_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

همنوازی به سبک ریگی، رجوی

 

09.06.2009

امید پویا

منبع: Mojahedin.ws
http://www.mojahedin.ws/article/show.php?id=3201

خبرهای منتشره حاکی از این است که عبدالمالک ریگی رهبر گروه تروریستی جندالله در گفتگو با شبکه تلویزیونی برون مرزی رنگارنگ در خصوص روابط اش با سازمان مجاهدین خلق اعتراف و اذعان نموده که در جریان اقدامات تروریستی اش و از جمله انفجار هفته اخیر در زاهدان که به کشته شدن حداقل 25 نفر و مجروح شدن ده ها تن منجر شده، با رجوی تبادل اطلاعات داشته است. اظهارات رهبر تروریست جندالله در سایت های مختلف درج شده و نیازی به تکرار و واخوانی آن نیست. اما آنچه در این میان حائز اهمیت نشان می دهد،

1- سکوت سازمان در قبال چنین اظهاراتی از سوی عبدالملک ریگی است که می توان آن را به معنی تائید این ادعا و همدستی سازمان در این ماجرا محسوب کرد.

2- مسئولیت جامعه بین الملل و به خصوص نهاد اتحادیه اروپا در قبال سازمان مجاهدین.

3- مسئولیت کشورها و نهادهای حقوق بشری از جمله دولت انگلستان و دادگاه بدوی این کشور و همچنین نهادها و شخصیت هایی که با عناوین حقوقی و حقیقی به حمایت از مجاهدین و تبرئه آنها از اتهامات تروریستی کمر بسته اند.

اینکه اظهارات عبدالملک ریگی در خصوص تعاملات اش با سازمان مجاهدین تا چه اندازه می تواند جنبه قانونی و محکمه پسند داشته باشد، قبل از هر چیز به خواست و اراده این محاکم، نهادها و دولت ها بستگی دارد. کما اینکه خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا تنها به این استناد صورت گرفت که مجاهدین مدعی شده بودند از تاریخ ژوئیه 2001 به بعد در هیچ اقدام تروریستی دست نداشته اند. حال آنکه مدارک و اسناد زیادی دال بر حضور سازمان در بسیاری عملیات تروریستی حتی تا ماه ها بعد از این تاریخ وجود داشت که ظاهرا مورد تائید دادگاه واقع نشد. این بی اعتنایی ها و بعضا لجبازی نشان می دهد که مسئله تروریسم بودن و نبودن سازمان بیشتر از اینکه تابع قانون و قراردادها باشد، به نوعی متاثر از شرایط و فاکتورهای جانبی است. برای همین هم هر میزان اصرار برای نشان دادن ماهیت این مناسبات و تناقض های محتوایی در رای چنین دادگاهی نه تنها مشکلی حل نخواهد کرد که بعضا دست سازمان را در همکاری های گسترده تروریستی با سایر جریاناتی که بر علیه مردم ایران دست به کشتار شهروندان می زنند، بازتر خواهد گذاشت.

اظهارات ریگی در شرایطی که سازمان مجاهدین به جد اصرار دارد نام اش از لیست تروریستی وزارت امورخارجه آمریکا خارج بشود، حاکی از این است که مجاهدین می دانند چگونه و با چه مکاینزم ها و اهرم هایی می توانند این نهادها و مناسبات را به بازی بگیرند و آب هم از آب تکان نخورد. مجاهدین به خوبی به این نکته واقف هستند که اتخاذ هر گونه تصمیمی از جانب این نهادها الزاما تابع پروسه ها و مراحلی است که زمان در آن نقش اساسی و تعیین کننده دارد. به این معنی که وارد کردن یک جریان تروریستی در لیست ها و یا بالعکس(خارج کردن آن)، سوای اینکه حتی جنبه و کارکرد سیاسی داشته باشد، مستلزم زمان و طی مراحلی است و این همان نقطه ضعف و پاشنه آشیلی است که تا کنون سازمان توانسته به انحاء مختلف از آن سوء استفاده کند.

نکته دیگر این که مجاهدین کما اینکه تا کنون نیز این رویه را دنبال کره اند همواره پارادوکسیکال عمل کرده اند. به این معنی که در همان لحظه که در حرف و شعار یک جریان به ظاهر دمراتیک هستند، در عمل و در مانیفست و استراتژی بر همان مولفه های خشونت آمیز و تروریستی تاکید دارند. منتهی این تاکیدات به گونه ای است که اولا با فرهنگ و فضای حاکم بر مناسبات غرب بیگانه و غریب است. به این معنی که همزمان با خارج شدن نام شان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا در بزرگداشت 30 خرداد به عنوان مظهر و سرفصل آغاز اقدامات تروریستی گردهم آیی و بزرگداشت می گیرند. هم عرض این اقدام در مناسبات و تعاملات درونی خود بر حقانیت مشی مسلحانه و تروریستی صحه می گذارند و به ستایش آن می پردازند. در همان حال تاکید می کنند راه آینده مجاهدین برای دستیابی به هر هدفی جز از توسل به سلاح و خشونت و تروریسم امکان پذیر نیست. در همان حال منتقدین به مشی و استراتژی مسلحانه را به زیر تیغ انواع تهمت ها و تهدیدهای جانی و خشونت آمیز می برند. و در نهایت هم از موضع طلبکاری از همه دنیا مدعی می شوند مورد ظلم قرار گرفته اند. این در حالی است که از هر امکان و فرصتی برای تشدید خشونت و اقدامات تروریستی مضایقه نمی کنند.

عبدالملک ریگی رهبر گروه تروریستی جندالله در اظهارات اش به یک نکته کلیدی و البته قابل فهم برای همه حامیان صادق و ناصادق مجاهدین اشاره کرده که اشاره به آن می تواند حداقل موید این معنی باشد که وضعیت موجود مجاهدین و ادعای متوقف کردن اقدامات تروریستی شان نه به معنی تجدید نظر و کنار گذاشتن مشی خشونت آمیز که اساسا مولود قفل شدن و انسداد آنها است. به یک معنی این قفل شدن به لحاظ سیاسی و موقعیتی است که در حال حاضر سازمان هم در عراق و هم در اوور دارد. اظهارات ریگی به خوبی این ادعا را ثابت می کند. او می گوید:

"البته ما خواهان آن هستیم كه هر كاری (مجاهدین) می‌خواهند برای آنها انجام دهیم، یك كارهایی ما از دستمان برمی‌آید و یك كارهایی آنان می‌توانند انجام دهند، ما می‌توانیم افراد آنها را انتقال دهیم، اما فكر می‌كنم كه محدودیت دارند و در كشورهایی قرار دارند كه نمی‌توانند خودشان را تكان بدهند ... "

عبدالمالک ریگی: ما خواهان آن هستیم كه هر كاری (مجاهدین) می‌خواهند برای آنها انجام دهیم ...
 

مسلما کارهایی که ریگی از دست اش بر می آید انجام همین اقدامات مشابه زاهدان و به کشته دادن شهروندان بیگناه است و کارهایی که از دست مجاهدین بر می آید همان انتقال اطلاعات و دادن خط و خطوط این گونه ترورها و سمت و سوی آنها و در نهایت پناه گرفتن در پشت اتحادیه اروپا و زمینه سازی های سیاسی و تبلیغاتی است. ریگی درست می گوید دست مجاهدین بسته است و امکان تکان دادن به خود ندارند. حتی اگر او بخواهد افراد سازمان را به ایران منتقل هم بکند، باز سازمان تن به این امکان نمی دهد. به این دلیل که اساسا زمینه این تحرکات تروریستی و سازماندهی از دست سازمان خارج شده است. در عراق کاملا خلع سلاح و حتی به لحاظ نیروی انسانی و سیاسی قفل شده و کوچکترین تحرکات شان زیر نظر دولت عراق است. در اوور و در سطح اروپا نیز نه امکان اش را دارند و نه در موقعیت فعلی که می خواهند از اهرم فشار بین المللی سوء استفاده کنند، قادر به انجام و سازماندهی تیم های تروریستی شان هستند. اما در عین حال هم نمی توانند از ماهیت و ذات خشونت آمیزشان بکلی بکنند. برای همین از همه توان و امکانات شان برای کشیدن امثال ریگی به ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده می کنند.

رجوی و سازمان می خواهد با این رویه هم خط و خطوط خودش در اروپا و جامعه بین الملل را پیش ببرد و هم در عین حال هر لحظه از تشدید خشونت و تروریستم غافل نباشد. با چنین اظهاراتی از سوی ریگی اثبات این ادعا که از این پس باید اقدامات او را همسو با خواست و سازماندهی و فرماندهی مجاهدین ارزیابی کنیم، چندان دور از ذهن نیست. اروپایی ها با هر میزان خوش باوری، ساده انگاری و فرضیه بافی درباره کنترل و هدایت سازمان در آینده به سوی یک جریان سیاسی، کماکان می توانند چشمهای شان را به روی این واقعیت باز کنند، که مجاهدین به هزار و یک دلیل ایدئولوژیک، استراتژیک، سیاسی، روانشناسی کینه توزانه، لجوجانه و کودکانه و تحقیر آمیز و فرقه ای و خودمحورانه و تمامیت خواهانه و مستبدانه و تنگ نظرانه و فراتر از همه آن نگاه خودهستی مدارانه که از جهان بینی شان استخراج کرده اند، هرگز قادر به تجدید نظر در مبانی و مانیفست خود نیستند. یک ضرب المثل ایرانی می گوید، نیش عقرب نه از ره کین است، که اقتضای طبیعت اش این است.

 


مطالبی در ارتباط:

ــ نامه به خانم آنا ماریا گومش نماینده پرتغال در پارلمان اروپا ( کانون رهایی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت سوم ، اتحاد گروه تروریستی  جندالله و فرقه مجاهدین خلق ( ایران قلم )

ــ امواج یکی از شریان های حیاتی اوورسورواز در فرانسه ( بهار ایرانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ نظرگاه های رجوی و مجاهدین درباره دمکراسی و حکومت ( بهار ایرانی )

ــ نامه سپاس و قدردانی کانون ایران قلم از خانم آنا ماریا گومش عضو گروه سوسیالیست اروپا ( ایران قلم )

ــ نامه تعدادی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در عراق به رئیس پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ مجاهدین استخوان در گلوی آمریکا ( امید پویا )

ــ اهمیت ویژه گردهمایی 20 ژوئن 2009 در فرانسه برای رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ اقامه دعوای بتول سلطانی عضو شورای رهبری مجاهدین در عراق ( بتول سلطانی )

ــ نامه کانون ایران قلم به رهبران احزاب اسپانیا ( ایران قلم )

ــ نامه کانون رهایی به نخست وزیر اسپانیا ( پیام رهایی )

ــ ملاقات های مادر رضوان در مجلس سوئد ( رابعه شاهرخی )

ــ نامه سرگشاده محمد سبحانی به آقای رودریگز نخست وزیر اسپانیا ( ایران قلم )

ــ دیالکتیک اندیشه و قهر، کادرسازی و کادرسوزی ( سعید شاهسوندی )

ــ مخلوق رجوی ( میترا یوسفی )

ــ مجاهدین خلق بخشي از سياست هاي خطير عراق ( آسوشیتدپرس )

ــ نماینده فرقه در پارلمان اروپا ( آن سینگلتون )

ــ افشای توطئه کثیف فرماندهی اوورسوراوواز در مورد جداشدگان و ایرانیان آزاده مقیم اروپا ـ 1 ( آریا ایران )

ــ طنز پیروزی نمایی فرقۀ رجوی! ( حامد صرافپور )

ــ توطئه مریم عضدانلو از اوورسورواز فرانسه علیه قربانیان از فرقه مجاهدین ( علی جهانی )

ــ در حاشیه گفتگو با یکی از نمایندگان پارلمان اروپا ( سعید محسنی )

ــ چه کسی به دژ اوورسورواز توجه می کند؟ ( ستار اورنگی )

ــ ملاقات نمایندگان کانون رهائی با سفیر عراق در دنهاخ هلند ( پیام رهایی )

ــ تناقضات مجاهدین ( ایران سبز )

ــ نامه به خانم میشل آلیوت ماری وزیر کشور دردولت فرانسه  ( الف مینو سپهر )

ــ توطئه کثیف مجاهدین بر علیه جداشدگان ( آریا ایران )

ــ هیاهوی جدید فرقه رجوی ( محمد بازیارپور )

ــ بریف پارلمان بریتانیا: کمپ اشرف و کنوانسیون ژنو  ( پارلمان بریتانیا )

ــ نامه آقای مسعود خدابنده به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق ( ایران اینترلینک )

ــ ملاقات نمايندگان انجمن ايران باستان ـ آينده درخشان با مقامات سفارت عراق در پاريس  ( ایران باستان ـ آینده درخشان )

ــ چرا فاصله بین کوه مردان وزنان! اسیردراشرف تا بریدگی ومزدوری برای رژیم تنها نیم گام است ؟!! ( الف ـ مینو سپهر )

ــ مجموعه مطالب در محکومیت حمله خشونت طلبانه فرقه مجاهدین به اعضای جداشده ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی به نمایندگان پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد