_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

   گاندی ،- مبارزات و آموزگارانش

        

nosrat-shad.jpg

01.02.2010

نصرت شاد

nushad@web.de

گاندی درکتاب اتوبیوگرافی اشت اعتراف میکند که نخستین بار در17 سالگی درمدرسه،ازنظر انساندوستی تحت تاثیر اشعار" شمال بهات "،شاعرهندی قرارگرفت ، ولی مورخین ،اورا از نظر فلسفی زیرتاثیرنظرات افلاتون و سقراط بحساب می آورند. گاندی تحت تاثیر افلاتون میگفت که قدرت سیاسی دولت باید زیر کنترل قوانین مجلس باشد، و همچون سقراط میگفت که درهرشرایطی روشنفکرباید از حقیقت دفاع کند حتا اگر او دچار درد و رنج و مرگ گردد. گاندی زیرتاثیر شاعر آمریکایی"داوید تورئو" و کتابش " وظیفه سرکشی درمقابل دولت " میگفت که انسان درمقابل دولت و حاکمان خودسرش موظف به سرکشی و سرپیچی است .
مهاتما گاندی نام مستعار او به معنی " روح کبیر " میباشد. او سیاستمدار،حقوقدان ،مدافع حقوق بشر، و رهبر جنبش ملی هند درمقابل دولت استعماری انگلیس درآن زمان بود. گاندی بعدازتحصیل رشته حقوق در انگلیس ، به کشور آفریقای جنوبی رفت ودرآنجا رهبر جنبش هندیان مقیم آفریقای جنوبی علیه دولت نژادپرست آپارتهاید گردید. اودرسال 1914 به هند بازگشت ورهبرجنبش ضداستعماری مردم هند گردید.وی در کشورآفریقای جنوبی ودرهند چندین بار دستگیر گردید و به زندان افتاد. او شخصا آنزمان با تولستوی رابطه مکاتبه ای داشت . مورخین چپ درباره گاندی مینویسند که او به رد سوسیالیسم علمی ومبارزه طبقاتی پرداخت و خواهان اصلاحات اجتماعی سیاسی بود ویک اتوپیسم خرده بو.رژوایی دهقانی رانمایندگی می نمود. گاندی از پایه گذاران کنگره ملی هند بود و درراه حذف اختلاف میان مسلمانان و هندوها کوشش نمود. بعدازاستقلال پاکستان از هند درسال 1947 ، یک هندوی متعصب در سال 1948 گاندی را بقتل رساند چون او خواهان تقسیم ذخیره بانکی بین دوکشور شده بود .
گاندی ازنظرسیاسی تحت تاثیر روسکین ،مصلح اجتماعی انگلیس ،وازنظرمبارزات صلحجویانه زیر تاثیر نظرات تولستوی ، نویسنده روس بود. او میگفت که تنها باتکیه برنیروی حقیقت باید مخالفین را قانع کرد وبردشمن پیروز شد. اوکوشید تا شعارعملی " سرکشی درمقابل قانون " را وارد جنبش عمومی نماید. غیرازسنت فلسفی ودینی هند ، گاندی تحت تاثیر نظرات امرسن نیزبود. او همچون مارتین لوترکینگ ، ایده ل دوران مدرن ، یعنی پرهیز ازخشونت را تبلیغ می نمود .
برای گاندی پرهیز از خشونت یک تاکتیک نبود بلکه یک اصل اخلاقی مهم بود. اوبراساس این تاکتیک نه تنها پدرکشورهند بلکه رهبراخلاقی هندوها گردید. وی سلامتی جسمی را مقدمه سلامتی فکری میدانست و به رد ماتریالیسم غربی، از جمله به رد پول و کالاهای مادی پرداخت . مهمترین اصل او در زندگی ، ازخودگذشتگی وپرهیزکاری بود. او نه تنها با اعضای کاستها که مورد تحقیرقرارمیگرفتند ، ابرازهمبستگی نمود بلکه میگفت که درمقابل تمام جانداران باید دوستانه رفتارکرد و هیچ موجودی را نباید به قتل رساند. او مدافع حقوق زنان نیزبود وازمسلمانان خواست از مصرف گوشت گاوپرهیز کنند تا موجب انتقاد هندوها قرار نگیرند. گاندی مبلغ یک خودکفایی دهقانی بود که موجب بازگشت از مدرنیته اجتماعی میگردید. وی با شعار گفتار و کردار و پندار نیک خواهان کنترل احساسات و علایق شخصی بود . او حتا تا امروزه سنبل یک مقاومت ومبارزه اجتماعی صلح آمیز برای انسانها و سیاستمداران است . شعار او آزادی فردی ، آزادی اجتماعی و هومانیسم طرفداران زیادی دارد .

گاندی به رد شهرهای صنعتی بزرگ پرداخت و از ایده آل نمودن شوراهای روستایی حمایت میکرد . او میگفت که با پیشرفت صنعتی ،اخلاق جامعه رو به زوال میرود. او می نویسد که تمام کوششهای انسان بدون تقوا و بدون ترحم الهی ، بی نتیجه است . اوخواهان برابری ناپاک ها با هندوهای معمولی بود . گاندی فلسفه دین هندو را خالق نیروی زندگی میدانست که دراخلاق و هستی شناسی زندگی میتواند با بهترین نیروهای فکری غرب رقابت نماید . بعضی از مدافعان حقوق بشر و سیاستمداران غرب ازجمله مارتین لوتر کینگ ، بعدها تحت تاثیر عقاید گاندی قرار گرفتند.
گاندی از طبقه متوسط برخاسته بود ، پدر وی کارمند دولت و اجدادش بازرگان بودند . اودرسال 1922 در هند به 6سال زندان محکوم شد ولی بعداز 2سال به سبب بیماری گوارشی آزاد شد. گاندی نخستین مقاومت منفی راازشهر احمدآباد سازماندهی نمود و خواهان بایکوت انتخابات وتحریم کار دولتی درکنار انگلیس ها شد. اودرسال 1930 مارش نمک علیه مالیات نمک را براه انداخت .وی دریک مدرسه غیردولتی که درسال 1918 به تقلید از تولستوی ساخت ، کار دستی و تولید کشاورزی را در کمونهای دانش آموزی جزو وظایف دانش آموزان نمود.
از جمله آثار گاندی،- هند جوان ، راهنمای سلامتی ، رفاه برای هند ، و کتاب اتوبیوگرافی اش، یعنی "تاریخ تجربیات من با حقیقت " است که به تقلید از نظرات سقراط نوشته شده بود .

مطالب در ارتباط:

ــ   از جوی مولیان – تا آب رکن آباد ( نصرت شاد )

ــ از زیبایی مقاومت- تا وداع با مادر ( نصرت نوشاد )

ــ من میهن ندارم ( دویچه وله )

ــ  اندیشه غرب و متفکران یهودی اش ( نصرت نوشاد )

ــ ما و مشاهیر اصلاح گرایی غرب ( نصرت نوشاد )

ــ جایزه‌ی صلح برای نویسنده‌ای ناآرام ( دویچه وله )

ــ هرتا مولر نویسنده آلمانی؛ برنده‌ی نوبل ادبی ( دویچه وله )

ــ  یک زن ادیب ساهپوست ( نصرت شاد )

ــ شیرین نشاط و "زنان بدون مردان"  ( دویچه وله )

ــ هابرماس ، فیلسوف وجامعه شناس سیاسی ( نصرت نوشاد )

ــ مبارزه‌طلبی، وظیفه قلم لسینگ ( دویچه وله )

ــ پله‌های پیشرفت مردان ( نوشین شاهرخی )

ــ  اعترافات ادبی درسلول انفرادی ( آذر سلطانی )

ــ دولت هگلی ،سایه خدا و جشن پرولتاریا ( نوشین شاهرخی )

ــ  مانیفست روشنگری فلسفه کانت ( نصرت شاد )

ــ چاپ رمانی منتشرنشده از محمود دولت‌آبادی به آلمانی ( دویچه وله )

ــ ۸۰ سالگی کریستا ولف؛ نویسنده‌ای میان اعتراض و اعتقاد ( بهزاد کشمیری پور )

ــ کاپیتالیسم عشق راهم بدنام کرده ( نصرت شاد )

ــ ایران‌شناسی، پلی میان فرهنگ شرق و غرب ( زهره خسروی )

ــ ما و نیچه ،همدردی که با که ؟ ( نصرت شاد )

ــ ازفلسفه پدران تا فلسفه رفقا! ( علیشاد لربچه )

ــ  به مناسبت مرگ نویسنده آمریکایی ( آرام بختیاری )

ــ  کلبه عمو تام ، زنان و سیاهان ( آرام بختیاری )

ــ سوسیال دمکرات ها وفیلسوف چهارم شان ( آرام بختیاری )

ــ مشروعيت دموكراسي از كجا مي‌آيد؟ ( حمید نعمت الهی )

ــ خاطرات کودکی  ام - ومزاحمت سالهای قمری-شمسی ( سهراب آواره )

ــ بچه فئودال ها قناری بازشدند،- و بچه دهاتی ها، مائوئیست ! ( سارا ارمنی )

ــ عتیق رحیمی برنده جایزه ادبی فرانسه شد ( بی بی سی )

ــ یادی از آلبرکامو ( مریم فشنگ )

ــ  مردان ، استادان ادبی زنان ؟  ( آرام بختیاری )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد