_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور

22.12.2009

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی
http://www.banafsheh707.blogfa.com/

 

دوسال پیش خانم بتول سلطانی از اعضای شوررای رهبری گروه رجوی با شهامت وشجاعتی بی نظیر توانست از اردوگاه تروریستی اشرف به گریزد وخود را به نیروهای امریکایی معرفی نماید.

چنین اقدام شجاعانه وتحسین برانگیزی گروه رجوی را دربهت وسراسیمگی گسترده ای فروبرد _ زیرا افشاگری های این فرد و برملا شدن راز ورمزهای تشکیلاتی از جانب یکی از افراد مورد اعتماد تشکیلات فرقه ای این گروه می تواند ضربات مهلکی برپیکرناتوان وفرسوده این گروه وارد آورد

شورای رهبری این گروه گرچه نهادی است ظاهری و سمبلیک ولی کسانی می توانند به این شورا راه یابند که به درجه بالایی از فرمانبرداری وسرسپردگی محض وبی چون وچرا به افکار پریشان ومالیخولیایی سرکرده این فرقه رسیده باشند ویا به کلامی روشن تر در افکار پلید سرکرده خائن این گروه " ذوب شده " باشند.

اهداف پنهان وپیدای سرکرده فرقه رجوی از تشکیل شورای رهبری

سرکرده فرقه رجوی به کمک ملیجک خود مریم قاجار طرح ایجاد شورای رهبری را به دلایل زیر دردستور کاز خود قرارداد.

یکم _ حرمسراسازی توسط جمعی از نزدیک ترین وسر سپرده ترین زنان اسیر درمناسبات تشکیلاتی

تجاوز وبهره برداری جنسی از زنان اسیر.

پس از دستور طلاق تشکیلاتی تعداد زیادی از زنان از همسرخود جدا گردیدند _ اجرای بدون چون وچرای این دستور ضد انسانی یکی ملاک های گزینش زنان مطلقه درشمار زنان محرم و رسمی منظور شد _ و طبعا زنی که تا این حد به تسلیم گرایی محض به سرگرده فرقه رسیده باشد می تواند بعنوان محرم درشماز زنان رهبر فرقه منظور گردند _ هدف سرکرده فرقه تشکیل حرمسرایی بزرگ از زنانی بود که او تمایل داشت آنها رادرشمار افراد مورد وثوق واعتماد کامل خود درآورد _ برای مثال می توان از عذرا علوی طالقانی نام برد که از همسر خود محمد محدثین جدا گردید تا درصف افراد ذوب شده درولایت رجوی قرار گیرد !

البته دراین گزینش بنا بر گفته های خانم سلطانی ملاک های دیگری ازجمله جوانی _ زیبایی ودیگر خصوصیات فردی نیز قرارداشت _ درابتدای این گزینش زنان حرمسرا _ سرکرده این فرقه زنان زیبا با اندام مناسب را گزینش می نمود که پس از ایجاد زمزمه هایی درمورد مخالفت برخی اززنان _ سرکرده فرقه مجبور شد برای جلوگیری از اعتزاضات تعداد ی زن که اززیبایی وامتیازات کم تری برخوردار بودند را نیز به جمع زنان حرمسرا اضافه نماید!

دوم _ سو استفاده از احساسات نرم ولطیف زنانه درراه بهره برداری های احساسی _ عاطفی

از آنجائیکه عشق ومهر.دلدادگی و وفا به عهد وپایداری درپیوند های عاطفی درنزد عموم زنان بویژه زنان مذهبی رقیق تر و کامل تر از مردان است _ سرکرده فرقه رجوی با سو استفاده از این فروزه ها درزنان این ویژه گی ها را مورد سو استفاده ودستبرد قرارداد تا بتواند با اهدای عنوان ظاهری شورای رهبری به این زنان آنها را بعنوان نزدیک ترین محرمان خود به مقام جاسوس وخبرچین وکنترل کننده اعمال ورفتار اعتراضی مردان درمقابل دستورات و اوامر خود منصوب نماید.

سرکرده فرقه رجوی بارها براین نکته درجمع زنان سرسپرده خود تاکید کرده است که " این شمائید که برای من می مانید ! " وچنین تاکید هایی نشان می دهد که سرکرده فرقه از این زنان بعنوان ابزاری کارساز جهت حفظ وکنترل مناسبات تشکیلاتی این فرقه استفاده کرده ومی کند _ درحقیقت بنابر گفته های خانم سلطانی زنان شورای رهبری کاری به جز توجیه و روانسازی ورواج وجاانداختن افکار پریشان وباورهای مالیخولیایی سرکرده فرقه ندارند.....

لذا باتوجه به اینکه تمامی تصمیمات دراین گروه توسط شخص سرکرده فرقه انجام می گیرد بنابراین اعضای شورای رهبری درواقع افراد محرمی هستند که عاملیت تنظیم و اجرایی شدن این دستورات رابعهده دارند.

سوم _ ظاهرفریب دهنده ودروغین ونمادین احترام به حقوق زنان .

سرکرده فرقه اما از ظاهر این دسیسه استفاده نمادین نیز می نماید وچنین ادعا می کند که به حقوق زنان احترام گذاشته وشایسته ترین آنها را به مقامات بندپایه ای دراین فرقه گمارده است ! _ که البته این دروغ بیشرمانه ای بیش نیست و بنابر گفته های خانم بتول سلطانی زنان درمناسبات فرقه رجوی بسیار بیشتر از مردان مورد تحقیر و بی حقوقی وبردگی وبهره کشی قراردارند.

نکته جالب دراین ماجرا اینست که مریم قاجار همسرسرکرده فرقه خود بگونه ای کامل درپیاده کردن این ذهنییات مالیخولیایی وضد زن فرقه رجوی شرکت داشته و نقش خانم رئیس وتعین کننده ومسئولت این زنان تحت ستم وبردگی قرارگرفته رابعهده دارد.

چهارم _ کم رنگ وغیرفعال بودن عنصر اعتراض درنزد زنان اسیر درفرقه رجوی

زنان اسیر درفرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین وناامید ودرمانده ترین زنان به شمار میروند

بافت اصلی درتشکیلات فرقه رجوی شباهت زیادی به بافت عشیره ای وقبیله ای دارد _ بسیاری از این زنان عضوی از خانواده خود را دربین اعضای این گروه درقید حیات داشته ویا قبلا داشته اند که درعملیات نظامی _ تروریستی از بین رفته اند _ بنابراین اکثر افراد اسیر دراین تشکیلات باهم نوعی پیوند خانوادگی دارند _ که البته این اعضای گرچه بعلت دستورات تشکیلاتی نمی توانند بهم نزدیک شده وباهم معاشرت وگفتگو نمایند ولی یک طناب نامریی آنها رابهم پیوند می دهد وآن اینست که آنها تنها بهمین دل خوش دارند که دریک جامعه کوچک ومنزوی درکنار هم زندگی فرقه ای را دنبال می کنند _

زنان فرقه رجوی موجوداتی ترحم برانگیز هستند _ این درماندگان سالهاست از آغوش خانواده وجامعه به شبه جزیره ای متروک پرتاب شده اند _ آنها بسیار ناامید هستند و عنصر امید به فردا وآینده توسط تشکیلات درآنها شدیدا سرکوب شده است _ فرقه رجوی از این درماندگان موجوداتی سرشار از یاس وناامیدی و بی پناهی ساخته وآنها را باشستشوی مغزی ومدیریت کنترل فکر به موجوداتی بدل ساخته که کوچکترین تصور وتصویری از آینده در ذهنیت خود ندارند _ اگر فرضیه تقدیر گرایی را درکنار بی خبری وبیماری روانی درنزد این افراد شناسایی ودرکنار هم بچینیم دلیل هم چنان پایبندی این زنان اسیر درآن قلعه متروک و با آن ستم وجبر تشکیلاتی تاحدی قابل تصور می گردد.......

نتیجه =

اسارتگاه اشرف به سرانجام خود رسید و درآینده نه چندان دور کاملا برچیده می گردد _ لذا بهتراست از این پس کلیه تلاشها برمحور افشای مناسبات حاکم بر قرارگاه تروریستی این فرقه درپاریس متمرکز گردد _

ورود خانم بتول سلطانی به مکانی امن وسخنرانی ایشان درپارلمان اروپا باتوجه به سابقه اقامت قبلی ایشان درقرارگاه اوور یک فرصت بسیار گرانبهاست که باید به بهترین وجه ممکن از آن استفاده شود _ ارتباط خانم بتول سلطانی با سازمانهای مدافع حقوق بشر و پارلمان ها ودولت ها وشخصیت های اروپایی می تواند درمدتی نه چندان زیاد باعث برهم زدن تشکیلات تروریستی این گروه درقلب اروپا گردد..

که......... همه این رخدادهای بی تردید نقطه پایانی است برانهدام کامل یک گروه دمنفور تروریستی است که نزدیک به سی سال است ضمن خیانت به مردم ایران باعث کشته و معلول شده ده ها هزار نفر از ایرانیان ومردم عراق درعملیات تروریستی نظامی گردیده است...

به امید ایرانی آزاد _ آباد _ سربلند وسرافراز

 

 

مطالبی در ارتباط:

ــ نگاهی به حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا و تصمیم دولت عراق برای جابجایی اعضای مجاهدین  ( علی جهانی )

ــ دادگاه پاریس ،"ایوبونه" و شکست مفتضحانه مجاهدین در پای میز محاکمه ( آریا ایران )

ــ نامه تشکر کانون ایران قلم به آقای دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( ایران قلم )

ــ عراق به جولانگاه تروریست ها و مجاهدین خلق تبدیل نخواهد شد ( ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ متن سخنرانی خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی )

ــ جنگجویان سابق در قبال دستور پلیس عراق برای ترک کمپ اشرف مقاومت می کنند ( خبرگزاری فرانسه ـ ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر ( ادوارد ترمادو )

ــ پاسخ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به سئوال کتبي سناتور ژان پیرشونمان  در مورد قرارگاه اشرف در عراق  ( ترجمه از کانون آوا )

ــ راه حل واقع بینانه دولت عراق برای انتقال فرقه مجاهدین به بغداد یا نقره السلطان ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقای گونار ویگو لوند سفیر محترم کشورسوئد در فرانسه ( ایران باستان،آینده درخشان )

ــ خوش آمدگویی به ورود خانم بتول سلطانی به اروپا ( پیام رهایی )

ــ سفر به اعماق " نقره السلطان" ( جواد فیروزمند )

ــ درحالیکه دانشجویان ایرانی به دولت خود اعتراض می کنند، نقشه های سازمان مجاهدین خلق علیه مردم عراق با شکست مواجه میگردد ( آن سینگلتون )

 ــ حضور خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی ـ رضا صادقی )

ــ نامه کانون ایران قلم به آقای گونار ویگو لوند سفیر سوئد در فرانسه ( ایران قلم )

ــ ای رهبر چماقداران جاسوس! اسم و شماره قطار من را فراموش کردی  ( بتول ملکی )

ــ خطر تروریست ها در اوورسورواز برای مردم فرانسه ( علی جهانی )

ــ  مصاحبه آقای بهزاد علیشاهی با آقای محمد حسین سبحانی در محل آکسیون ضد فرقه گرایانه ایرانیان در شهر سرژی فرانسه ( ایران قلم )

ــ حمله فالانژها و فریب خوردگان فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه در شهر سرجی ( ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به ریاست جمهوری فرانسه، آقای سارکوزی ( ایران اینترلینک )

ــ کانون ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی رجوی به تجمع ایرانیان در شهر سرژی فرانسه را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ صدها تظاهر کننده فرانسوی خواستار اخراج فرقه تروریستی رجوی شدند ( آریا ایران )

ــ  نامه قدردانی کانون ایران قلم به آقای  ژرژ مالبرونو روزنامه نگار برجسته فرانسوی  ( ایران قلم )

ــ شش سال پس از صدام حسین در عراق ( ایران پیوند )

ــ " عراق جدید " و اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( علی جهانی )

ــ راز شکنجه گر شدن چیست؟ به مناسبت مرگ نادر رفیعی نژاد سرشکنجه گر فرقه مجاهدین ( محمد حسین سبحانی)

ــ خيال پردازي هاي رجوي ؛ رهبر عقيدتي مجاهدين ( مزدا پارسی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی  (بهار ایرانی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با محمد حسین سبحانی در مورد اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( محمد حسین سبحانی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی ( بهار ایرانی )

ــ مجاهدین خلق تحت فشار فرانسه - ایران (فیگارو ـ ترجمه از آریا ایران)

ــ حراج قرارگاه اشرف، آخر خط ظرف استراتژیک رجوی ( بهار ایرانی )

ــ ممانعت فرقه رجوی از ملاقات خانواده ها با فرزندان خود ( علی جهانی )

ــ ترس و برده داری در فرقه مجاهدین خلق ( آن سینگلتون )

ــ پیام تبریک انجمن ایران باستان به خانم برتا ماریا کابرال به مناسبت پیروزی در انتخابات شهرداری پانتا دلگادا ( ابران باستان )

ــ گزارش ایران اینترلیک از قرارگاه "عراق جدید" (اشرف) ( ایران اینترلینک )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای ویدال کوآدراس نایب رئیس پارلمان اروپا ( ایران قلم )

ــ چرا رجوی از ملاقات والدین سالخورده با فرزندان شان در اشرف وحشت دارد؟!! (بهار ایرانی )

ــ نامه تبریک خانم بتول ملکی به خانم برتا کابرال برای پیروزی انتخاباتی وی در برابر پائولوکازاکا ( بتول ملکی )

ــ حضور هئیتی از کانون ایران قلم در سفارت فرانسه در برلین ( ایران قلم )

ــ انتقال گروه رجوی به نزدیک مرز عربستان ( خبرگزاری مهر )

ــ نامه خانم بتول ملکی به خانم ژوئل بورگوا سفیر فرانسه در سوئیس ( ایران قلم )

ــ حقیقت تغییر یافته در سازمان مجاهدین خلق ( مزدا پارسی )

ــ اسیران اسارتگاه های ایدئولوژیکی ( ایران گلوبال )

ــ رویاهای یک مجاهد فرانسوی!  ( جواد فیروزمند )

ــ ساختار استالینی قدرت در فرقه رجوی ( مزدک پارسی )

ــ عقب نشینی مفتضحانه باند رجوی در مقابل دولت عراق ( علی جهانی )

ــ تصمیم جدید عراق و تغییر آرایش سیاسی به نفع مجاهدین ( میلاد آریایی )

ــ چند فیلم در رابطه با روشنگری های اعضای جداشده مجاهدین در سایت یوتیوب ( ایران قلم )

ــ ALTERINFO:افشای توافقنامه مجاهدین و گروه تروریستی ریگی در فرانسه   ( جواد فیروزمند )

ــ عراق ۳۶ عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد ( رادیو فردا )

ــ  یاًس و سرخوردگی  مجاهدین خلق در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو  ( تحریریه ایران قلم )

ــ ملاقات اعضای انجمن ایران باستان با مسئولین و اولیای امور در انجمن مسیحیان ضد شکنجه فرانسه ( انجمن ایران باستان، آینده درخشان )

ــ مصاحبه با خانم سلطانی در خصوص عملیات انتحاری درسازمان مجاهدین،قسمت 35 و 36 ( بنیاد سحر )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با  آقای محمد حسین سبحانی در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ گزارش راند و چند نکته غفلت شده درباره سازمان مجاهدین ـ قسمت اول و دوم  ( بهار ایرانی )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با آقای هادی شمس حائری در شهر ژنو "ضرورت فوری خروج مجاهدین خلق از عراق " ( ایران قلم )

ــ گزارش تکمیلی از حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد