_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

باز هم دجالگري

28.07.2009

محسن عباسلو ـ کانون آوا

پس از فضاي ملتهب پيش آمده بعد از برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري ايران،فرقه خرابكار مجاهدين خلق ايران به گمان باطل خويش موقعيت را مناسب ديده و قصد دارند از فضاي بوجود آمده در جهت پيشبرد اهداف نامشروعشان استفاده نمايند.

در روزهائي كه مردم ايران اقدام به برپائي تجمعات اعتراضي در سطح شهرها ميكردند، فرقه مجاهدين با صدور اعلاميه ها و بيان مواضع مختلف در رابطه با اين گردهمائي ها، سعي داشتند كه اين تجمعات را به گونه اي به خود نسبت داده و اينگونه وانمود كنند كه بخشي از اين تجمعات را آنها رهبري و هدايت مينمايند.

شيوه برخورد و هدف فرقه مجاهدين در اين مقطع زماني به خشونت كشانيدن اين تجمعات بوده به گونه اي كه بسياري از افراد آگاه افشاگري نمودند كه تعدادي از افراد فريب خورده اين فرقه در درون كشور در خشونت هاي بوجود آمده نقشي ويژه داشته اند.

همگان به خوبي ميدانند كه فرقه مجاهدين خلق همواره از خشونت استقبال كرده و در فضاي خشونت آلود است كه مجاهدين مجالي براي تنفس كردن پيدا ميكنند.

پس از فروكش كردن موج اعتراضات و كاهش تجمعات خياباني، فرقه مجاهدين خلق از دريچه اي ديگر وارد شده و با در پيش گرفتن سياستي شيادانه و دجالگرايانه تصميم دارند كه از اين موقعيت بوجود آمده به نفع خويش استفاده نمايند.

اين سياست دجالگرايانه را شخص مسعود رجوي سركرده فراري فرقه، رهبري نموده و خود او مسئول پيشبرد اين سياست دجالگرايانه و عوام فريبانه ميباشد.اين سياست اتخاذ شده در قالب پيامهاي صادره از سوي مسعود رجوي خود را نمايان ساخته است.

نكته: آقاي مسعود رجوي پس از حمله آمريكا به عراق و سقوط حكومت ديكتاتوري صدام حسين، فراري بوده و سند معتبري مبني بر زنده بودن او و آيا اينكه اين پيامهاي نسبت داده شده به او واقعاٌ متعلق به خود وي ميباشند وجود ندارد.

آقاي مسعود رجوي هميشه مدعي بوده با تماميت رژيم آخوندي مخالف بوده و با هيچ يك از جناحهاي دروني حكومت به هيچ عنوان سر سازش نداشته و مماشات نخواهد كرد و مرزبندي سياسي و ايدئولوژيكي مجاهدين خلق نيز همواره بر همين مبنا ترسيم شده كه هركس با مجاهدين است دوست مجاهدين ميباشد و هركس كه عليه مجاهدين بوده، عامل رژيم جمهوري اسلامي است و دشمن آنها ميباشد.

اما اكنون كه فرقه خرابكار و ضد ميهني مجاهدين خلق در سراشيبي نابودي و سقوط حتمي قرار گرفته،رجوي دست وپاهاي قبل از مرگ را ميزند و به هر وسيله و به دامان هر كسي آويزان ميشود تا شايد از فرو رفتن در باتلاق نابودي نجات پيدا كند.

سركرده جنايتكار فرقه مجاهدين خلق مواضع قبلي اش را ناديده گرفته و دگر بارتغيير رنگ داده و تلاش مينمايد به جناحهائي از رژيم ايران نزديك شود. هر چند كه به انگيزه و هدف واقعي اين سياست اتخاذ شده از سوي مسعود رجوي بايد شك داشت و با ديده ترديد بايد به آن نگريست.

سند اثبات كننده اين سياست اتخاذ شده از سوي فرقه، پيامهاي اخير نسبت داده شده به مسعود رجوي ميباشد.

مسعود رجوي در يكي از پيامهايش به طور تلويحي از آقاي مير حسين موسوي حمايت نموده و خواستار تضمين دادن رژيم ايران مبني بر حفظ امنيت جاني وي ميباشد.

بخشي از پيام منتسب به مسعود رجوي در اين باره:

 من اين سطور را براى نكوهش و بستانكارى از آقاى موسوى نمىنويسم.
بهعكس، وظيفه و اصول ما اقتضا مىكند كه در برابر ياوهها و تهديدها و تيغكشى پررذيلت سردمدار ولايت، نكات زيررا خاطرنشان كنيم:

1.محكوم كردن هرگونه تعرض و ستمى كه بر موسوى و خانواده و اطرافيان او در چارچوب همين رژيم جريان دارد. هم‌چنين اخطار به رژيم در مورد محاكمه و مجازات وى با تأكيد براين‌كه مسئوليت هر گونه تعرض، دستگيرى يا اقدام تروريستى برعهده شخص خامنهاى است.

 2.هشدار نسبت به امنيت و سلامت آقاى موسوى و درخواست از دبيركل و شوراى امنيت ملل متحد براى اعزام بلادرنگ يك هيأت نظارت بينالمللى به تهران در همين خصوص و وادار كردن رژيم به ابطال انتخابات نامشروع و پذيرش انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد براساس حق حاكميت مردم ايران.

14تير 1388

 در پيامي ديگر سركرده فرقه علناٌ از آيت الله حسينعلي منتظري حمايت نموده و از وي تقدير مينمايد.

 بخشي از پيام منتسب به مسعود رجوي در اين باره:

حكم آيت الله منتظرى،مبنى بر ولايت جائرانه خامنهاى و ضرورت عزل او از اين مقام و تأكيد براينكه «ترس از مخلوق شرك به خدا» و حق حاكميت خلق در زنجير ايران است، شايان تقدير است.

19تير 1388

 آقاي رجوي حتي به اين سطح هم اكتفا ننموده و در پيامي تازه به مجلس خبرگان رهبري آخوندها به طور غير مستقيم آقاي هاشمي رفسنجاني را مورد خظاب قرار داده و از وي درخواست همكاري و استمداد مينمايد.

بخشي از پيام منتسب به مسعود رجوي در اين باره:

باور كنيد كه آب از سر اين رژيم و سلطنت مطلقه دينى، هم‌چون سلطنت شاهنشاهى، گذشته و بهتر است آقايان در فكر كاستن از بار تقصيرات خود در محضر عدل الهى و پيشگاه ملت ايران باشند و بدنامى و نفرت و انزجار بيشتر بهجان نخرند.

پيشنهاد اين است كه: با توجه به حكم اخير آقاى منتظرى درباره عزل تلويحى خامنهاى، كه تالى تلو حجاج‌بن يوسف در روزگار ماست، براى ممانعت از خونريزى و بغى و فساد هر چه بيشتر از سوى نامبرده:
اولاً-با تشكيل جلسه فوقالعاده خبرگان، خامنهاى را بركنار و موقتاً آقاى منتظرى را كه اعلم همه شمايان است، جايگزين كنيد تا مقدمات انتخابات آزاد تحت نظارت بينالمللى براساس اصل حاكميت مردم ايران فراهم شود. و ... .

20تير 1388

مردم آگاه و هوشيار ايران به خوبي ميدانند كه سركرده فرقه مجاهدين خلق براي رسيدن به قدرت به هر اقدامي دست زده و خواهد زد و در پيشگاه اين فرقه هيچ حد و مرزي وجود نداشته و تنها هدف اصلي سركرده و عمال اين فرقه نشستن بر كرسي قدرت و اعمال ديكتاتوري نو در ايران زمين ميباشد. آرزوئي كه فرقه مجاهدين خلق هرگز به آن نرسيده و نخواهد رسيد. مردم ما آگاه و بيدارند و دگر بار فريب شيادان را نخواهند خورد.

در پايان ذكر اين نكته را هم ضروري ميدانم كه: يكي ديگر از اهداف سركرده فرقه رجوي از اين سياست اتخاذ شده رو در رو قرار دادن بيشتر جناحهاي درون حكومتي رژيم ايران بوده، به اين انگيزه كه اين جناحها را به برخورد قهر آميز با يكديگر وادار نموده و فضاي عمومي كشور را به سوي خشونتهاي غير قابل مهار پيش برده تا شايد در اين فضا سركرده و عمال فرقه مجاهدين خلق بتوانند مجالي براي تنفس كردن و روزنه اي براي پيشبرد اهداف پليدشان پيدا كنند. زهي خيال باطل.

 mohsen.abbaslou@iran-aawa.com  

 

 

مطالبی در ارتباط:

ــ پذیرش ولایت فقیه توسط آقای رجوی  ( مسعود جابانی )

ــ رجوی و کناره گیری از مقام ولایت ( صرافپور )

ــ  قلعه کهنه اشرف در عراق و قلعه مدرن اوورسورواز در فرانسه ـ قسمت پنجم اعضای جداشده از مجاهدین خلق مرکز خشونت و تروریسم را در قلعه اوورسورواز در فرانسه نشان می دهند ( سایت ایران قلم )

ــ دمکراسی سد راه رشد تروریسم ( مسعود جابانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت چهارم ـ برخاستن مرده از قبر در قلعه اوورسورواز  ( سایت ایران قلم )

ــ نکشید این جوانان را!! ، داستان کوتاهی از رضا اسدی ( سایت پرواز )

ــ به اعتبار این جنبش ملی دستبرد نزنید!  ( علی کشتگر )

ــ اوور کانون اتفاقات غیر منتظره ( بهار ایرانی )

ــ شگردهای رهبری فرقه در قلعه اووروسورواز برای گردهمایی  20 ژوئن در فرانسه  ( علی جهانی )

ــ چرا مجاهدین در قبال به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن سکوت کرده اند؟!! ( بهار ایرانی )

ــ همنوازی به سبک ریگی، رجوی ( امید پویا )

ــ نامه به خانم آنا ماریا گومش نماینده پرتغال در پارلمان اروپا ( کانون رهایی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت سوم ، اتحاد گروه تروریستی  جندالله و فرقه مجاهدین خلق ( ایران قلم )

ــ امواج یکی از شریان های حیاتی اوورسورواز در فرانسه ( بهار ایرانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ نظرگاه های رجوی و مجاهدین درباره دمکراسی و حکومت ( بهار ایرانی )

ــ نامه سپاس و قدردانی کانون ایران قلم از خانم آنا ماریا گومش عضو گروه سوسیالیست اروپا ( ایران قلم )

ــ نامه تعدادی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در عراق به رئیس پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ مجاهدین استخوان در گلوی آمریکا ( امید پویا )

ــ اهمیت ویژه گردهمایی 20 ژوئن 2009 در فرانسه برای رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ اقامه دعوای بتول سلطانی عضو شورای رهبری مجاهدین در عراق ( بتول سلطانی )

ــ نامه کانون ایران قلم به رهبران احزاب اسپانیا ( ایران قلم )

ــ نامه کانون رهایی به نخست وزیر اسپانیا ( پیام رهایی )

ــ ملاقات های مادر رضوان در مجلس سوئد ( رابعه شاهرخی )

ــ نامه سرگشاده محمد سبحانی به آقای رودریگز نخست وزیر اسپانیا ( ایران قلم )

ــ دیالکتیک اندیشه و قهر، کادرسازی و کادرسوزی ( سعید شاهسوندی )

ــ مخلوق رجوی ( میترا یوسفی )

ــ مجاهدین خلق بخشي از سياست هاي خطير عراق ( آسوشیتدپرس )

ــ نماینده فرقه در پارلمان اروپا ( آن سینگلتون )

ــ افشای توطئه کثیف فرماندهی اوورسوراوواز در مورد جداشدگان و ایرانیان آزاده مقیم اروپا ـ 1 ( آریا ایران )

ــ طنز پیروزی نمایی فرقۀ رجوی! ( حامد صرافپور )

ــ توطئه مریم عضدانلو از اوورسورواز فرانسه علیه قربانیان از فرقه مجاهدین ( علی جهانی )

ــ در حاشیه گفتگو با یکی از نمایندگان پارلمان اروپا ( سعید محسنی )

ــ چه کسی به دژ اوورسورواز توجه می کند؟ ( ستار اورنگی )

ــ ملاقات نمایندگان کانون رهائی با سفیر عراق در دنهاخ هلند ( پیام رهایی )

ــ تناقضات مجاهدین ( ایران سبز )

ــ نامه به خانم میشل آلیوت ماری وزیر کشور دردولت فرانسه  ( الف مینو سپهر )

ــ توطئه کثیف مجاهدین بر علیه جداشدگان ( آریا ایران )

ــ هیاهوی جدید فرقه رجوی ( محمد بازیارپور )

ــ بریف پارلمان بریتانیا: کمپ اشرف و کنوانسیون ژنو  ( پارلمان بریتانیا )

ــ نامه آقای مسعود خدابنده به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق ( ایران اینترلینک )

ــ ملاقات نمايندگان انجمن ايران باستان ـ آينده درخشان با مقامات سفارت عراق در پاريس  ( ایران باستان ـ آینده درخشان )

ــ چرا فاصله بین کوه مردان وزنان! اسیردراشرف تا بریدگی ومزدوری برای رژیم تنها نیم گام است ؟!! ( الف ـ مینو سپهر )

ــ مجموعه مطالب در محکومیت حمله خشونت طلبانه فرقه مجاهدین به اعضای جداشده ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی به نمایندگان پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد