_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

اطلاعیه شماره یک

بیانیه خانواده های اسرای دربند اسارتگاه موسوم به اشرف،

درپاسخ به ارجیف وخزعبلات اخیردجال زمانه

مسعود رجوی سرکرده فرقه منافقین

 

27.04.2010

جمع خانواده ها، درب ورودی اسارتگاه اشرف

(ایران اینترلینک: این بیانیه به تناوب و در زمانهای مختلف در مقابل درب ورودی اشرف در پشت بلندگو خوانده می شود. رهبران فرقه با بلندگوهای قوی که رو به داخل کمپ گذاشته اند مانع از رسیدن صدای خانواده ها و از جمله این اطلاعیه به گوش گروگانها در داخل کمپ می گردند. به هر طریق ممکن صدای این خانواده ها را به مقامات مسئول در عراق، به نزدیکان گروگانها و به دیگر خانواده های گروگانها برسانیم تا شاید با رسیدن این صدا طلسم جور و جهل و جنایت رجوی شکسته و اسیران این اردوگاه آزاد گردند)

 

بنام خدا

ماتنی چند ازخانواده های اسرای دربند اشرف مدتهای مدیدی است تلاش کرده تا جهت مراجعه به درب اسارتگاه اشرف ویزای عراق را بگیریم فلذا با پی گیریهای مصرانه توانستیم اجازه ورود به کشورعراق رااخذ نمائیم وبرای ملاقات با بستگانمان خود را به درب اشرف برسانیم اما اکنون بعدازگذشت قریب به سه ماه هنوز اجازه ملاقات با عزیزان خود رانیافته ایم ودراین راه ازکار،زندگی ،همسر وفرزندانمان گذشتیم تا تلاش خودرا وقف ملاقات با بستگان خود نماییم.

دراین مدت به خاطر این خواسته انسانی آماج بدترین تهمت ها وافترا های سرکردگان فرقه منافقین واقع شدیم . آنها برای مقابله با ما خانواده ها ، بارها مذبوحانه افرادی را بالاجباردرمقابل ما قرارداده وآنها راوادار به فحاشی وشعارهای مستهجن وهتک حرمت علیه خانواده ها نمودند .

فرمانده های سازمان بخاطراینکه فریاد حق طلبانه وعدالت خواهان ما به گوش عزیزان مان نرسد به ترفند های گوناگون متوسل شده اند همچنین با بکارگیری بلند گوهای قوی درمحل بازداشت اسرایمان ،مانع رسیدن صدای ما به گوش بستگانمان شده اند.درطول این مدت ازطریق بیانات خانم بتول سلطانی عضوسابق شورای رهبری این فرقه وهمچنین صحبت های اقایان ایمان یگانه و حسین علمدارکه بتازگی اقدام به فراراززندان عصر حجری اشرف نموده اند درجریان مناسبت های قرون وسطایی وضد بشری واستثمارگرایانه وشیطانی صفتانه ومتحجرنه علیه فرزندان ورشیدانمان قرارگرفتیم وعزممان رابرای رهایی عزیزانمان ازچنگال این دیو صفتان که باناجوانمردانه ترین شیوه ها انها را به بردگی کشانیده وجسم وروح وروان وذهن انهارا به اسارت چندین دهه خود درآورده اند، جزم نمودیم .

درخزعبلات اخیررجوی علیه مقاومت خستگی ناپذیرودلیرانه خانواده ها درمقابل درب قلعه اشرف وی مذبوحانه تلاش نموده تا تنوره دیو خود، یعنی زندان اشرف را بسان کشتی نوح بداند وبدین سان خود را با نوح نبی (ع) مقایسه نمایدغافل ازاینکه (البته بلا تشبیه )نوح نبی هیچکس را بلاجبار وبا خدعه ونیرنگ وارد کشتی نجات خود اقدام به آدم ربایی وخرید اسیران ودوزوکلک ننمود.

اما این ملعون دیوسیرت برای کشتی تا عنکبوتی خود رذیلانه ترین وضد بشری ترین شیوه ها را بکارگرفت.

ابتدا شالوده وبنیان خانواده ها رادرهم فروریخت وزنان ومردان متاهل را بالاجبارواداربه طلاق نمود وبعدهم درکمال بیرحمی وقساوت قلب ، فرزندان همین والدین ازهم جدا نموده است . وانچه را که خداوند برای بشر مباح وهلال دانست برفرزندان وعزیزان ما حرام کردومتقابلا همه این نعمات رابر خود مباح وروا دانست ودراین راه گوی سبقت ازپادشاهان قاجاروصفویه را هم ربوده وخودرا صاحب جان ومال وناموس همه پیروان فریب خورده خود دانسته وآنهارا به بیگاری وبهره کشی واستثمارواداشته است وازحداقل حقوق انسانی محروم نمود. ازآزادی بیان واندیشه حتی دیدن خواب عاطفی ازانها دریغ نموده. همه راازهم ترسانید جاسوسی واستراق سمع وتفرقه وجدایی را درمناسبات درون سازمانی جاری ساخت واین شعر حضرت مولانا را فراموش نمودکه:

مابرای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم

حقوق والدین که همواره درقرآن کریم ازسوی خداوند بر آن تاکید شده بود رانادیده گرفت وعشق وعاطفه نسبت به والدین وبستگان راجرم وگناه کبیره شمرد.

رجوی بیشرمانه ادعا نمودکه ما خانواده هابرای رسیدن به جاه ومقام ،پست ومنصب حاضربه معامله برسرعزیزان خود شده ایم آخرای نادان متحجرپیرمرد 70 ساله ای که سواد خواندن ونوشتن را بحد کافی ندارد وبه سختی راه می رودبدنبال چه پست ومقامی است؟

اخر ای ابله ان مادرنی که تاکنون درمحیط گرم خانواده مشغول پخت وپزورفت وروب ودوخت ودوز بوده اند بدنبال چه منصب ومسندی هستند ؟

فریب کاری تا کی ؟

خدعه ونیرنگ تا کی؟

قیاس کردن ما با آیت الله گیلانی قاضی شرع زمان خود قیاس مع الفارق است ایشان بنابه اعتقاد وایمانی که به کارخود داشت مبادرت به صدوراحکام اعدام برای فرزندان خود نمود.

ما ازشما جزملافات با عزیزانمان خواسته ای نداشتیم ؟

اگرتو، به وفادرای پیروانت ایمان داری چرا این همه ازملاقات خانواده ها به وحشت افتاده ای؟ چرا حتی ازصدای حانواده ها دچار ترس وهراس گشته ای؟ آیا جزاین است که آنها رابالاجباروبرخلاف میلشان دراین اسارتگاه مخوف باغیرانسانی ترین مناسبات وشیوه های رفتاری ضد انسانی به بند کشیده ای؟

ما خانواده ها اسرای دربند اسارتگاه اشرف فریاد تظلم ودادخواهی خود رابه گوش همه آزاد اندیشان جهان بخصوص مدعیان حقوق بشررسانیده وبرای نجات ورهایی فرزندانمان ازچنگال شیطان صفتان ودیو سیرتان فرقه منافقین استمداد می طلبیم وازخداوند بزرگ می خواهیم که مارا درراه رسیدن به این حق مسلم که همانا رهائی وآزادی سریع اسیرانمان می باشد.

وسیعلموالذین ظلمو ای ینقلب منقلبون

خانواده های مسقر درب اشرف
5/2/1389

 

مطالب در ارتباط:

ــ پیام صوتی خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین به خانواده ها وقربانیان اسیر در اشرف ( ایران قلم )

ــ موضع رسمی دولت امریکا در قبال وقایع کمپ اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ زندان و زندانبان ( الهه قوام پور )

ــ شقایق ها می میرند ( مهدی خوشحال )

ــ  اعلام جدایی  یکی از قربانیان سازمان مجاهدین خلق  فرقه رجوی ( مهرداد ساغرچی )

ــ مصاحبه ایران قلم با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت  دهم ـ حمایت فرقه مجاهدین از کارگر و بزرگداشت روزجهانی کارگر!؟؟ ( سایت ایران قلم )

ــ حرفه ای ها ( میترا یوسفی )

ــ مجاهد و خواننده ( الهه قوام پور )

 ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت نهم، چه علاوی چه مالکی، برای رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت  ( سایت ایران قلم )

ــ  فیلم مصاحبه خانم الهه قوام پور با دکتر ابوالحسن بنی صدر( الهه قوام پور )

ــ غروب یک هالو ( مهدی خوشحال )

ــ نامه خانم بتول ملکی به دکتر آکسل برگ سفیر دولت آلمان فدرال در سوئیس  ( بتول ملکی )

 ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت هشتم، ازدواج های اجباری آن روی سکه طلاق های اجباری  ( سایت ایران قلم )

ــ انتخابات عراق هیچ تغییری در موقعیت گروه تروریستی مجاهدین خلق ایجاد نمی کند ( مسعود خدابنده )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ـ قسمت چهارم ( علی جهانی )

ــ وحشت مجاهدین از خانواده های اسیران در اشرف ( بتول ملکی )

ــ مجاهدین، زن و آزادی ( امید پویا )

ــ سفر خانم قجر به فنلاند ( الهه قوام پور )

ــ نامه سرگشاده آقای رضا صادقی به آقای ویدال کوادرس ( رضا صادقی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت هفتم، زنان و استثمار مضاعف، بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن ( سایت ایران قلم )

ــ نخستین اتهام او چیست؟ بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن ( الهه قوام پور )

ــ گزارشگران تقلبی در داخل اشرف (امید پویا )

ــ حقوق زنان یا طعمه ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه آقای میلاد آریایی با خانم بتول ملکی و محمد حسین سبحانی  ( میلاد آریایی )

ــ حمایت مجاهدین از بقایای صدام، رویکرد اصولی یا فرصت طلبانه ( بهار ایرانی )

ــ  نگاهی به دستگیری عبدالمالک ریگی ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق در شهر ژنو(مصاحبه با مادر رضوان و خانم سهیلا نوروزی )

ــ چرا رجوی مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان در قلعه اشرف  می شود؟ ( الهه قوام پور )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ـ قسمت ششم آنچه در دل اوست، یک نکته بیش نیست ( سایت ایران قلم )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با آقای مصطفی محمدی، درب  ورودی قرارگاه اشرف ـ عراق ( ایران قلم )

ــ اشک شوق دیدار ( مسعود جابانی )

ــ سید یوسف جرفی و قادر استادی با جدایی از گروه تروریستی مجاهدین به خانواده ها پیوستند ( ایران اینترلینک )

ــ نامه ای به لئون ( مهدی خوشحال )

ــ فرار به جلو مفتضحانه فرقه رجوی برای جلوگیری از دیدار خانواده ها با فرزندانشان    ( بتول سلطانی )

ــ حضور قربانیان مجاهدین خلق در کنسولگری فرانسه در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ همراه با  محمدی ودیگرخانواده اسیران فرقه رجوی پژواک صدای این هستی باختگان باشیم ( الف مینو سپهر )

ــ تقاضا از مقامات عراقی برای کمک به خانواده قربانیان در کمپ اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق در شهر ژنو  ( ایران قلم )

ــ نامه ای برای سمیه  ( الهام قوام زاده )

ــ ملاقات قربانیان مجاهدین خلق با نهاد های مدافع حقوق بشر در ژنو ( ایران قلم )

ــ حمله مجاهدین به خانواده های ایرانی اسیران در پادگان اشرف ( العالم )

ــ حضور گسترده قربانیان در"اجلاس حقوق بشر سازمان ملل" در ژنو ( ایران سبز )

ــ حضور فعال زنان مدافع حقوق بشر در   ژنو ـ سوئیس ( ایران قلم )

ــ شروع رسیدگی قوه قضاییه عراق به جرایم جنایی مجاهدین خلق ( ایران اینترلینک )

ــ چه كسی مجاهدین را نقد می كند؟ ( مزدا پارسی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت پنجم ـ برای " ناکرده " هایتان ( از من ) پوزش بطلبید ( سایت ایران قلم )

ــ نامه ای به زهرا ( مهدی خوشحال )

ــ آقای رجوی می خواهند صورت مسئله اصلی را پاک کنند ( بهار ایرانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت چهارم ـ نگاهی به پیام سی دی ماه 1388 مسعود رجوی   ( ایران قلم )

ــ خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی _ مزدور اطلاعاتی ! و یا قربانی ؟( الف مینو سپهر )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ـ قسمت دوم ( علی جهانی )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت سوم ـ نگاهی دیگر به کودکان خاکستری  ( ایران قلم )

ــ مدالی برای یک تروریست در فرانسه ( انجمن عدالت )

ــ نگاهی به روش های اخاذی مالی  مجاهدین خلق در اروپا ( علی جهانی )

ــ شیوه های جمع آوری صدقه و کمک مالی توسط سازمان مجاهدین – بخش اول  ( کانون آوا )

ــ این شهر همیشه شهر بازی بوده است ( حسن زبل )

ــ نگاهی به پیدا و پنهان فرقه رجوی در دنیای مجازی ( مینو سپهر )

ــ پشت پرده پیام تسلیت مریم رجوی به مردم هائیتی ( ایران اینترلینک )

ــ نامه آقای جواد فیروزمند و پاسخ خانم بتول سلطانی ( ایران قلم )

ــ مصاحبه  با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین، قسمت دوم ـ وقتی صاحب سلاح باشد، سلاح هم هست ( ایران قلم )

ــ نامه انجمن ایران باستان به آقاینیکلاس سارکوزی رئیس جمهور  فرانسه (ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به نخست وزیر بریتانیا، گوردن براون ( سی ان بی سی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم سلطانی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ فرار جمعی راه حل فرضی رجوی در جریان انتقال و جابجایی ( بهار ایرانی )

ــ گزارش دادگاه ایوبونه در پاریس ـ قسمت اول  ( آریا ایران )

ــ ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم  بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا،قسمت دوم ( ایران قلم )

ــ نگاهی به حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا و تصمیم دولت عراق برای جابجایی اعضای مجاهدین  ( علی جهانی )

ــ دادگاه پاریس ،"ایوبونه" و شکست مفتضحانه مجاهدین در پای میز محاکمه ( آریا ایران )

ــ نامه تشکر کانون ایران قلم به آقای دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( ایران قلم )

ــ عراق به جولانگاه تروریست ها و مجاهدین خلق تبدیل نخواهد شد ( ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم ( مینو سپهر )

ــ مصاحبه با خانم بتول سلطانی وآقای رضا صادقی در پارلمان اروپا، قسمت اول ( ایران قلم )

ــ متن سخنرانی خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا ( بتول سلطانی )

ــ جنگجویان سابق در قبال دستور پلیس عراق برای ترک کمپ اشرف مقاومت می کنند ( خبرگزاری فرانسه ـ ترجمه از ایران اینترلینک )

ــ حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر ( ادوارد ترمادو )

ــ پاسخ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به سئوال کتبي سناتور ژان پیرشونمان  در مورد قرارگاه اشرف در عراق  ( ترجمه از کانون آوا )

ــ راه حل واقع بینانه دولت عراق برای انتقال فرقه مجاهدین به بغداد یا نقره السلطان ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد