_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

تنش ها درمسير بسته شدن كمپ اشرف

16.07.2009

كريستين ساينس مانيتور- جين عاراف ـ بغداد
ترجمه از انجمن نجات
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=8116

لینک به متن اصلی (انگلیسی)
http://www.iran-interlink.org/?mod=view&id=6600

(Photograph)

كمپ اشرف در 50 مايلي مرز ايران آخرين مكان متعلق به مجاهدين خلق است ، درحالي كه حكومت عراق با سرنوشت هزاران عضو اين اپوزيسيون ايرانی درگيرشده است ، نمايشی پر تنش آرام آرام در راه است. مجاهدين خلق در مدت اعتراض هاي پس از انتخاب دوباره محمود احمدي نژاد در ايران ، مسائل را با دقت دنبال مي كرده اند . آن ها آرزو دارند این اعتراضات به گونه اي به براندازي كل سيستم رهبري مذهبي ايران بيانجامد .

بسياري از افراد تغييردرحكومت ايران را غير محتمل مي دانند ، همان طور كه اميد مجاهدين براي تغيير تصميم حكومت عراق براي بستن كمپ اشرف كه موضوع خطير روابط ايران وعراق است ، نيز غير محتمل است .

درهفته هاي اخير ، رهبريت كمپ اشرف ، پليس ضد شورش عراق را متهم به ورود به كمپ و تهديد 3400 ساكن آن ، كرده است . مقامات غربي كه با موضوع آشنا هستند مي گويند كه اين آرايش نيروها توسط وزارت كشور كه فقط در بيرون دروازه ي اشرف بوده است بدون وارد شدن به كمپ، به نظر مي رسد كه بيشتر نمايش قدرت باشد . با اين وجود ، آن ها مي گويند كه اين حضور مي تواند به راحتي به شرایطی خشونت آميز تبديل شود زيرا اين سازماني كه به شدت نظم يافته و در صدد آفريدن حادثه اي بين المللي است با نيروهاي عراقي مواجه است و نمي داند كه اين نيروها دستور خودداري ازخشونت دارند .

درسال 2003 چندين عضو معترض سازمان مجاهدين خلق در پاريس خود را به آتش كشيدند تا به دستگيري رهبر سازمان اعتراض كنند . مقامات غربي مي گويند شرايط خيلي خطير است زيرا كمپ اشرف كه پيش ازجنگ تانك ها وخمپاره هاي خود را داشت ، مركز يك سازمان گسترده است . يك مقام غربي مي گويد : « قرارگاه اشرف آخرين مكاني است كه مجاهدين دارند . سؤال اينجاست كه مجاهدين بدون آن چه هستند ؟ »

صدام حسين وكمك هاي مالي و نظامي اش به مجاهدين

اين كمپ كه مانند علف هرز روئيده با باغهاي مزين و خيابان هاي مشجرش ، تحفه اي است كه نتيجه اختلافات شديد ميان عراق وكشور همسايه اش ايران و هشت سال جنگ ميان دو كشوراست . در زمان صدام حسين ، مجاهدين مسلح و ثروتمند شدند و حملات گسترده اي را ازخاك عراق به سوي ايران به راه انداختند .

با سرنگوني رژيم عراق درسال 2003 ، مجاهدين توسط نيروهاي امريكايي خلع سلاح شدند . حكومت عراق كه مانند ايالات متحده مجاهدين را يك سازمان تروريستي تلقي مي كند ، مي گويد كه اعضاي مجاهدين هيچ حق قانوني براي اينجا ماندن ندارند و از آن ها خواسته است كه داوطلبانه به ايران يا كشور سومي كه ممكن است آن ها را بپذيرد بروند . يك مقام غربي مي گويد : « آن ها بدون شرايط قانوني در اينجا موجوديتي ندارند . شرايط غيرممكني است . »

بدليل سماجت مجاهدين درلابي هاي خود كه حكومت عراق و ايران را هدف گرفته اند و همين طورحساسيت موضوع همه ي مقاماتي كه درباره ي اين موضوع صحبت كردند خواستند كه نامشان فاش نشود . كميته ي عراقي كه مسؤول موضوع مجاهدين بود همه ي درخواست ها براي مصاحبه را رد كرد . خود سازمان مجاهدين كه دائماً بيانيه صادر مي كنند و مقامات عراقي را متهم به تلاش براي قتل اعضاي خود مي كند ، به پرسش هاي خاص ما درباره ي برنامه هايشان براي استقرار مجدد ساكنان پاسخي ندادند .

حدود صد تن از 3400 ساكن كمپ داراي مليت دوگانه هستند . حدود هزار نفر نيز ساكنان كشورهاي ديگر بوده اند . عليرغم وجود سازمان مجاهدين درفهرست تروريستي ، ساكنان كمپ اشرف به طور انفرادي تروريست محسوب نمي شوند .

سپردن آن ها به كشورهاي سوم معامله ي دشواري است

اما بر طبق اظهار نظرهاي رئيس شوراي امنيت ملي عراق كه اعضاي مجاهدين را افرادي « شستشوي مغزي شده » و بالقوه خطرناك توصيف كرد ، تشويق ديگركشورها براي پذيرفتن بيش از چند نفر ازآن ها ، معامله ي بسيار دشواري بوده است .

كميسارياي عالي پناهندگي سازمان ملل متحد تاكنون به 250 نفر ازاعضاي سابق مجاهدين شرايط پناهندگي داده است ، اما مقامات مي گويند تاكنون تنها چند تن از آن ها از سوي كشورهاي سوم پذيرفته شده اند .

ازسال 2003 ، حدود 600 تن از ساكنان اشرف داوطلبانه كمپ را ترك كرده اند . حكومت عراق گفته بود كه قصد دارد افراد باقيمانده را به منطقه اي ديگر درعراق ، دورتر از مرز ايران ، انتقال دهد امــا هنوز بــه فرماندهان كمپ نگفته است كه كجا آن ها را مستقر خواهند كرد .

يك مقام مسؤول گفت : « هرچه به احتمال وقوع ماجرا نزديك مي شويم ، موضوع حساس تر مي شود . » وي افزود اينكه موضوع به خشونت بيانجامد يا نيانجامد، بستگي دارد به آموزش هايي ( دستوراتي ) كه ساكنان ازفرماندهان خود دريافت كرده اند . درمصاحبه اي كه در ماه آوريل با ساكنان كمپ ، تحت كنترل شديد سازمان و محدوديت ديدار خانواده هاي اعضا درخارج ازكمپ ، انجام شد ، اعضا گفتند كه هرگز اشرف را ترك نخواهند كرد و اين تنها خانه اي است كه بسياري از آنها بيش ازيك دهه است كه براي خود مي شناسند .

برزخ قانوني يك عضو سابق

رهبران كمپ تعداد بي شماري اسناد تهيه كردند تابتوانند ساكنان كمپ را تحت كنوانسيون ژنو به عنوان « افراد حفاظت شده » طي جنگ سال 2003 حفظ كنند . اما آن شرايط ، موردفعلي كمبود شرايط قانوني ، براي ساكنان اشرف دركشوري كه ديگر درجنگ با ايران يا تحت حمله ي امريكا نيست ، را مرتفع نمي كند .

برخي ازكساني كه تصميم دشوار براي ترك اشرف را گرفتند ، خود را در برزخ يافته اند .

درماه مه ، درهتلي درمنطقه ي سبز بغداد ، يك عضو سابق مجاهدين كه اشرف را ترك كرده بود ، درانتظار مدارك سفر خود است تا به دخترش كه 17 سال پيش درسن دو سالگي او را رهاكرده است ، بپيوندد . اين زن كه گفت نمي خواهد نام واقعي اش فاش شود ، از ما خواست وي را زهرا صدا كنيم . او 21 سال دركمپ هاي مجاهدين درعراق بوده است و دخترش را كه دربغداد به دنيا آمده بود را به ديگر اعضاي مجاهدين در خارج از عراق سپرد زيرا سازمان تصميم گرفته بود كه خانواده ها را متلاشي كند با اين باور كه چنين وابستگي هايي به تعهد اعضا به هدف سازمان آسيب مي رساند .

او كه خود را وقف سرنگوني رژيم ايران كرده بود گفت : « براي مردم درك آن بسيار مشكل است . همه ي ما در اين كمپ افرادي سياسي هستيم . » زهرا پس از آنكه در دهه ي 80 ميلادي درشيراز به عنوان يك نوجوان معترض زنداني شد ، از سوئد پناهندگي گرفت . اوگفت كمپ اشرف را ترك كرده است . زيرا در سال هاي اخير درمان هاي پزشكي دركمپ دشوار بوده است و وي بدليل مجروح شدن در يك عمليات نظامي كمي پس از ورودش به عراق نياز به درمان دارد . وي گفت : « [ رهبران كمپ ] به من گفتند اگر مي خواهي مي تواني بروي . »

مقامات به طور خصوصي گفتند كه پس ازآنكه زهرا فعاليت هاي لابي خود به نفع مجاهدين را درپارلمان عراق درميان نمايندگان مخالف حكومت عراق [ وتصميم آن براي كمپ اشرف ] آغاز كرد ، به سمت ديگر شهر انتقال داده شد و به هتل كوچك تري رفت كه در آن چند عضو ديگر مجاهدين درانتظار مدارك سفر هستند تا كشور را ترك كنند . او در تماس تلفني از هتل جديدش گفت كه وي را از ترك كردن هتل بازداشته اند و به همين دليل وي اعتصاب غذا كرده است . سفارت آلمان گفت كه موضوع وي را دنبال مي كند و ديگر مقامات گفتند كه به نظر نمي رسد سلامت وي درخطر باشد .

حكومت عراق كه در لابي هتل مستقر هستند از دسترسي به وي جلوگيري مي كنند واجازه نمي دهند كه از تلفن هتل براي تماس با اتاق وي استفاده شود و مي گويند كه او براي صحبت با هرفردي نياز به كسب اجازه از مقامات بالاتر عراقي دارد .

يك مقام غربي مي گويد : « بخشي از مشكل همين است كه حكومت عراق تصمیم نگرفته است كه چگونه مي خواهد بااين افراد برخورد كند . » وي اشاره كرد كه غالباً استقرار دوباره دريك كشور سوم ماه ها يا سال ها وقت مي گيرد . « بايد به آن ها انگيزه اي بدهند تا بخواهند كمپ اشرف را ترك كنند . »

كريستين ساينس مانيتور- جين عاراف ـ بغداد

 

 

مطالبی در ارتباط:

ــ جام زهری که رجوی در بن بست مطلق سرکشید ( انجمن نجات )

ــ رجوی و کناره گیری از مقام ولایت ( صرافپور )

ــ  قلعه کهنه اشرف در عراق و قلعه مدرن اوورسورواز در فرانسه ـ قسمت پنجم اعضای جداشده از مجاهدین خلق مرکز خشونت و تروریسم را در قلعه اوورسورواز در فرانسه نشان می دهند ( سایت ایران قلم )

ــ دمکراسی سد راه رشد تروریسم ( مسعود جابانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت چهارم ـ برخاستن مرده از قبر در قلعه اوورسورواز  ( سایت ایران قلم )

ــ نکشید این جوانان را!! ، داستان کوتاهی از رضا اسدی ( سایت پرواز )

ــ به اعتبار این جنبش ملی دستبرد نزنید!  ( علی کشتگر )

ــ اوور کانون اتفاقات غیر منتظره ( بهار ایرانی )

ــ شگردهای رهبری فرقه در قلعه اووروسورواز برای گردهمایی  20 ژوئن در فرانسه  ( علی جهانی )

ــ چرا مجاهدین در قبال به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن سکوت کرده اند؟!! ( بهار ایرانی )

ــ همنوازی به سبک ریگی، رجوی ( امید پویا )

ــ نامه به خانم آنا ماریا گومش نماینده پرتغال در پارلمان اروپا ( کانون رهایی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت سوم ، اتحاد گروه تروریستی  جندالله و فرقه مجاهدین خلق ( ایران قلم )

ــ امواج یکی از شریان های حیاتی اوورسورواز در فرانسه ( بهار ایرانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ نظرگاه های رجوی و مجاهدین درباره دمکراسی و حکومت ( بهار ایرانی )

ــ نامه سپاس و قدردانی کانون ایران قلم از خانم آنا ماریا گومش عضو گروه سوسیالیست اروپا ( ایران قلم )

ــ نامه تعدادی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در عراق به رئیس پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ مجاهدین استخوان در گلوی آمریکا ( امید پویا )

ــ اهمیت ویژه گردهمایی 20 ژوئن 2009 در فرانسه برای رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ اقامه دعوای بتول سلطانی عضو شورای رهبری مجاهدین در عراق ( بتول سلطانی )

ــ نامه کانون ایران قلم به رهبران احزاب اسپانیا ( ایران قلم )

ــ نامه کانون رهایی به نخست وزیر اسپانیا ( پیام رهایی )

ــ ملاقات های مادر رضوان در مجلس سوئد ( رابعه شاهرخی )

ــ نامه سرگشاده محمد سبحانی به آقای رودریگز نخست وزیر اسپانیا ( ایران قلم )

ــ دیالکتیک اندیشه و قهر، کادرسازی و کادرسوزی ( سعید شاهسوندی )

ــ مخلوق رجوی ( میترا یوسفی )

ــ مجاهدین خلق بخشي از سياست هاي خطير عراق ( آسوشیتدپرس )

ــ نماینده فرقه در پارلمان اروپا ( آن سینگلتون )

ــ افشای توطئه کثیف فرماندهی اوورسوراوواز در مورد جداشدگان و ایرانیان آزاده مقیم اروپا ـ 1 ( آریا ایران )

ــ طنز پیروزی نمایی فرقۀ رجوی! ( حامد صرافپور )

ــ توطئه مریم عضدانلو از اوورسورواز فرانسه علیه قربانیان از فرقه مجاهدین ( علی جهانی )

ــ در حاشیه گفتگو با یکی از نمایندگان پارلمان اروپا ( سعید محسنی )

ــ چه کسی به دژ اوورسورواز توجه می کند؟ ( ستار اورنگی )

ــ ملاقات نمایندگان کانون رهائی با سفیر عراق در دنهاخ هلند ( پیام رهایی )

ــ تناقضات مجاهدین ( ایران سبز )

ــ نامه به خانم میشل آلیوت ماری وزیر کشور دردولت فرانسه  ( الف مینو سپهر )

ــ توطئه کثیف مجاهدین بر علیه جداشدگان ( آریا ایران )

ــ هیاهوی جدید فرقه رجوی ( محمد بازیارپور )

ــ بریف پارلمان بریتانیا: کمپ اشرف و کنوانسیون ژنو  ( پارلمان بریتانیا )

ــ نامه آقای مسعود خدابنده به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق ( ایران اینترلینک )

ــ ملاقات نمايندگان انجمن ايران باستان ـ آينده درخشان با مقامات سفارت عراق در پاريس  ( ایران باستان ـ آینده درخشان )

ــ چرا فاصله بین کوه مردان وزنان! اسیردراشرف تا بریدگی ومزدوری برای رژیم تنها نیم گام است ؟!! ( الف ـ مینو سپهر )

ــ مجموعه مطالب در محکومیت حمله خشونت طلبانه فرقه مجاهدین به اعضای جداشده ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی به نمایندگان پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد