_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

نامه فلاکت بار و التماس آمیز رجوی به رضا پهلوی

11.02.2010

پیام رهایی
http://payamerahai.com/?p=1027

او موذیانه رضا را از اعمال پدر و پدر بزرگش مبری می داند تا به خیال خود باجی هم به او داده باشد ونظر او را نسبت به خود مساعد نماید.
رجوی در این نامه رضا پهلوی را مخاطب قرار داده و او را نصیحت می کند اما در پوش این نصیحت از وی درخواست کمک و واسطه گری نزد مقامات امریکائی می کند و ضمن درخواست از وی که چنین و چنان کن یعنی بیا برای من چنین و چنان کن تا از گرداب بیرون بیایم.
او از رضا پهلوی می خواهد که داعیه سالطنت را کنار بگذارد تا رجوی بتواند بدون رقیب خود را رهبر مادام العمر و خانمش را رئیس جمهور مادام العمر در حکومت خیالی آینده بنماید.
این مفلوک بخت بر گشته نمی داند دخیل بستن به رضا پهلوی نه مایه نجات و بالا کشیدن او است که باعث اعتبار و بالا رفتن رضا پهلوی می شود.
البته رضا پهلوی هم حرفهای زیادی خطاب به رجوی خواهد داشت که بگوید و چه بسا بیشتر از حرفها و نصایح رجوی به فرزند شاه.
برای آن که نظر سایر ایرانیان و قضاوتشان را در رابطه با این نامه بدانیم در ذیل دو نوشته کوتاه از سایت ایران گلوبال به عنوان نمونه از نظر خوانندگان می گذرد.


“ مسعود رجوی پیامی از موضع پدرانه به رضا پهلوی میدهد. به پسری میدهد که از هرجهت نه یک سر و گردن بلکه ده ها سر و چند گردن بر پدر برتری دارد. مسعود رجوی در مقام رهبری انقلاب نوین اسلامی پیام میدهد. به کسی میدهد که اگرچه رهبر زاده میباشد ولی مدعی رهبری نمیباشد. به کسی میدهد که از ابتدا در جامعه به تحصیل و فراگیری انواع فنون اشتغال داشته است. مسعود رجوی چرا این پیام ها را به رهبران اقشار و گرو های مختلف میدهد؟ این عملش را نباید حمل بر فروتنی ایشان و ارزش و احترام به دیگران محسوب کرد. اولین مورد که به ذهن میرسد این است که ایشان در وضعیت کنونی جنبش خودش را به جای پیامبر اسلام میگذارد و به دیگران پیام میدهد و همگان را دعوت به گرایش و حمایت از اشرف و بالطبع اطاعت از خودش مینماید.اما مهمتر این است که او میخواهد با این بزرگ نمایی ها و گنده گویی ها به اربابانش برساند که رجوی هم یلی میباشد اما در سوراخ موش. میخواهد بگوید میر حسین موسوی ، کروبی رضا پهلوی و امثالهم دردی از شما دوا نخواهند کرد. من را دریابید که حلقه بگوشتان و دربست در خدمت شما میباشم.
اما این بار اربابان به این نتیجه رسیده اند که از این موش کور آبی گرم نمیشود. اولا آنها با تجربه ای که از کودتا علیه دکتر مصدق بکار بردند خیلی ابلهانه به نظر میرسد که در پی انتخاب مسعود چلبی(رجوی) برای ایران باشند. آنها فهمید ه اند که این بار توده مردم پشت این جنبش قرار دارند و اقدام به کودتا برایشان متصور نیست.

اگر بر فرض محال بخواهند بین رضا پهلوی و مسعود رجوی یکی را انتخاب کنند بسیار بی سلیقه گی و احمقانه است که رجوی را برگزینند. هواداران رضا پهلوی ایرانیان تحصیل کرده ،اجتمایی ، امروزی، مدرن و با فرهنگی هستند که در تمامی اروپا و آمریکا شاخص میباشند. این افراد از تمامی امکانات رسانه ای و ارتباطاتی استفاده میکنند و از چگونگی اوضاع و تغیرات در ایران مطلع میباشند. عمدتا انسان هایی هستند که از خشونت بیزار میباشند.

از آنطرف هواداران رجوی حد اقل به مدت بیست و پنج سال است که در یک کمپ و درون دیوارهای بلند پوشیده از سیم های خاردار و خاکریز های بلند بدور خودشان میچرخند. نه خانه و خانواده ای دارند و نه با انسان های دیگر در تماس بوده اند. هیچ منبع ارتباطی با خارج از خودشان نداشته اند. از پیشرفت اینترنت و انواع و اقسام وسایل ارتباطی بی خبرند. خوراک مغزشان همان هایی بوده است که از مسعود و مریم رجوی شنیده اند. اگر آنها را از کمپ اشرف بیرون بیآورند نمیتوانند شمال و جنوب خودشان را تشخیص بدهند. آنها بیش از آنکه بخواهند به دیگران کمک کنند و مملکتی را اداره کنند خودشان نیاز به پزشک و روان پزشک دارند” سعید

“ چرا رجوی دست به دامان رضا پهلوی میشود؟ حتما از خود میپرسید که چرا مسعود رجوی از میان تمامی جرجیسهای اپوزیسیون جناب رضا «پهلوی» را پیدا کرده است وبه او نصیحت ها پدرانه میکند. البته این نصیحت ها ی رجوی به رضا پهلوی و میدان داری برای او بی دلیل نیست . از قدیم گفته اند که فلانی بی جهت دم تکان نمیدهد. رضا پهلوی که وزنه سیاسی مردمی که ندارد مانند موسوی که رجوی از روی فرصت طلبی به حمایت او برخیزد بلکه او روی وزنه دیگر او حساب میکند که حسابی در هیئت حاکمه آمریکا به آن نیاز دارد وبرای همین اینهمه در نزد رضا پهلوی تره خرد میکند ولنگ میاندازد و زبان چربی میکند که برخورد رجوی با او ، رضا پهلوی متفاوت است ومثل خمینی نیست ، علتش را باید گفت : مثل اینکه رجوی در پشت تمامی هارت وپورتهایش به پایان نقطه خود نزدیک میشود زیرا که دیگر دست به دامان پسر شاه سابق شده است زیرا که او در نزد آمریکاییان از امکانات بیشتری برخوردار است و میخواهد در واقع با نزدیک شدن به رضا پهلوی چند نشان را با یک تیر بزند.اول ازا اینکه خواسته آمریکاییان برای پذرفتن سلطنت طلبان را بپذیرد و در عین حال از موقعیت او هم استفاده کرده و برای خود در نزد آمریکاییان وجناحهای حامی رضا پهلوی جای بیشتری برای خود پیدا کند . البته او برای رضا پهلوی شرط وشروطی میگذارد و لی در عین حال میخواهد از عرش خود پایین نیاید و بخواهد ا ز موضع بالا با او برخورد کند ولی این در واقع پیسی این رهبر را بیشتر نشان میدهد که امروز دیگر برای اتحاد هم بدنبال جرجیسی مثل رضا پهلوی میرود . ولی او درواقع در پی پایگاه مردمی ویک راه حل مردمی نیست بلکه بخوبی میداند که نه خود او نه رضا پهلوی در بین مردم شانس واقعی ندارند ولی نظرش جلب حمایت آمریکاییان برای حمایت از او وماندن در عراق است. البته این رضا پهلوی هم دیگر حتما برای او ناز بیشتر میکند و درواقع این رضا پهلوی نیست که به رجوی احتیاج دارد وبرعکس است وبرای همین رجوی در موضعی نیست که بتواند برای رضا پهلوی خط ونشان بکشد و احتمالا در پشت تمامی این هارت وپورتهای رجوی میتوان وضعیت دردناک اورا دید که به هر خاشاکی از کاندیداهای بعثی و «ماشه جنگ بین ایران و آمریکا بر سر انتخابات عراق » را که سایت «همبستگی ملی »وابسته به مجاهدین عنوان کرده است ، وضعیت روحی وسیاسی رجوی را نشان میدهد ، وامروز نیز این را رضا پهلوی بخوبی واقف است واگر هم بخواهد جوابی به این «رهبر» وا مانده بدهد مطمئنا از موضع بالا خواهد بود وشروط او نیز مطمئنا برای رجوی قابل اجرا نیست وباز میماند رجوی حوضش به نام قلعه اشرف ! واین کارت را هم بازی کرد وسوخت

فرشید.ت


مطالبی در ارتباط:

ــ چه كسی مجاهدین را نقد می كند؟ ( مزدا پارسی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت پنجم ـ برای " ناکرده " هایتان ( از من ) پوزش بطلبید ( سایت ایران قلم )

ــ نامه ای به زهرا ( مهدی خوشحال )

ــ آقای رجوی می خواهند صورت مسئله اصلی را پاک کنند ( بهار ایرانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت چهارم ـ نگاهی به پیام سی دی ماه 1388 مسعود رجوی   ( ایران قلم )

ــ خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی _ مزدور اطلاعاتی ! و یا قربانی ؟( الف مینو سپهر )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ـ قسمت دوم ( علی جهانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت سوم ـ نگاهی دیگر به کودکان خاکستری  ( ایران قلم )

ــ مدالی برای یک تروریست در فرانسه ( انجمن عدالت )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ( علی جهانی )

ــ شیوه های جمع آوری صدقه و کمک مالی توسط سازمان مجاهدین – بخش اول  ( کانون آوا )

ــ این شهر همیشه شهر بازی بوده است ( حسن زبل )

ــ نگاهی به پیدا و پنهان فرقه رجوی در دنیای مجازی ( مینو سپهر )

ــ پشت پرده پیام تسلیت مریم رجوی به مردم هائیتی ( ایران اینترلینک )

ــ نامه آقای جواد فیروزمند و پاسخ خانم بتول سلطانی ( ایران قلم )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت دوم ـ وقتی صاحب سلاح باشد، سلاح هم هست ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقاینیکلاس سارکوزی رئیس جمهور  فرانسه (ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به نخست وزیر بریتانیا، گوردن براون ( سی ان بی سی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ فرار جمعی راه حل فرضی رجوی در جریان انتقال و جابجایی ( بهار ایرانی )

ــ گزارش دادگاه ایوبونه در پاریس ـ قسمت اول  ( آریا ایران )

ــ ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم  بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا،قسمت دوم ( ایران قلم )

ــ نگاهی به حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا و تصمیم دولت عراق برای جابجایی اعضای مجاهدین  ( علی جهانی )

ــ دادگاه پاریس ،"ایوبونه" و شکست مفتضحانه مجاهدین در پای میز محاکمه ( آریا ایران )

ــ نامه تشکر کانون ایران قلم به آقای دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( ایران قلم )

ــ عراق به جولانگاه تروریست ها و مجاهدین خلق تبدیل نخواهد شد ( ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ متن سخنرانی خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی )

ــ جنگجویان سابق در قبال دستور پلیس عراق برای ترک کمپ اشرف مقاومت می کنند ( خبرگزاری فرانسه ـ ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر ( ادوارد ترمادو )

ــ پاسخ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به سئوال کتبي سناتور ژان پیرشونمان  در مورد قرارگاه اشرف در عراق  ( ترجمه از کانون آوا )

ــ راه حل واقع بینانه دولت عراق برای انتقال فرقه مجاهدین به بغداد یا نقره السلطان ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقای گونار ویگو لوند سفیر محترم کشورسوئد در فرانسه ( ایران باستان،آینده درخشان )

ــ خوش آمدگویی به ورود خانم بتول سلطانی به اروپا ( پیام رهایی )

ــ سفر به اعماق " نقره السلطان" ( جواد فیروزمند )

ــ درحالیکه دانشجویان ایرانی به دولت خود اعتراض می کنند، نقشه های سازمان مجاهدین خلق علیه مردم عراق با شکست مواجه میگردد ( آن سینگلتون )

 ــ حضور خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی ـ رضا صادقی )

ــ نامه کانون ایران قلم به آقای گونار ویگو لوند سفیر سوئد در فرانسه ( ایران قلم )

ــ ای رهبر چماقداران جاسوس! اسم و شماره قطار من را فراموش کردی  ( بتول ملکی )

ــ خطر تروریست ها در اوورسورواز برای مردم فرانسه ( علی جهانی )

ــ  مصاحبه آقای بهزاد علیشاهی با آقای محمد حسین سبحانی در محل آکسیون ضد فرقه گرایانه ایرانیان در شهر سرژی فرانسه ( ایران قلم )

ــ حمله فالانژها و فریب خوردگان فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه در شهر سرجی ( ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به ریاست جمهوری فرانسه، آقای سارکوزی ( ایران اینترلینک )

ــ کانون ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی رجوی به تجمع ایرانیان در شهر سرژی فرانسه را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ صدها تظاهر کننده فرانسوی خواستار اخراج فرقه تروریستی رجوی شدند ( آریا ایران )

ــ  نامه قدردانی کانون ایران قلم به آقای  ژرژ مالبرونو روزنامه نگار برجسته فرانسوی  ( ایران قلم )

ــ شش سال پس از صدام حسین در عراق ( ایران پیوند )

ــ " عراق جدید " و اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( علی جهانی )

ــ راز شکنجه گر شدن چیست؟ به مناسبت مرگ نادر رفیعی نژاد سرشکنجه گر فرقه مجاهدین ( محمد حسین سبحانی)

ــ خيال پردازي هاي رجوي ؛ رهبر عقيدتي مجاهدين ( مزدا پارسی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی  (بهار ایرانی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با محمد حسین سبحانی در مورد اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( محمد حسین سبحانی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی ( بهار ایرانی )

ــ مجاهدین خلق تحت فشار فرانسه - ایران (فیگارو ـ ترجمه از آریا ایران)

ــ حراج قرارگاه اشرف، آخر خط ظرف استراتژیک رجوی ( بهار ایرانی )

ــ ممانعت فرقه رجوی از ملاقات خانواده ها با فرزندان خود ( علی جهانی )

ــ ترس و برده داری در فرقه مجاهدین خلق ( آن سینگلتون )

ــ پیام تبریک انجمن ایران باستان به خانم برتا ماریا کابرال به مناسبت پیروزی در انتخابات شهرداری پانتا دلگادا ( ابران باستان )

ــ گزارش ایران اینترلیک از قرارگاه "عراق جدید" (اشرف) ( ایران اینترلینک )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای ویدال کوآدراس نایب رئیس پارلمان اروپا ( ایران قلم )

ــ چرا رجوی از ملاقات والدین سالخورده با فرزندان شان در اشرف وحشت دارد؟!! (بهار ایرانی )

ــ نامه تبریک خانم بتول ملکی به خانم برتا کابرال برای پیروزی انتخاباتی وی در برابر پائولوکازاکا ( بتول ملکی )

ــ حضور هئیتی از کانون ایران قلم در سفارت فرانسه در برلین ( ایران قلم )

ــ انتقال گروه رجوی به نزدیک مرز عربستان ( خبرگزاری مهر )

ــ نامه خانم بتول ملکی به خانم ژوئل بورگوا سفیر فرانسه در سوئیس ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد