی جهانی فر ـ ایران قلم

در خبرها آمده بود که  آقای محمد حسین سبحانی یکی از اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق در شهر کلن ـ آلمان مورد تهاجم چماقداران فرقه خشونت طلب و تروریست رجوی قرار گرفته است. وی در هفدهم ژوئن سال 2007 نیز در یک سمینار بررسی نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق  مورد تهاجم و ضرب و شتم چماقداران رجوی قرار گرفته بود که در همین جا من این اقدامات تروریستی فرقه مجاهدین خلق را محکوم می کنم.

واقعیت این است که ارتباط رویکرد عریان جوخه های تروریستی مجاهدین خلق در اروپا بی ارتباط با بن بست های استراتژیکی رجوی در عراق نمی باشد و هنگامیکه تحلیل های او پوچ و بی سرانجام می شود، مجبور است که توسط ایادی خود از چماقداری، خشونت و ترور استفاده کند. برای رجوی فرقی نمی کند که کجا باشد. می تواند این شیوه چماقداری از شهر رمادی و زندان ابوغریب و قرارگاه اشرف به شهر کلن در آلمان، یا شهر پاریس در فرانسه یا سایر کشورهای اروپایی منتقل شود، زیرا در ماهیت فرقه مجاهدین این امر نهفته است.

یکبار در سال 1380 هنگامیکه تحلیل رجوی در مورد انتخاب نشدن خاتمی غلط از آب در آمد، مجبور شد که نشست های چماق کشی طعمه را راه بیندازد  و مخالفان را سرکوب کند که خود من در یکی از همین جلسات چماقداران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دو عدد از دندان هایم را شکستند.

در اروپا هم  هنگامیکه این فرقه توسط نیروهای آمریکایی در عراق خلع سلاح شد و در فرانسه هم هنگامیکه بر خلاف پیش بینی و پشتیبانی فرقه رجوی کاندیدای مخالف سیاست های این فرقه ، یعنی سارکوزی در برابر رویال برنده شد و ادامه حیات خود را فرانسه با تهدید روبرو می دید با بیش از 50 نفر از اوباشان خود دست به تهاجم  به شرکت کنندگان در سمینار اعضای جداشده در سالن فیاپ پاریس در هفدهم ژوئن کرد  که چند نفر از اعضای جداشده بشدت مجروح شدند.

بنابراین هم اکنون نیز که دولت عراق می خواهد فرقه مجاهدین را از قلعه اشرف در عراق اخراج کند، در بن بست کامل هست و دوباره به این شیوه روی آورده و یکی از جداشدگان فعال را توسط اوباشان خود مورد تهاجم قرار داده است.

اکنون پرسش این است که چرا فرقه رجوی تمام هم و غم خود را صرف مبارزه با اعضای جداشده از این فرقه کرده است. آنهایی که قربانی این فرقه هستند و نه مال ومنالی دارند و نه به قول رجوی قدرتی هستند در مقابل فرقه رجوی . چرا فرقه رجوی مبارزه با ؤزیم را فراموش کرده و تضاد اصلی او شده جداشدگان. البته برای من و امثال من روشن واضح است که این جداشدگان را به دلیل افشای اندیشه های فرقه گرایانه رجوی مانع اصلی برای رسیدن به قدرت می داند و به همین دلیل تضاد اصلی فرقه رجوی اعضای جداشده از این فرقه شده اند و سعی می کنند با چماقداران خود آنها را در دنیای آزاد مثل قلعه اشرف ساکت کند.

نکته آخر اینکه در شرایط کنونی که رجوی چماق منش در بن بست کامل است ممکن است دست به هر کاری در کشورهای اروپایی علیه جداشدگان بزند چرا که خودم در نشست های اشرف از زبان خود رجوی شنیدم که گفت اگر پیروز شدیم که هیچ، ولی اگر شکست خوردیم پول و سلاح از من و چکاندن ماشه از شما .

 

 

دستهای پنهان فرقه رجوی برای تهدیدات تروریستی در اروپا

 

15.09.2009

منصور نظری ـ ایران باستان
http://www.perseetavenir.com/farsi

هنوز جوهر خروج فرقه تروریستی رجوی از لیست تروریستی خشک نشده که این فرقه اعمال تروریستی خود را در کشورهای اروپائی اغاز کرده است .

در چند روز گذشته خبرهائی را در سایت های مختلف خواندم مبنی بر اینکه مزدوران اجیر شده وچماقداران این فرقه در کشور المان به اقای محمد سبحانی حمله کرده وبا تهدید وفحش وناسزا قصد ازار واذیت اقای سبحانی را داشته اند ودر سایت های مختلف این فرقه شروع به تهدید کردن جداشدگان از فرقه کرده اند .

البته برای ما جداشدگان ماهیت تروریستی این فرقه کاملا محرز بوده و هست وما انرا با پوست وگوشت واستخوانمان در قرارگاه اشرف تجربه کرده ولمس کرده ایم هنوز اثار شکنجه های دژخیمان شکنجه گر این فرقه بر روی بدن بعضی از دوستانمان که در این قرارگاه مورد شکنجه قرار گرفته اند باقیست اما تفاوت زیادی ببین امروز وانروز وجود دارد. در ان روزگار که رجوی با تکیه بر صدام حسین نیروهای داخلی اش را سرکوب میکرد وهر کاری که دلش می خواست انجام میداد .

اما امروز صدام حسین سرنگون شده ودیگر کسی به نام صدام حسین وجود ندارد واز همه مهمتر شخص اول این داستان نیز که اقای مسعود رجوی است فراری است و در ثانی اکثر افراد جدا شده در کشورهای اروپائی هستند ولاجرا تابع قوانین کشورهای اروپائی

در نتیجه دست این باند ما فیائی در سرکوب مخالفین بسته شده است ......اما انچه که باید در ان تامل کرد این است که

. ماهیت این فرقه تروریستی تغئیر نکرده است درست است که به زور خلع سلاح شده اما ماهیت این فرقه همان بوده که هست

. این فرقه برای پیشبرد روش های قبلی خودش ناگزیر به شگرد های جدیدی دست زده ومیزند که البته قبلا هم از این شگردها استفاده کرده است در همین رابطه اجیر کردن مزدور وچماقدار یکی از این روش ها می باشد که با اندکی پول این کار را انجام میدهد نمونه حمله به اقای سبحانی نیز از همین نمونه ها می باشد

وموارد مشابه به این کار زیاد بوده است و از جمله دیگر ان حمله به اقای نوری زاده وضرب شتم وی و .....از این شاهکار های رجوی بوده است........

یک نکته دیگر نیز قابل توجه است شخص اقای رجوی خودش دریکی از نشست های داخلی در قرارگاه اشرف اعلام کرد فرمان ضرب وشتم اقای نوری زاده را شخصا صادر کرده بود و........

همچنین وی در نشست های موسوم به حوض اعلام کرد اگر شکست خوردیم کشتن جداشده ها در الویت است وگفت که پول وسلاح از من کشتن با شما زندان های اروپا هم که هتل چهارستاره است

نتیجه می گیرم وبه تمامی ارگان های دولتی در کشورهای اروپائی پیشاپیش هشدار میدهم که این فرقه تغئیر ماهیت نداده واز طرف دیگر هر اتفاقی در هر کشور اروپائی به نیروهای جدا شده فرقه رجوی بیافتد مسبب وعامل ان سران فرقه رجوی میباشند

اما ما جدا شدگان همیشه اعلام کرده ایم که اما ده هر مناظره ای هستیم تا مردم قضاوت کنند وتصمیم با مردم است تا تشخیص دهند که خائن واقعی کیست

ما برخلاف این فرقه تروریستی خواهان ازادی فکر وعقیده هستیم در دنیای امروز همه چیز قانونمند است وما هم تابع قانون واجرای ان

همانطور که اقای سبحانی هم گفته اماده هر مناظره ای با این فرقه است اگر چه میدانیم که این فرقه هرگز چنین نخواهد کرد .

منصور نظری

 

 

تنها خلع سلاح کافی نیست

15.09.2009

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی
http://www.cibloggers.com/?p=2649

کانون وبلاگنویسان در قبال گفتار و کردار اخیر سازمان مجاهدین خلق برعلیه مخالفان و منتقدانشان خطاب به مجامع بین المللی اعلام میدارد که ؛مجاهدین در عمل و با زور خلع سلاح شده اند .آنها برای تحویل سلاحهای اهدایی صدام به آمریکایی ها گریستند ؛ اماآنها منطق پیشبرد هدف با زور و منطق بکارگیری هر وسیله ای برای رسیدن به هدف و منطق هرکه با ما نیست، برماست را هنوز کنار نگذاشته اند ؛ کاش میشد این سه منطق خطرناک را هم مثل سلاح از آنها گرفت و آنها کنار میز مناظره با مخالفانشان نشاند. خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی مثل آزاد کردن یک زندانی خشن است که نه مدت محکومیتش تمام شده و نه از گذشته اش نادم است فقط پلیس چاقو را از او گرفته است . . امروز این گروه مخالفانش ومنتقدانش را علنی در سایتهایش تهدید میکند و علنی تر در خیابانهای اروپا دست به خشونت علیه آنان میزند ؛ باید هم اکنون تا دیر نشده جلوی انشتار خشونت در اروپا را توسط این سازمان گرفت.

ما همچنین خطاب به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین اعلام میداریم که این افکار و اعمال فقط به هرچه بیشتر منزوی شدن شما و سازمانتان کمک خواهد کرد؛ و هیچ تاثیری به جز فرونشاندن موقتی خشم و کینه رهبرانتان نخواهد داشت ؛ ما منتقدین سازمان مجاهدین هرگز وارد این میدان نشده و حتی در صورت کتک کاری هم دست به خشونت نخواهیم زد چرا که میدانیم رهبری سازمان مجاهدین میخواهد ما را به این میدان بکشاند چرا که فکر میکند پیروز این میدان است ؛ ما در جایی تمام قد ایستاده ایم که از قضا نقطع ضعف شما و رهبری شما در میدان نقد و نظر میباشد.


گرچه در پاسخ به آقای محمد حسین سبحانی که بارها و بارها شما را به مناظره دعوت کرده است فقط تهمت زده و تهدید کرده و دست آخر هم به او حمله ور شده اید اما باز ما همچنان شما را به مناظره دعوت میکنیم . انتخاب محل و شیوه و ناظران را به عهده شما میگذاریم؛ ما حتی حاضریم در تلویزیون ماهواره ای خودتان با شما به گفتگو بنشینیم.

 

چهره کریه این فرقه در اروپا در حال پدیدار شدن است

14.04.2009

حسن پيرانسر، ایران باستان ـ آینده درخشان
http://www.perseetavenir.com/farsi/?p=319

امروز خبر تهاجم چماق داران و عربده کشان این باند مافیایی و فرقه ای رجوی را به اقای محمد حسین سبحانی در المان از طریق سایت ها با خبر شدم.

البته ماهیت واقعی این فرقه که از ایدئولوژی تماما فرقه ای ان سرچشمه می گیرد مانند چماق داری ، ضرب وشتم ، توهین و فحاشی و مارک زدن وحتی حذف فیزیکی، پدیده تازه ای نیست

و همانطور که من و سایر دوستان جدا شده از این فرقه بارها در مقاله های خود بدان اشاره کرده ایم این فرقه دارای ماهیت کاملا تروریستی و خطرناک می باشد و رهبران این فرقه اساسا تحمل شنیدن وقایعی که از طرف جدا شدگان و سایرین بیان می شود را ندارند و به گفته مسعود رجوی پدر خوانده این باند تروریستی،"هرکس در هر مقام و منزلتی که باشد اگر اعتراضی و یا شکایتی علیه این فرقه انجام دهد جزایش مشت اهنین است."

این فرقه که مدعی ازادی و دمکراسی می باشد فتوای قتل کلیه مخالفین وناراضیان را در نشستهای سرکوبگرانه موسوم به حوض که در سال 1373 در بغداد توسط مسعود رجوی اجرا شد به صراحت اعلام کرد و مسعود رجوی رهبر این باند مافیایی چنین گفت:

کد "اگرـ اگر ما شکست بخوریم انوقت پول و پاسپورت و مدارک خروج از عراق با من(منظور مسعود رجوی) ، تهیه سلاح و پیدا کردن مخالفین و ناراضیان در اروپا و امریکا و چکاندن ماشه و کشتن انها با شما(خطاب به عناصر ذوب شده در ایدئولوژی فرقه ای)"

این پدر خوانده مافیایی ادامه داد و گفت، کد" وقتی ان مخالفین و ناراضیان را کشتید بالای جنازه انها بایستید و به زندان بروید ،زندانهای اروپا و امریکا مانند هتل هستند واین سند افتخار ماست."

مگر اقای سبحانی چه کرده اند که اینطور خانم مریم عضدانلو را بیقرار کرده که ایشان مجبور به کنار زدن نقاب فریبنده دمکراسی خواهی !!!! و ازادیخواهی !!!! خود شدند و دقیقا همان کاراکتر و ماهیتی را که در پادگان اشرف در نشستهای موسوم به حوض، دیگ،دیگچه،طعمه، عملیات جاری ، غسل هفتگی و…………از خود نشان میدادند که شامل ضرب و شتم ،توهین ، فحاشی ، تف کردن، زندانی کردن ، و در نهایت به دست مامورین اطلاعاتی صدام حسین افتادن و به ابو قریب رفتن و استرداد به ایران بود را در اروپا الگو برداری می کنند.

ولی بااین تفاوت که دیگر در اروپا وامریکا یارو یاوری مانند صدام وجود ندارد که پشتیبان جرم و جنایت های سران این فرقه باشد. جوامع دمکراتیک اروپایی و امریکایی اساسا هیچگونه خشونت طلبی و اعمال تروریستی را از جانب این فرقه و رهبران ان تحمل نمی کنند و نخواهند کرد.

من وسایر جدا شدگان که خوشبختانه توانستیم علیرغم کارشکنی ها و توطئه چینی های رهبران این فرقه و در راس ان مریم عضدانلو خودمان را به سلامت به اروپا برسانیم بارها اعلام کرده ایم که حاضریم در هر دادگاهی در اروپا شرکت کرده و به جرم و جنایات این فرقه و سران ان به عنوان شاهدین زنده شهادت بدهیم.

من کاملا اعمال خشونت امیز و تروریستی این فرقه خطرناک را در خاک کشورهای دمکراتیک و ازاد اروپایی و در خاک المان علیه اقای محمد حسین سبحانی و سایر جداشدگان را قویا محکوم میکنم و ازمسئولین و دولتمردان این کشورها درخواست رسیدگی و توقف اینگونه اعمال تروریستی این فرقه در خاک اروپا بخصوص در فرانسه علیه جدا شدگان و کسانی که با خط مشی و تروریسم کورفرقه- رجوی مخالف هستند و هیچ سنخیتی با ان ندارند را خواستارم.

مسئولین و دولتمردان کشورهای اروپایی باید بدانند که سران این فرقه و در راس ان خانم مریم رجوی از دمکراسی موجود در کشورهای اروپایی و امریکایی سواستفاده کرده و مشغول تبلیغ و اشاعه ایدئولوژی تروریستی فرقه ای خود و توطئه علیه جداشدگان از فرقه مزبور می باشند.

با ارزوی موفقیت و سلامتی برای همه جدا شدگان از فرقه رجوی و به امید ازادی همه اسیران در بند این فرقه.

حسن پیرانسرـ پاریس

 

نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی

در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان

 

 

 14.04.2009

محمد حسین سبحانی

 

خانم مریم رجوی

با سلام

ابتدا بدون مقدمه برای اطلاع خوانندگان شرح ماجرای تهاجم چماقداران تروریست و خشونت طلب فرقه شما را در شهر کلن آلمان می نویسم.

من در یکی از خیابان های شهر محل اقامتم ( کلن ـ آلمان ) در حال عبور بودم که یک نفر از چماقدارانت ، یا شاید بهتر است بگویم، قربانیان فریب خورده فرقه ات با دشنام و تهدید و حمله فیزیکی به سراغم آمد . وی در حالی که بنظر می رسید چند تن از اوباشان دیگر فرقه شما نیز از دور وی را همراهی و حمایت می کنند به من نزدیک شد و با ضربات لگد و هل دادن و دشنام های رکیکی که تنها لایق شما و همسرتان می باشد، تلاش کرد که به قول شما من را تنبیه کند و یا به قول آقای مسعود رجوی من را از میدان به در و حذف کند. او می خواست که دیگر من ننویسم و نگویم در فرقه چه می گذرد؟ او می گفت که چرا در پارلمان اروپا و مجامع بین المللی علیه فرقه مجاهدین سخن گفته ام؟ او می گفت اگر یکبار دیگر بنویسی یا در کنفرانسی شرکت کنی، تیکه بزرگم گوشم خواهد بود. من تلاش کردم خونسردی خودم را در قبال اعزام ماموران فریب خورده ات حفظ کنم و بدون هیچ واکنشی و تنها با صبر و تحمل اقدامات خشونت طلبانه و تروریستی شما را در شهر کلن ـ آلمان خنثی کنم. این فرد اوباش به مانند اوباشان چماقدارتان در سالن فیاپ پاریس در  یونی 2007 که سر و صورت من را زخمی و خونین کردند هر لحظه گستاخ تر می شد و تهاجم کلامی و فیزیکی خود را گسترش می داد  و در حالی که من تلاش می کردم که با موبایلم پلیس را به کمک بطلبم مانع می شد و اقدام به گرفتن موبایلم می کرد و یا هنگام کمک خواستن از یک رهگذر با دشنام و تهاجم بیشتر گفت که مادر ... دنبال شاهد می گردی؟ تو را جوری و جایی می زنیم که هیچ شاهدی نباشد  و ...

 

من آگاهانه از ادامه شرح ماجرا خودداری می کنم، چرا که مقامات قانونی این تهاجم تروریستی و خشونت طلبانه را با جدیت در حال پیگیری هستند.

 خانم مریم رجوی

اما سخن اصلی را با شما و مسعود رجوی به عنوان فرماندهان فرقه تروریستی مجاهدین خلق که مصمم تر از گذشته قصد دارید جوخه های خشونت طلب و تروریست خود را روانه خیابان های اروپا کنید، مطرح می کنم.

حتما یادتان هست که بر روی دیوارهای سلول انفرادی تان در قلعه اشرف در عراق برایتان نوشتم که استراتژی مبارزه مسلحانه جواب ندارد ؟ آیا جواب داشت؟ آیا گوش شنوا داشتید؟ آیا در زندان برایتان ننوشتم و نگفتم که همکاری با صدام حسین، دیکتاتور عراق، یک خیانت تاریخی است؟ الان چه کسی در عراق دست و پا می زند ؟ باقی ماندن در عراق برای چی؟ اسارت بیشتر قربانیان فرقه در عراق بخاطر چی؟ چرا پاسخگوی عمر تباه شده مردان و زنان از خودگذشته ای که زندگی ، جوانی، و اعتماد خود را هزینه حرص و طمع بیمارگونه آقای مسعود رجوی و شما کردند، نیستید؟ حال اگر کس یا کسانی شرح حال این اسیران را در قلعه اشرف در عراق بازگو کرد، باید برایش اوباش خشونت طلب و تروریست را در شهر کلن آلمان، و در یونی 2007 در شهر پاریس فرانسه گسیل کرد؟

در انتهای این نامه جهت اطلاع افکار عمومی و مقامات قانونی در کشور آلمان اعلام می کنم که مسئولیت هر گونه عمل تروریستی علیه من و خانواده ام در هر کدام از کشورهای اروپایی بر عهده رهبری فرقه مجاهدین خلق ( مریم رجوی و مسعود رجوی ) و اوباشان خشونت طلب و تروریست این فرقه می باشد.

محمد حسین سبحانی

14.04.2009

Postfach 90 06 63
51116 Köln - Deutschland
Telefon: +49 (0) 1774829905
Email: sobhani_m_h@hotmail.com

رونوشت

ــ   وزرای کشور کشورهای عضو اتحادیه اروپا

ــ وزرای خارجه کشورهای عضواتحادیه اروپا

 

Open letter of Mohammad Sobhani to Maryam Rajavi

About the attacks against him by the terrorists and henchmen of the Mojahedin Khalq Cult in Cologne, Germany

Mrs. Maryam Rajavi,

With regards.

Without the usual introductions, let me get to the point concerning the attack I suffered from your cult's henchemen and terrorists in the city of Cologne.

I was walking down a street in Cologne, Germany, where I reside, when one of your henchmen - or rather a victim of your cult - started swearing at me and physically attacking me. It was evident that some other henchmen of yours were encouraging him while still others were engaged in surveillance of the situation from distance. He approached me and started kicking me while swearing and using words which could only be descriptions of you and your husband. He was, as you usually used to call it, trying to "punish" me or as Massoud Rajavi used to call it, trying to "eliminate" me. He was demanding that I stop writing and stop talking about what is going on inside your cult. He said that I should not have been talking against the Mojahedin Cult in the European Parliament or in other international communities and was adamant and emphatic that if I either write or talk publicly one more time, then the biggest part of my body would be my ear.

I tried my best to keep calm and remind myself that the henchman you have sent is himself a victim of your cult. I managed to stop myself from giving any reaction to your terrorist agent who had been sent by you to Germany. This henchman of yours was, of course, trying the same route that your other terrorists took in FIAP in June 2007 where they attacked me and severely injured me. Of course he tried his best to stop me calling the police on my mobile phone and took it from me. He then started swearing at me and my family when I appealed to the people in the street to call the police, saying, "I will get you where and when you will not be able to ask anyone for help or try to find witnesses and…"

I have of course reported the incident to the relevant authorities who have promised to follow this attack by your terrorists thoroughly. Therefore I am not going to get into detail for the time being.

Mrs. Rajavi,

The word with you and your husband as the joint commanders of the terrorist cult of Mojahedin Khalq and the ones who are desperately bringing the violent, trained terrorists of Saddam's private army to the streets of European countries is this:

You remember of course when I wrote on the walls of my solitary confinement cell that "your armed struggle will not work" and do you now see that it did not work? You did not have the ear to listen that day did you?

And do you remember when I wrote to you from prison that cooperation with Saddam the Iraqi dictator is an historical act of treachery? And now who is the one who is left desperate in Iraq? What do you want in Iraq? What is the point of more and more imprisonment of the victims of the cult there? Are you not responsible for the lives of the men and women who gave everything they had for your and your husbands' sick ambitions?

And now you are sending your henchmen to stop people talking about it, whether in June 2007 in Paris, or today in Cologne?

I finish this letter with a clear announcement to the authorities of Germany where I live. The responsibility for my life and the life of my family against such terrorist actions anywhere in Europe is with the leadership of the Mojahedin Khalq Cult (Maryam Rajavi and Massoud Rajavi) and the trained henchmen who they employ for such attacks.

Mohammad Hossein Sobhani

14.09.2009

 

Postfach 90 06 63
51116 Köln - Deutschland
Telefon: +49 (0) 1774829905
Email: sobhani_m_h@hotmail.com

 

Cc:

The Interior Ministers of European Union countries

The Foreign Ministers of European Union countries

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــ مطلب در ارتباط:

تهاجم تروریستی فرقه مجاهدین به فعالان حقوق بشر در فرانسه

 

 

 سایت ایران قلم

20.06.2007

www.iran-ghalam.de

kanoon-ghalam@hotmail.de

در دو روز گذشته  رادیو ها و  سایت های خبری از تهاجم  خشونت طلبانه گسترده سازمان مجاهدین خلق به شرکت کنندگان در کنفرانسی در پاریس اطلاع داده اند که در جریان آن تعدادی از  فعالان حقوق بشر بطور وحشیانه ای مورد تهاجم قرار گرفته اند. لازم به یادآوری است که انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه قرار بود این کنفرانس را روز یکشنبه 17 ژوئن سال 2007 ساعت 1430 طبق برنامه از قبل اعلام شده  در سالن فیاپ – منطقه 14 پاریس  برگزار کند که با تهاجم نزدیک به 60 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق  به فرماندهی محمد حیاتی از رهبران ارشد این فرقه روبرو شد. فرقه ترویستی مجاهدین این افراد را از کشورهای  هلند، سوئیس، آلمان و بلژیک جمع آوری و به پاریس آورده بود. محمد حیاتی نیز که یکی از فرماندهان  نظامی-تروریستی تشکیلات مجاهدین در عراق تحت حاکمیت صدام حسین، دیکتاتور سابق این کشور بود و اخیراً با نام جعلی ... به اروپا آورده شده در این تهاجم تروریستی شرکت داشت. از سناریوی طراحی شده توسط ستاد امنیت و تروریستی مجاهدین در این روز برای بر هم زدن کنفرانس پاریس روشن است که مریم رجوی در برنامه ریزی آن نقش ویژه اعمال کرده و سالن فیاپ منطقه چهارده پاریس را صحنه "عملیات جاری" برای اعضای فرقه خود علیه فعالین حقوق بشر و منتقدین مبارزه خشونت طلبانه و تروریستی کرده است که هر کدام از اعضا باید اعتماد به رهبری فرقه را در تهاجم وحشیانه تر و خونین تر به منتقدین خود  اثبات می کردند. یکی دیگر از فعالین امور  حقوق بشر که در جریان این تهاجم وحشیانه بشدت زخمی شد، محمد حسین سبحانی بود. او که به دعوت انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه جهت سخنرانی به این کنفرانس دعوت شده بود مورد تهاجم ناجوانمردانه و تروریستی 4 نفر از اعضای فرقه، از جمله محمد حیاتی قرار گرفت. محمد حیاتی در این ضرب و شتم وحشیانه نقش مستقیم و اجرایی داشت که شکایت آقای محمد حسین سبحانی از وی و 3 نفر دیگر از اعضای فرقه در حال پیگیری می باشد. اعضای فرقه مجاهدین که از شدت جراحات وارده به محمد حسین سبحانی هراسان شده بودند دوربین حاوی عکس های گرفته شده از سر و صورت خونین وی را در تهاجم دیگری به سرقت بردند تا به خیال باطل خود مانع افشای حقیقت شوند.

آقای محمد حسین سبحانی بلافاصله بعد از این تهاجم تروریستی تحت مداوای پزشکان قرار گرفت. وی از ناحیه فک و چشم راست ، دندان بالا، ناحیه لب و لثه و همچنین کمر دچار جراحات جدی شد و بعد از سه روز مداوای پزشکی هنوز آثار آن بر بدن وی باقی است . سایت ایران قلم ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی تهاجم 60 نفر از اعضای فرقه مجاهدین به کنفرانس  انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه  به کشورهای اروپایی و بویژه کشور  فرانسه هشدار می دهد که  فرقه ای که می تواند افرادی را پرورش و تربیت کند که خود را زنده زنده می سوزانند، بدون تردید می توانند دیگران را نیز برای مقاصد رهبری فرقه به آتش بکشند و این تهدیدی برای جامعه و مردم فرانسه می باشد. سایت ایران قلم در زیر تعدادی از عکس های  محمد حسین سبحانی را که با تایید وی در بیمارستان گرفته شده جهت افشای چهره خشونت طلبانه این فرقه تروریستی  منتشر می کند.

 

 

 

 

 

مطالبی در ارتباط:

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

ــ غرب در قبال سازمان مجاهدین خلق ( بهار ایرانی )

ــ دختر مهاجر ، بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن و تقدیم به تمام زنان جهان ( فرزاد فرزین فر )

ــ اگر قرار باشد آقای رجوی به زبان فارسی سلیس حرف بزند  ( بهار ایرانی )

ــ نامه ای به برنارد کوشنر ( انجمن ایران باستان ، آینده درخشان )

ــ وارونه نمایی مجاهدین ( شمس حائری )

ــ محکمه و حکم از دیدگاه رجوی و سازمان مجاهدین خلق ( بهار ایرانی ) 

ــ جلسه انجمن ایران باستان آینده درخشان در پاریس ( سایت ایران باستان )

ــ  آغاز و فرجام مجاهدین در عراق - بخش پنجم ( جواد فیروزمند )

ــ بیدار شدن از خواب شش ساله ( علی جهانی فرد )

ــ اروپا مأمن تروريست هاي مجاهدين خلق مي شود   ( لوس آنجلس تایمز )

ــ نامه به پزشکان بدون مرز ( ایران باستان )

ــ مصاحبه مسعود خدابنده با تلویزیون فارسی صدای آمریکا و تلویزیون فارسی بی بی سی  ( ایران اینترلینک )

ــ استقرار مجاهدین در عراق، خاستگاه کلیدی رجوی در پیام 7 بهمن ماه  ( بهار ایرانی )

ــ فرقه مجاهدین از بیرون و درون ( مزدک پارسی )

ــ ویدئوی سخنان هادی افشار عضو سابق مرکزیت سازمان مجاهدین ( آریا ایران )

ــ مصاحبه  با آقای  فرزاد فرزین فر شاعر و نویسنده ساکن سوئد ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ تبعات تصمیم اتحادیه اروپا در خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی ( بهار ایرانی )

ــ نامه سرگشاده  به برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( محمد حسین سبحانی )

ــ موضوعی دردسرآفرین برای آمریکا ‏ ( مجله تایم )

ــ مجاهدین فرقه هستند  ـ ژوزی دوبيه نماینده مجلس بلژیک ( روزنامه لیبر بلژیک )

ــ  نامه سرگشاده  به واتسلاو کلاوس رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ( محمد حسین سبحانی )

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد