_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

نگاهی به اعترافات آخرین عضو گریخته فرقه رجوی - علیرضا فتاحیان

12.01.2010

الف ـ مینو سپهر

http://www.banafsheh707.blogfa.com/

فرار علیرضا فتاحیان و اعترافات این آخرین عضو گریخته از مناسبات سرکوبگرایانه فرقه تروریستی رجوی درعراق وافشای آمادگی گروه تروریستی برای مقابله با تصمیم دولت عراق ضربه ای سنگین وگیج کننده براین پیکر پوشیده ودرحال تلاشی وارد نمود.

دستگاه های دروغزن این گروه خائن بقدری از این ضربه کاری دچار شوک و سرگیجگی گردیده که دریک اعلامیه بلند بالا وسراسر دروغ چنین اقدام شجاعانه را طبق معمول دجال گریهای همیشگی اش درمورد ربط دادن گو... به شقیقه درارتباط باسفر متکی به عراق توصیف نموده وبا گریه وزاری وآه وفغان ها وروضه خوانی های فروان سعی می کند به نوعی بر افشاگریهای این فرد صحه بگذارد .

البته هدف از افشای این آخرین اطلاعات درمورد قرارگاه ازجانب رسانه های این گروه را باید نوعی تهدید دولت عراق از جانب سران این گروه به شمار آورد _ چنین اطلاعات مهمی ازجانب این فرد گریخته باید مورد توجه دولت عراق قرارگیرد تا در راه چگونگی جمع نمودن این قرارگاه به بهترین وجه ممکن راه هرگونه سو استفاده ازاین افراد اسیر را بگونه ای هشیارانه مسدود نماید .

یکی از نکات انحرافی که گروه تروریستی دراین ادعا نامه سعی بر انتشار آن دارد وجود سرکرده گروه تروریستی دراسارتگاه اشرف می باشد واین درحالی است که بنا برشواهد و دلایل مستندی که دراختیار دولت عراق قرارگرفته _ مسعود رجوی جنایتکار ازسال 2003 _ بعد از فرار از عراق با حمایت نیروهای امریکایی درپایگاهی نظامی نزدیکی امان درکشور اردن محفی شده است و تحت نظر نیروهای امنیتی دولت آنکشور قراردارد .

اعترافات آقای علیرضا فتاحیان نشان می دهد که افراد هنوز بجامانده دراین قرارگاه علیرغم هشدارهای دولت عراق افرادی هستند که به شدت تحت القائات تصمیمات سرکرده فراری این فرقه قراردارند وسران گروه برآنند که دست کم تعدادی از این افراد را به عنوان قربانی به خودزنی _ خودسوزی به کام مرگ بفرستند .

نکات برجسته ازاطلاعات آقای علیرضا فتاحیان را می توان چنین دسته بندی نمود .

یکم _ حفاظت شبانه روزی از مراکز حساس

مراکز حساس اسارتگاه عبارتند از _ مرکز فرماندهی و استقرار سران این گروه _مرکزمخابرات واطلاعات _ مرکز رایوتلویزیونی _ مرکز اطلاعات و پرسنلی _ انبارها و زاغه ها

دوم _ آمادگی وتعلیمات برای رودررویی .

گروه رجوی خود را برای درگیری خونین دیگری آماده می نماید _ تعلیمات شبانه روزی (شش روز درهفته) برای درگیری های شخصی با سلاح های سردی چون چاقو _ قمه _ چماق _ تیروکمان _ کوکتل مولوتف ومواد سمی و بیهوش کننده از این جمله می باشند.

سوم _ ایجاد تونل ها و زاغه های انفجاری برای به آتش کشاندن کل اسارتگاه جهت ایجاد نقطه کور دربرابر نیروهای عراقی بعنوان آخرین اقدام قبل از تسلیم ..

چهارم _ آمادگی برای خودکشی ودیگرکشی های تشکیلاتی جهت ایجاد فاجعه انسانی

سران گروه تروریستی رجوی که جابجایی اسارتگاه اشرف ودرنهایت نابودی تشکیلات تروریستی خود را درتیررس می بینند سعی می کنند درایتدا با خودکشی های انتحاری داوطلبانه ودرتداوم با کشتن یکدیگر صحنه را خونین نموده تا شاید بتوانند جلوی این اقدام دولت عراق رامسدود نمایند .

بهرصورت چنانچه پیش بینی می شد و اطلاعات آقای علیرضا فتاحیان نشان می دهد سران درمانده وشکست خورده گروه رجوی سعی می کنند تا با استفاده از انواع واقسام اعمال واقدامات خشونت بار دست کم گروهی از این اسیران راجهت جلوگیری از فروپاشی کامل این گروه قربانی نمایند .

ولی چه باید کرد تا از این تصمیمات جنون آمیز سران گروه رجوی درآخرین لحظات نابودی جلوگیری نمود؟

از آنجایی که موجودیت این اسارتگاه تروریستی تا این تاریخ بدون کمک و مماشات نیروهای امریکایی میسر نمی گشت لذا نیروهای امریکایی موظف هستند تا دولت عراق را یاری نمایند تا جمع نمودن این پایگاه تروریستی با کم ترین هزینه های انسانی انجام پذیرد _ اشغال اسارتگاه اشرف برای نیروهای امریکایی که موفق شدند کشور عراق را علیرغم وجود ارتش و نیروهای قابل توجه امنیتی به سادگی اشغال نمایند کاربسیار ساده ای خواهد بود.

نتیجه _ اسارتگاه تروریستی رجوی درعراق تعین تکلیف گردیده و لذا این گونه اقدامات ابلهانه وجنون آمیز نمی تواند مانع تحقق حاکمیت دولت عراق براین اردوگاه خود محور وخودمختار تروریستی گردد و این اسارتگاه جمع خواهد شد _

بنابراین بار دیگر باید به سران گروه تروریستی یاد آوری کرد وهشدار داد که مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب رسانی به جان اسیران اشرف متوجه سران فراری وتحت تعقیب این گروه قراردارد _ لذا بنده بعنوان یک فعال حقوق بشروزنان یک باردیگر از سران خائن وفراری این گروه درخواست می کنم _ بیش از این برپرونده سنگین وننگین خود نیافزائید و اگرذره کوچکی وجدان دارید بیائید این اسیران نگون بخت و ناامید وهستی باخته را آزاد کنید تا بتوانند دریک تصمیم گیری شخصی وآزادانه نسبت به آینده ونوع زندگی خود تصمیم بگیرند

گرچه چنین اقدامی کوچکترین خللی درمورد آینده شما که همانا تحت تعقیب قرارگرفتن وپاسخگو بودن برای بیش از دودده جنایت وخیانت شما ایجاد نخواهد کرد ولی این دست کم نتیجه رادارد که خانواده این اسیران که دهه هاست موفق به دیدار عزیزان دربند خود نگردیده اند این فرصت را خواهند یافت تا فرزندان خود را درآغوش بگیرند.

سحرنزدیک ونزدیک ترشده است…

 

مطالبی در ارتباط:

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت دوم ـ وقتی صاحب سلاح باشد، سلاح هم هست ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقاینیکلاس سارکوزی رئیس جمهور  فرانسه (ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به نخست وزیر بریتانیا، گوردن براون ( سی ان بی سی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ فرار جمعی راه حل فرضی رجوی در جریان انتقال و جابجایی ( بهار ایرانی )

ــ گزارش دادگاه ایوبونه در پاریس ـ قسمت اول  ( آریا ایران )

ــ ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم  بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا،قسمت دوم ( ایران قلم )

ــ نگاهی به حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا و تصمیم دولت عراق برای جابجایی اعضای مجاهدین  ( علی جهانی )

ــ دادگاه پاریس ،"ایوبونه" و شکست مفتضحانه مجاهدین در پای میز محاکمه ( آریا ایران )

ــ نامه تشکر کانون ایران قلم به آقای دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( ایران قلم )

ــ عراق به جولانگاه تروریست ها و مجاهدین خلق تبدیل نخواهد شد ( ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ متن سخنرانی خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی )

ــ جنگجویان سابق در قبال دستور پلیس عراق برای ترک کمپ اشرف مقاومت می کنند ( خبرگزاری فرانسه ـ ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر ( ادوارد ترمادو )

ــ پاسخ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به سئوال کتبي سناتور ژان پیرشونمان  در مورد قرارگاه اشرف در عراق  ( ترجمه از کانون آوا )

ــ راه حل واقع بینانه دولت عراق برای انتقال فرقه مجاهدین به بغداد یا نقره السلطان ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقای گونار ویگو لوند سفیر محترم کشورسوئد در فرانسه ( ایران باستان،آینده درخشان )

ــ خوش آمدگویی به ورود خانم بتول سلطانی به اروپا ( پیام رهایی )

ــ سفر به اعماق " نقره السلطان" ( جواد فیروزمند )

ــ درحالیکه دانشجویان ایرانی به دولت خود اعتراض می کنند، نقشه های سازمان مجاهدین خلق علیه مردم عراق با شکست مواجه میگردد ( آن سینگلتون )

 ــ حضور خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی ـ رضا صادقی )

ــ نامه کانون ایران قلم به آقای گونار ویگو لوند سفیر سوئد در فرانسه ( ایران قلم )

ــ ای رهبر چماقداران جاسوس! اسم و شماره قطار من را فراموش کردی  ( بتول ملکی )

ــ خطر تروریست ها در اوورسورواز برای مردم فرانسه ( علی جهانی )

ــ  مصاحبه آقای بهزاد علیشاهی با آقای محمد حسین سبحانی در محل آکسیون ضد فرقه گرایانه ایرانیان در شهر سرژی فرانسه ( ایران قلم )

ــ حمله فالانژها و فریب خوردگان فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه در شهر سرجی ( ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به ریاست جمهوری فرانسه، آقای سارکوزی ( ایران اینترلینک )

ــ کانون ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی رجوی به تجمع ایرانیان در شهر سرژی فرانسه را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ صدها تظاهر کننده فرانسوی خواستار اخراج فرقه تروریستی رجوی شدند ( آریا ایران )

ــ  نامه قدردانی کانون ایران قلم به آقای  ژرژ مالبرونو روزنامه نگار برجسته فرانسوی  ( ایران قلم )

ــ شش سال پس از صدام حسین در عراق ( ایران پیوند )

ــ " عراق جدید " و اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( علی جهانی )

ــ راز شکنجه گر شدن چیست؟ به مناسبت مرگ نادر رفیعی نژاد سرشکنجه گر فرقه مجاهدین ( محمد حسین سبحانی)

ــ خيال پردازي هاي رجوي ؛ رهبر عقيدتي مجاهدين ( مزدا پارسی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی  (بهار ایرانی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با محمد حسین سبحانی در مورد اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( محمد حسین سبحانی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی ( بهار ایرانی )

ــ مجاهدین خلق تحت فشار فرانسه - ایران (فیگارو ـ ترجمه از آریا ایران)

ــ حراج قرارگاه اشرف، آخر خط ظرف استراتژیک رجوی ( بهار ایرانی )

ــ ممانعت فرقه رجوی از ملاقات خانواده ها با فرزندان خود ( علی جهانی )

ــ ترس و برده داری در فرقه مجاهدین خلق ( آن سینگلتون )

ــ پیام تبریک انجمن ایران باستان به خانم برتا ماریا کابرال به مناسبت پیروزی در انتخابات شهرداری پانتا دلگادا ( ابران باستان )

ــ گزارش ایران اینترلیک از قرارگاه "عراق جدید" (اشرف) ( ایران اینترلینک )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای ویدال کوآدراس نایب رئیس پارلمان اروپا ( ایران قلم )

ــ چرا رجوی از ملاقات والدین سالخورده با فرزندان شان در اشرف وحشت دارد؟!! (بهار ایرانی )

ــ نامه تبریک خانم بتول ملکی به خانم برتا کابرال برای پیروزی انتخاباتی وی در برابر پائولوکازاکا ( بتول ملکی )

ــ حضور هئیتی از کانون ایران قلم در سفارت فرانسه در برلین ( ایران قلم )

ــ انتقال گروه رجوی به نزدیک مرز عربستان ( خبرگزاری مهر )

ــ نامه خانم بتول ملکی به خانم ژوئل بورگوا سفیر فرانسه در سوئیس ( ایران قلم )

ــ حقیقت تغییر یافته در سازمان مجاهدین خلق ( مزدا پارسی )

ــ اسیران اسارتگاه های ایدئولوژیکی ( ایران گلوبال )

ــ رویاهای یک مجاهد فرانسوی!  ( جواد فیروزمند )

ــ ساختار استالینی قدرت در فرقه رجوی ( مزدک پارسی )

ــ عقب نشینی مفتضحانه باند رجوی در مقابل دولت عراق ( علی جهانی )

ــ تصمیم جدید عراق و تغییر آرایش سیاسی به نفع مجاهدین ( میلاد آریایی )

ــ چند فیلم در رابطه با روشنگری های اعضای جداشده مجاهدین در سایت یوتیوب ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد