_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

دیپلماسی انقلابی و اصول اخلاقی از منظر رجوی

08.07.2009

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، هفتم ژوئیه 2009
http://www.mojahedin.ws/article/show.php?id=3238

مسعود رجوی سال ها پیش و در آستانه ورودش به فاز به اصطلاح دیپلماسی انقلابی در خصوص تماتیک و تنگاتنگ بودن مشی مسلحانه و دیپلماسی انقلابی اش در جایی گفته است:

"هر چه در پیشبرد خط قیام مسلحانه موفق تر باشیم دولت ها در تنظیم رابطه شان با ما پیشرفته تر می شوند و بیشتر ما را جدی تلقی می کنند. مبارزه مسلحانه مبنا و فعالیت های دیپلماتیک شرط می باشد. بدون مبارزه مسلحانه فعالیت های دیپلماتیک یا می خواهد از طریق حمایت های خارجی یک حکومت دست نشانده روی کار بیاورد و یا چشم به استحاله درون رژیم دوخته است." (1)

رجوی در این اظهارات آشکارا بر این فاکتور به عنوان راهگشای اخذ مشروعیت و حمایت از کشورهای خارجی انگشت می گذارد که او بتواند در خط قیام مسلحانه که همان نام مستعار اقدامات تروریستی است موفق تر باشد. وی همچنین در این اظهارات تاکید دارد که اما اصل موفقیت های او در ایجاد تعامل و پیوند با کشورها توفیق در انجام اقدامات مسلحانه به مثابه یک عامل مبنایی است. این سخنان آقای رجوی در شرایطی بیان شده است که هم خود ایشان و ظاهرا هم حامیان غربی او سرمست از اقدامات تروریستی و خط کور کینه های کودکانه تحت عنوان استراتژی مسلحانه تخت گاز پیش می رفته اند. و هیچ وقت شاید نه به مخیله آقای رجوی و نه حامیان غربی او و به خصوص کشورهای اروپایی خطور نمی کرد که روزی همین مجاهدین برای آنها به استخوان های در گلویی تبدیل خواهند شد که نه قدرت قورت دادن آنها را خواهند داشت نه فرو بردن و هضم آنها را.

به یقین اظهارات رجوی در خصوص رابطه کسب توفیق از دول غربی و پیشرفت خط دیپلماسی انقلابی در کنار تشدید ترورهای روزانه و کور دقیقا در راستای همین خوش بینی مفرط صورت گرفته است. اما به هر حال ظاهرا در وضعیت امروز ورق کاملا برگشته است و آقای رجوی تا آنجا ناگزیر و مجبور به عقب نشینی شده است که از درگاه همان دولتمردان اروپایی و غربی می خواهد تا باور کنند مجاهدین هیچگاه دنبال اقدامات تروریستی نبوده اند و همیشه راه حل های دمکراتیک و دیپلماتیک را بر هر راه حلی ترجیح می داده اند. اما علیرغم همه تناقضاتی که در بخش اول اظهارات رجوی وجود دارد و می توان درباره آنها بحث کرد، مهمترین و کلیدی ترین اظهارات او را باید در بخش دوم آن دنبال کرد. جایی که وی معتقد است اساسا مبارزه سیاسی و دیپلماتیک بدون مبنا و محور قرار دادن مبارزه مسلحانه یا می خواهد یک حکومت دست نشان دهنده را روی کار بیاورد یا در خوش ترین حالت دل به اصلاحات یا همان استحاله از درون نظام دوخته است. اما مهمترین نکته درهم آمیختگی رندانه خط مشی مسلحانه با مبارزه دیپلماتیک و سیاسی است. در اینکه رجوی به قول معروف حرف ها و تحلیل های اش پایه و اساس درستی ندارد تردید نیست. اما در عین حال نمی توان و نباید از کنار پاره ای اظهارات او بی تفاوت گذشت. زمانی که رجوی چنین اظهاراتی را مطرح می کند هنوز رابطه او با صدام و حضور و استقرارش در خاک عراق و به طور مشخص تر قرارگاه اشرف به سطح کیفی قابل ملاحظه ای نرسیده است.

رجوی از یک سو در پی جلب اعتماد دول غربی است و از سوی دیگر در پی جلب و استفاده ابزاری از خاک عراق و رفتن در تضاد جنگ ایران و عراق و بهره بردن کامل از آن. بدیهی است در چنین شرایطی رجوی نه عملا امکان در پیش کشیدن خط دیپلماسی انقلابی صرف را دارد و نه برایش این امکان وجود دارد که بدون چشم داشت به غرب و تنها به صرف اتکا به صدام اقدامات تروریستی اش را در ایران ادامه بدهد. بنابراین خطی که رجوی در پیش می گیرد تلفیق رندانه ای است از همان مشی مسلحانه و شیوه به اصطلاح چانه زنی دیپلماسی که تبلورش را در همان اظهار نظر رجوی و همچنین رفتارهای متناقض او می توان مشاهده کرد. اما سوال اساسی اینجا است که در حال حاضر سازمان به اتکای چه شعاری قصد ماندن در عراق را دارد. برای او آیا طرح موضوع پناهندگی سیاسی و کنوانسیون های بین المللی یک مبنای حقوقی و قابل اتکا است یا یک ابزار و موضوع معامله. قرارگاه اشرف در حال حاضر تنها به اتکا و صرف شعارهای فریبنده حقوق بشری و مفاد کنوانسیون های بین المللی تا این تاریخ سرپا مانده است، اما نکته حائز اهمیت چنانچه بارها تا کنون روی آن تاکید شده این است که سازمان تحت هیچ شرایطی از چنین مکانیزم هایی تبعیت و پیروی نمی کند و صرفا تا زمانی که بتواند و قادر باشد از آنها سوء استفاده ابزاری می کند.

چنانچه در حال حاضر مقوله پناهندگی در عراق را که از اساس فاقد مشروعیت بوده مستمسک، قرار داده است. اما واقعیت این است که رجوی خود نیز می داند به هیچیک از این پرنسیب های اخلاقی و جهانی وقعی نمی گذارد. برای او اخلاق گفتاری با اخلاقی رفتاری دو مقوله منفک و جدا از هم هستند که هر یک در جای خود به کار می آید. او در حال حاضر دو راه نسبتا و ظاهرا متفاوت خود یکی در اوور و دیگری در قرارگاه اشرف را روی یک مولفه و مبنا به پیش می برد. بر روی این اصل که برای او اخلاق و الزامات اخلاقی بنیادا محلی از اعراب ندارند. او ناگزیر است بدون لحاظ و اعتنا به این نظرگاه های اخلاقی مسیر خودش را تا برون رفت از بن بست های موجود و در نهایت تا کسب قدرت سیاسی و .. دنبال کند. بیان صریح رجوی در این خصوص گواه چنین حقیقتی است:

"در دنیای خشن و سخت و سرد سیاست رایج، آنکس که به دنبال مناسبات نوین است، اساسا نباید در مقابله با دولت ها، اساس محاسبات خود را نظرگاه های اخلاقی قرار بدهد." (2)

منابع
1 و 2 - مسعود رجوی. دیپلماسی انقلابی مجاهدین. ضرورت و کارکرد آن در راستای تدارک قیام

 

مطالبی در ارتباط:

ــ  قلعه کهنه اشرف در عراق و قلعه مدرن اوورسورواز در فرانسه ـ قسمت پنجم اعضای جداشده از مجاهدین خلق مرکز خشونت و تروریسم را در قلعه اوورسورواز در فرانسه نشان می دهند ( سایت ایران قلم )

ــ دمکراسی سد راه رشد تروریسم ( مسعود جابانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت چهارم ـ برخاستن مرده از قبر در قلعه اوورسورواز  ( سایت ایران قلم )

ــ نکشید این جوانان را!! ، داستان کوتاهی از رضا اسدی ( سایت پرواز )

ــ به اعتبار این جنبش ملی دستبرد نزنید!  ( علی کشتگر )

ــ اوور کانون اتفاقات غیر منتظره ( بهار ایرانی )

ــ شگردهای رهبری فرقه در قلعه اووروسورواز برای گردهمایی  20 ژوئن در فرانسه  ( علی جهانی )

ــ چرا مجاهدین در قبال به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن سکوت کرده اند؟!! ( بهار ایرانی )

ــ همنوازی به سبک ریگی، رجوی ( امید پویا )

ــ نامه به خانم آنا ماریا گومش نماینده پرتغال در پارلمان اروپا ( کانون رهایی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت سوم ، اتحاد گروه تروریستی  جندالله و فرقه مجاهدین خلق ( ایران قلم )

ــ امواج یکی از شریان های حیاتی اوورسورواز در فرانسه ( بهار ایرانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ نظرگاه های رجوی و مجاهدین درباره دمکراسی و حکومت ( بهار ایرانی )

ــ نامه سپاس و قدردانی کانون ایران قلم از خانم آنا ماریا گومش عضو گروه سوسیالیست اروپا ( ایران قلم )

ــ نامه تعدادی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در عراق به رئیس پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ مجاهدین استخوان در گلوی آمریکا ( امید پویا )

ــ اهمیت ویژه گردهمایی 20 ژوئن 2009 در فرانسه برای رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ اقامه دعوای بتول سلطانی عضو شورای رهبری مجاهدین در عراق ( بتول سلطانی )

ــ نامه کانون ایران قلم به رهبران احزاب اسپانیا ( ایران قلم )

ــ نامه کانون رهایی به نخست وزیر اسپانیا ( پیام رهایی )

ــ ملاقات های مادر رضوان در مجلس سوئد ( رابعه شاهرخی )

ــ نامه سرگشاده محمد سبحانی به آقای رودریگز نخست وزیر اسپانیا ( ایران قلم )

ــ دیالکتیک اندیشه و قهر، کادرسازی و کادرسوزی ( سعید شاهسوندی )

ــ مخلوق رجوی ( میترا یوسفی )

ــ مجاهدین خلق بخشي از سياست هاي خطير عراق ( آسوشیتدپرس )

ــ نماینده فرقه در پارلمان اروپا ( آن سینگلتون )

ــ افشای توطئه کثیف فرماندهی اوورسوراوواز در مورد جداشدگان و ایرانیان آزاده مقیم اروپا ـ 1 ( آریا ایران )

ــ طنز پیروزی نمایی فرقۀ رجوی! ( حامد صرافپور )

ــ توطئه مریم عضدانلو از اوورسورواز فرانسه علیه قربانیان از فرقه مجاهدین ( علی جهانی )

ــ در حاشیه گفتگو با یکی از نمایندگان پارلمان اروپا ( سعید محسنی )

ــ چه کسی به دژ اوورسورواز توجه می کند؟ ( ستار اورنگی )

ــ ملاقات نمایندگان کانون رهائی با سفیر عراق در دنهاخ هلند ( پیام رهایی )

ــ تناقضات مجاهدین ( ایران سبز )

ــ نامه به خانم میشل آلیوت ماری وزیر کشور دردولت فرانسه  ( الف مینو سپهر )

ــ توطئه کثیف مجاهدین بر علیه جداشدگان ( آریا ایران )

ــ هیاهوی جدید فرقه رجوی ( محمد بازیارپور )

ــ بریف پارلمان بریتانیا: کمپ اشرف و کنوانسیون ژنو  ( پارلمان بریتانیا )

ــ نامه آقای مسعود خدابنده به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق ( ایران اینترلینک )

ــ ملاقات نمايندگان انجمن ايران باستان ـ آينده درخشان با مقامات سفارت عراق در پاريس  ( ایران باستان ـ آینده درخشان )

ــ چرا فاصله بین کوه مردان وزنان! اسیردراشرف تا بریدگی ومزدوری برای رژیم تنها نیم گام است ؟!! ( الف ـ مینو سپهر )

ــ مجموعه مطالب در محکومیت حمله خشونت طلبانه فرقه مجاهدین به اعضای جداشده ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی به نمایندگان پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد