بیانیه ها و اطلاعیه های مهم

بخش اطلاعیه ها  جهت ثبت و بایگانی بیانیه ها، اطلاعیه ها و نامه های سرگشاده اشخاص حقیقی و حقوقی  در سایت قلم راه اندازی شده است. در این ارتباط دو هدف دنبال می شود.

 1 ـ بسیاری از شخصیت ها حقیقی و حقوقی فراموش می کنند، یا خود را به فراموشی می زنند که  در گذشته چه نوشته اند. در همین راستا جهت سانسور اطلاعیه ها و پیام های خود را از آرشیو رسانه های اطلاع رسانی خود جمع آوری می کنند تا افکار عمومی و رسانه های اطلاع رسانی نیز دچار فراموشی شوند. راه اندازی این بخش می تواند مقابله ای منطقی با سانسور از جانب چنین گروه هایی باشد.

 2 ـ   ثبت و بایگانی پیام ها و اطلاعیه های مهم منتشر شده توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی ، می تواند به  پژوهشگران برای ارتقای مطالب تحقیقاتی آنها کمک کند.

 جهت یادآوری این بخش در حال تکمیل شدن می باشد.

 

به مناسبت صدور قطعنامه علیه  ایران ـ سوم دی ماه 1385

کانون قلم حمایت شورای ملی مقاومت از صدام حسین را محکوم می کند ـ 31.12.2006

فراخوان برای محاکمه خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی در یک دادگاه بین الملی ـ

مرگ دیکتاتور ـ 31.12.2006

  نامه مسعود خدابنده به نخست وزیر نروژ ـ 29.11.2006

 فراخوان به دولت عراق برای اذعان به پناهندگی اعضای این گروه  ـ 13.12.2006

 اطلاعیه مطبوعاتی سناتورهای بلژیک در پاسخ به آقای کریم حقی ـ 08.11.2006

اعلام موجودیت کانون قلم ـ 18.10.2006