_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

غروب یک هالو

29.03.2010

مهدی خوشحال

پاخته، در عصر و زمانه خود هالوی بزرگی بود. مردم سرزمینش هنوز فرهنگ تحقیرآمیز ارباب و رعیتی را فراموش نکرده بودند. مردم آن سامان به کودکان و آدم های فقیر، اسامی درخور قد و قواره و فرم بدن شان می دادند. معمولاً به کودکان فقیر، ری، کوتای، سید و غیره می گفتند.

آن ایام پاخته که جوانکی بیش نبود، یکی از نیازهای عالی مردم را که خنده و مزاح مفت و مجانی بود، برآورده می کرد. مردم در آن ایام گاه به خشونت و گاه به شوخی و خنده نیاز داشتند. از پهلوان بازی تا گاوجنگی و کشتی خطرناک گیله مردی تا انواع نمایشات شبانه جهت ارضاء روح و روان شان، نیاز داشتند و به کار می بردند. پاخته در عصر خود خلق شده بود تا در قهوه خانه برادرش مشهدی یعقوب، باعث شوخی و مزاح مردم بشود. پاخته در اصل اسمش محمدحسن بود. ولی مردم به تحقیر او را پاخته صدا می زدند چون که قدش از حد معمول کوتاهتر بود و قیافه مضحکی داشت. لکنت زبان داشت وهنگام حرف زدن آب از لب و لوچه اش سرازیر می شد.

مردم شلوار پاخته را که همان تنبان کش دار بود، از پشت سر از تنش بیرون آورده و شروع به خنده و قهقهه مستانه می کردند. در آن هنگام پاخته اگرچه سراپا خشمگین می شد و به زمین و زمان فحش و ناسزا می گفت، اما کسی از توهین و ناسزایش ناراحت نمی شد،  بلکه از آن نیز لذت می بردند!

پاخته رفته رفته خودش هم باورش شد که یک دلقک است و یکی از نیازهای مردم روستا، به دلقک هایی چون پاخته است. پاخته از این پس بند تنبانش را شل می بست تا با کوچکترین اشاره، از تنش پایین آید و مردم از خنده ریسه روند. او اگر هم نمی خواست، بالاخره تحمیل اجتماعی او را دلقک بار آورد و او سرکرده همه دلقک هایی شد که ناچار بودند برای تفریح و شادی مردم در قهوه خانه ها، خواسته و ناخواسته دلقکی کنند.

پاخته، بدون این که خود بخواهد محصول یک نیاز و توافق اجتماعی شد و در این رابطه سی سال باعث خنده و لذت مردم کوچه و بازار شد.

مردم نیاز به پاخته داشتند و پاخته نیز نیاز به مردمی داشت که به او بخندند و حظ  ببرند.

پاخته گرچه در ابتدا پاخته نبود، ولی بعداً بر اساس نیاز بیرونی و میل درونی، پاخته شد و خودش هم فراموش کرد که روزگاری محمدحسن بوده است.

زمان گذشت و زمانه نیز عوض شد.

و اکنون که مردم می توانند پای تلویزیون و رادیو و سینما و محافل دیگر بنشینند، بگویند و بخندند، پاخته دوباره محمدحسن شد. مردم امروز دیگر نیازی به آدمی مثل پاخته ندارند و پاخته نیز متقابلاً خواهان برآوردن نیاز و توافق مردم که همان دلقک بازی مفت و مجانی باشد، نیست.

 حالا دیگر پاخته قیافه مضحک و مزاح آور قدیمی را ندارد و باعث خنده و شوخی هیچ کس نمی شود. قیافه اش جدی و عبوس شده. گذشت ایام، مشکلات زندگی ، خانوادگی و اجتماعی، پاخته را دیگرگون کرده است. اگرچه وضع و اوضاع مالی اش بد نیست و کلی زمین زراعتی فروخته است، با این وصف با قرص مسکن و تریاک خودش را سر پا نگهداشته است. صورتش چروک و افسرده شده. روحش انگار منتظرست تا از جسم خسته اش پرواز کند و پاخته را اندرون خانه ای کوچکتر تنها بگذارد. پاخته انگار مقاومتش به سر رسیده است. او می اندیشد، مقاومت و تکاپو کند برای چه؟ زن و فرزند و همسایه و مردمش؟ که همه به او خیانت کرده و دائماً شماتت و تحقیرش می کنند. مردمی که هنوز نمی دانند پاخته از کجا تا به اینجا رسیده است. مردمی که اگر خندیدن و مزاح  به سیاق قبل مفت و مجانی بود، شاید هنوز پاخته را ول نمی کردند.

پاخته سیر سیر است. او هم اکنون یک هالو نیست، اما زندگی و تجارب گذشته اش به هالوگی و مشنگی گذشته است و او از این دنیای بیرحم و بی عاطفه، خیری ندیده است. هم اکنون تنهای تنهاست. انگار همه ی دوران هالوگی و تکاپویش عبث بوده و حالا یا مردم حال و حوصله هالوهای قدیمی مثل پاخته را ندارند و یا این که پاخته از ایام هالوگی اش جز زیان، سودی نبرده است. حالا اگر هم بخواهد، دیگر نمی تواند یک هالوی واقعی باشد، مگر این که ادا و اطوار هالوهای مدرن را در آورد که کار او نیست. او هم اکنون عمرش از شصت سال هم  گذشته است و بیش از سی سال از عمرش را به هالوگی سپری کرده است.

امروز محمدحسن دیگر آن تنبان لق و فرسوده را به پا نمی کند. گرانی نفت، رونق اقتصادی و به دنبالش فروش زمین های زراعی، شانس را برای آدم هایی چون محمدحسن به دنبال داشت. او میزان سهم زراعی خود را به قیمت بالایی فروخته و به خود و خانواده اش نان و نوایی بخشیده است. او هم اکنون شلوار رسمی با کمربند به تن می کند و دیگر کسی از اهالی محل رغبت این را ندارد تا شلوارش را از تنش پایین بکشد. پاخته دیگر کسی را نمی خنداند و باعث تفریح و مزاح این و آن نیست.

هم اکنون محمدحسن به جای تنبان، شلوار پوشیده است و همه انرژی و حواسش را صرف مقبول و محترم نشان دادن خود به دیگران می کند که مثلاً او نیز به تناسب زمانه عوض شده است.

پاخته قصه های پر غصه زیادی در سینه دارد و بدلیل شرمی بودن، قادر به اعتراف آن قصه ها نیست.

آخرین بار که وی را دیدم، از او خواستم تا دوران هالوگی اش را که همان خاطراتش بود، او جمله به جمله بگوید و من بنویسم. هنوز حرفم تمام نشده بود که پاخته با لکنت زبان اما بدون تردید گفت، می خواهی سرگذشت مرا بنویسی؟ گفتم آره! جواب داد، آخر سرگذشت من جالب نیست. گفتم به خاطر اینکه جالب نیست می خواهم بنویسم، اتفاقاً همه چیزهایی که جالب نیستند، وقتی نوشته شوند و یا دوران شان بگذرد، خیلی هم جالب خواهند شد. 

به هر حال پاخته یا نمی خواست دوران تلخ هالوگی اش را به یاد آورد و یا فکر می کرد که نقل دوران هالوگی اش نیز به نوعی تن دادن به هالوگی جدید است. او قبول نکرد و من نیز اجازه ندارم بیشتر از این از او بنویسم.

"پایان"

مطالب در ارتباط:

ــ نامه خانم بتول ملکی به دکتر آکسل برگ سفیر دولت آلمان فدرال در سوئیس  ( بتول ملکی )

 ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت هشتم، ازدواج های اجباری آن روی سکه طلاق های اجباری  ( سایت ایران قلم )

ــ انتخابات عراق هیچ تغییری در موقعیت گروه تروریستی مجاهدین خلق ایجاد نمی کند ( مسعود خدابنده )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ـ قسمت چهارم ( علی جهانی )

ــ وحشت مجاهدین از خانواده های اسیران در اشرف ( بتول ملکی )

ــ مجاهدین، زن و آزادی ( امید پویا )

ــ سفر خانم قجر به فنلاند ( الهه قوام پور )

ــ نامه سرگشاده آقای رضا صادقی به آقای ویدال کوادرس ( رضا صادقی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت هفتم، زنان و استثمار مضاعف، بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن ( سایت ایران قلم )

ــ نخستین اتهام او چیست؟ بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن ( الهه قوام پور )

ــ گزارشگران تقلبی در داخل اشرف (امید پویا )

ــ حقوق زنان یا طعمه ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه آقای میلاد آریایی با خانم بتول ملکی و محمد حسین سبحانی  ( میلاد آریایی )

ــ حمایت مجاهدین از بقایای صدام، رویکرد اصولی یا فرصت طلبانه ( بهار ایرانی )

ــ  نگاهی به دستگیری عبدالمالک ریگی ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق در شهر ژنو(مصاحبه با مادر رضوان و خانم سهیلا نوروزی )

ــ چرا رجوی مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان در قلعه اشرف  می شود؟ ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت ششم آنچه در دل اوست، یک نکته بیش نیست ( سایت ایران قلم )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با آقای مصطفی محمدی، درب  ورودی قرارگاه اشرف ـ عراق ( ایران قلم )

ــ اشک شوق دیدار ( مسعود جابانی )

ــ سید یوسف جرفی و قادر استادی با جدایی از گروه تروریستی مجاهدین به خانواده ها پیوستند ( ایران اینترلینک )

ــ نامه ای به لئون ( مهدی خوشحال )

ــ فرار به جلو مفتضحانه فرقه رجوی برای جلوگیری از دیدار خانواده ها با فرزندانشان    ( بتول سلطانی )

ــ حضور قربانیان مجاهدین خلق در کنسولگری فرانسه در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ همراه با  محمدی ودیگرخانواده اسیران فرقه رجوی پژواک صدای این هستی باختگان باشیم ( الف مینو سپهر )

ــ تقاضا از مقامات عراقی برای کمک به خانواده قربانیان در کمپ اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق در شهر ژنو  ( ایران قلم )

ــ نامه ای برای سمیه  ( الهام قوام زاده )

ــ ملاقات قربانیان مجاهدین خلق با نهاد های مدافع حقوق بشر در ژنو ( ایران قلم )

ــ حمله مجاهدین به خانواده های ایرانی اسیران در پادگان اشرف ( العالم )

ــ حضور گسترده قربانیان در"اجلاس حقوق بشر سازمان ملل" در ژنو ( ایران سبز )

ــ حضور فعال زنان مدافع حقوق بشر در   ژنو ـ سوئیس ( ایران قلم )

ــ شروع رسیدگی قوه قضاییه عراق به جرایم جنایی مجاهدین خلق ( ایران اینترلینک )

ــ چه كسی مجاهدین را نقد می كند؟ ( مزدا پارسی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت پنجم ـ برای " ناکرده " هایتان ( از من ) پوزش بطلبید ( سایت ایران قلم )

ــ نامه ای به زهرا ( مهدی خوشحال )

ــ آقای رجوی می خواهند صورت مسئله اصلی را پاک کنند ( بهار ایرانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت چهارم ـ نگاهی به پیام سی دی ماه 1388 مسعود رجوی   ( ایران قلم )

ــ خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی _ مزدور اطلاعاتی ! و یا قربانی ؟( الف مینو سپهر )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ـ قسمت دوم ( علی جهانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت سوم ـ نگاهی دیگر به کودکان خاکستری  ( ایران قلم )

ــ مدالی برای یک تروریست در فرانسه ( انجمن عدالت )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ( علی جهانی )

ــ شیوه های جمع آوری صدقه و کمک مالی توسط سازمان مجاهدین – بخش اول  ( کانون آوا )

ــ این شهر همیشه شهر بازی بوده است ( حسن زبل )

ــ نگاهی به پیدا و پنهان فرقه رجوی در دنیای مجازی ( مینو سپهر )

ــ پشت پرده پیام تسلیت مریم رجوی به مردم هائیتی ( ایران اینترلینک )

ــ نامه آقای جواد فیروزمند و پاسخ خانم بتول سلطانی ( ایران قلم )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت دوم ـ وقتی صاحب سلاح باشد، سلاح هم هست ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقاینیکلاس سارکوزی رئیس جمهور  فرانسه (ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به نخست وزیر بریتانیا، گوردن براون ( سی ان بی سی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ فرار جمعی راه حل فرضی رجوی در جریان انتقال و جابجایی ( بهار ایرانی )

ــ گزارش دادگاه ایوبونه در پاریس ـ قسمت اول  ( آریا ایران )

ــ ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم  بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا،قسمت دوم ( ایران قلم )

ــ نگاهی به حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا و تصمیم دولت عراق برای جابجایی اعضای مجاهدین  ( علی جهانی )

ــ دادگاه پاریس ،"ایوبونه" و شکست مفتضحانه مجاهدین در پای میز محاکمه ( آریا ایران )

ــ نامه تشکر کانون ایران قلم به آقای دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( ایران قلم )

ــ عراق به جولانگاه تروریست ها و مجاهدین خلق تبدیل نخواهد شد ( ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ متن سخنرانی خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی )

ــ جنگجویان سابق در قبال دستور پلیس عراق برای ترک کمپ اشرف مقاومت می کنند ( خبرگزاری فرانسه ـ ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر ( ادوارد ترمادو )

ــ پاسخ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به سئوال کتبي سناتور ژان پیرشونمان  در مورد قرارگاه اشرف در عراق  ( ترجمه از کانون آوا )

ــ راه حل واقع بینانه دولت عراق برای انتقال فرقه مجاهدین به بغداد یا نقره السلطان ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقای گونار ویگو لوند سفیر محترم کشورسوئد در فرانسه ( ایران باستان،آینده درخشان )

ــ خوش آمدگویی به ورود خانم بتول سلطانی به اروپا ( پیام رهایی )

ــ سفر به اعماق " نقره السلطان" ( جواد فیروزمند )

ــ درحالیکه دانشجویان ایرانی به دولت خود اعتراض می کنند، نقشه های سازمان مجاهدین خلق علیه مردم عراق با شکست مواجه میگردد ( آن سینگلتون )

 ــ حضور خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی ـ رضا صادقی )

ــ نامه کانون ایران قلم به آقای گونار ویگو لوند سفیر سوئد در فرانسه ( ایران قلم )

ــ ای رهبر چماقداران جاسوس! اسم و شماره قطار من را فراموش کردی  ( بتول ملکی )

ــ خطر تروریست ها در اوورسورواز برای مردم فرانسه ( علی جهانی )

ــ  مصاحبه آقای بهزاد علیشاهی با آقای محمد حسین سبحانی در محل آکسیون ضد فرقه گرایانه ایرانیان در شهر سرژی فرانسه ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد