_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

 روزهای تاریک بغداد ( 51)

نوری در تاریکی

 

محمد حسین سبحانی

sobhani_m_h@hotmail.com

از حضور من در" ستاد امنیت " چند هفته گذشته بود. من احساس می کردم با اینکه یکی از مسئولین سازمان بوده ام ولی از بسیاری مسائل درونی تشکیلات اطلاعی ندارم. ولی هنوز به سازمان اعتماد داشتم و از اشکالات به سادگی عبور می کردم و در نهایت هر اشتباه و کم و کاستی در سازمان را بر اساس شیوه هایی که مورد پسند سازمان بود، به درون خود می بردم و اشکال را در خودم جستجو می کردم. ولی انتقال به " ستاد امنیت " حداقل برای من یک نکته بسیار مثبت و اساسی داشت که شاید در سرعت جدایی من از سازمان تأثیر فراوانی داشت.

برای من در " ستاد امنیت" به علت نیاز و اشراف به مسائل سیاسی و امنیتی روز، امکان مطالعه کتاب ها و نشریات غیر سازمانی، و مطالب رادیوهای فارسی زبان میسر شده بود.

اسـاسـاً سـتـادهای سیاسـی، تبلـیغـات، حـفاظت و روابط خارجی که در قرارگاه بـدیع زادگان مستقر بودند از این امکانات کم یا زیاد برخوردار بودند، ولی در سایر ستادها و بخش های نظامی یا پشتیبانی جز یک " بولتن روزانه " (1)  که در آن اخبار گـزینش شده در جـهـت تأیید خطوط سیاسـی و اسـتراتژیک سازمـان نوشته مـی شد، منبع مطالعاتی دیگری وجود نداشت. اساساً در " ستاد امنیت " قسمتی وجود داشت که کارش جمع آوری اطلاعات علنی بود. ابتدا کادرهای قسمت مربوطه اخبار علنی روزنامه های رژیم، متن اخبار و مطالب رادیوهای فارسی زبان و ترجمه اخبار و مقاله های روزنامه های خارجی را مطالعه و سپس اطلاعات علنی جمع آوری شده را بر اساس موضـوع های مورد نیاز طبقه بندی می کردند.

سازمـان این کار اطلاعـاتـی را بـطور منظم و دقـیـق انـجام می داد و به راحتــی می توانست فرضاً برای تـنظیم یک اطلاعیه سیاسی، یا اطلاعیه ای که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت صادر می کرد، مطالب مورد نیاز خود را از این آرشیو استخراج کند. با قاطعیت می توان گفت که بیش از ۹۵% اخبار و اطلاعات سازمان از اخبار علنی در روزنامه های رژیم جمهوری اسلامی استخراج می شد و ۵% باقی مانده را از کانال های اطلاعاتی دیگر بدست می آورد که در ادامه توضیح خواهم داد.

بیاد دارم یک روز خبری را ابراهیم ذاکری به نشست " سـتاد امنیت " آورده بود که فردی به نام آقا محمدی به نمایندگی از سپاه پاسداران به کردسـتان عراق رفته است. سازمان قصد داشت در این مورد اطلاعیه ای را صادر کند.

البته در حـال حـاضر " آقـا محـمـدی" به دلـیـل اینکه قائم مقام رادیـو و تلویزیون می باشد فرد شناخته شده ای برای افکار عمومی است، ولی سال ۱۳۷۰ اسم وی در رسانه ها کمتر مطرح بود. سازمان برای تنظیم این اطلاعیه توانست سریعاً اطلاعات کاملی را از آرشیو خود استخراج کند و اینکه وی در دوره اول یا دوم مجلس نماینده بوده و تا به حال چه مقام هایی را داشته است و... بقـیه اطلاعـات مـورد نـیـاز "اطلاعیه" را نـیز به وسـیله" بخـش اخباری" تأمـین می کرد.

( در مورد بخش اخباری در ادامه کتاب توضیح خواهم داد.)

 

زیرنویس :

(1)" بولتن روزانه " سازمان در " ستاد تبلیغات " توسط محمدعلــی جابرزاده مشاور سیاسی مسعود رجوی تهیه و تنظیم می شد. وی اخبار کلیه رادیوهای فارسی زبان را که توسط اعضای " ستاد تبلیغات " ضبـط و به صورت نوشتاری در می آمد، مطالعه و از بین آنها اخبار مورد نیاز " بولتن روزانه " را دستچین می کرد.قبل از سال ۱۳۶۴ و اعلام " انقلاب ایدئولوژیک " اخبار رادیوهای خارجی ضبط می شد و با صدای گــویندگان رادیوهای مربوطه از بلندگو در سالن های غذاخوری هنگام خوردن ناهار یا شام پخش می شد و نوشتار آن نیز در " اتاق فرهنگی " گذاشته می شد. ولی بعد از " انقلاب ایدئولوژیک" و تغییر محتوایی ساختار تشکیلاتی، و کیفیت تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی و استراتژیکی، اطلاع از اخبار روز نیز از دسترس اعضای سازمان خارج شد و فقط بولتن هایی که در بالا توضیح دادم، در سازمان تولید و پخش می شد.

 

 

 مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد

سایت قلم